wskaźnik wytrzymałości

Piotr Pacewicz

Debata WF z Klasą. "Rodzice, którzy nie lubią się ruszać, blokują rozwój fizyczny swoich dzieci"

Debata WF z Klasą. "Rodzice, którzy nie lubią się ruszać, blokują rozwój fizyczny swoich dzieci"

WF z Klasą opuścił mury szkolnej twierdzy i zapukał do uczniowskich domów. Ale rodzice nie chcą otwierać drzwi. Uważają, że wychowanie fizyczne to tylko mało istotny przedmiot. Takim myśleniem nieświadomie robią dzieciom krzywdę. Jak zmienić ich podejście?

Nierozważni i romantyczni. Kontrowersyjne związki partnerów z dużą różnicą wieku

To związki, w których wszyscy są źle oceniani. Młodsi - że są interesowni lub naiwni, starsi - że manipulują i wykorzystują młodszych. Z dr Alicją Długołęcką, edukatorką seksualną, rozmawia Paulina Reiter

Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie

Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie – w mechanice wielkość charakteryzująca odporność prętów na skręcanie.Wskaźnik wyraża iloraz momentu skręcającego pręt i naprężenia stycznego w pręcie: W=\frac{M}{\tau^{max}} Wartość wskaźnika wynika z geometrycznych cech przekroju poprzecznego pręta

Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie

Wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie - iloraz geometrycznego momentu bezwładności względem osi obojętnej i odległości skrajnego włókna przekroju od tej osi.W_x = } gdzie: I_x\, - geometryczny moment bezwładności względem osi x pokrywającej się z osią obojętną przekroju e_{max

Moment skręcający

skręcaniu element, charakteryzowana przez moduł Kirchhoffa, "sztywność" przekroju konkretnego pręta, wyrażana przez wskaźnik wytrzymałości na skręcanie. Wzory Moment pary sił odległych o a\! o wartości F\! wynosi M = F \cdot a\!. Zobacz też: statyka

Wytrzymałość gruntu na ścinanie

sytuacji krótkoterminowego obciążenia, która określa wartość niedrenowanej wytrzymałości w sytuacji naprężenia całkowitego oraz (2) teoria Coulomba-Mohra związana z zasadą naprężenia efektywnego przy długotrwałym obciążeniu gruntu określająca wartość wytrzmałość drenowanej.Do określenia punktu

Mechanika gruntów

. Wytrzymałość na ścinanie Większość problemów w geotechnice np. nośność płytkich i głębokich posadowień, stateczność skarp, projektowanie ścian oporowych, upłynnienie gruntu itd., jest związanych z wytrzymałością gruntu na ścinanie. Wartości wytrzymałości na ścinanie są wykorzystywane dla rozwiązywania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.