zyczenia na slub stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód

Księga stanu cywilnego

Księga stanu cywilnego – rejestr publicznoprawny prowadzony przez urząd stanu cywilnego w celu rejestracji stanu cywilnego osób. Księga taka ma obecnie postać papierową (strony księgi uzupełniane są ręcznie, maszynowo lub poprzez wydruk komputerowy); istnieje możliwość równoległego

Urząd stanu cywilnego

Urząd stanu cywilnego (USC) – jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń określonych w tej ustawie. Zdarzeniami tymi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USCPrawo

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego (La Commission internationale de l'État Civil, CIEC) jest organizacją międzyrządową, której celem jest koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie stanu cywilnego, a także usprawnianie działania krajowych urzędów stanu cywilnego. Siedziba Komisji

Urząd Stanu Cywilnego w Płocku

Urząd Stanu Cywilnego w Płocku mieści się przy ulicy Kolegialnej i jest zabytkowym pałacykiem wybudowanym na zlecenie Anny i Ludwika Flatau (rodziców Edwarda Flatau) około 1885 roku. Pałacyk jest w stylu póznego klasycyzmu. Składa się z trzech sal: Sali Ślubów, Sali Toastów, oraz Sali Kolumnowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.