w硂sy 硂nowe u m昕czyzn zdj阠ia

Anna Pantera

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

Goli czy nie? Pachy, nogi, stref bikini? Niezale縩ie od tego, kt髍 opcj wybierzesz, wa縩e, aby robi砤 to dla siebie

"Worek na zero, nad tr眀k w眘ik" - Wasze opinie (i rady) na temat depilacji intymnej m昕czyzn

Zdania na temat "fryzur intymnych" m昕czyzn s podzielone - to akurat nic dziwnego. W Waszych komentarzach i opiniach dzielili禼ie si nie tylko w砤snymi sposobami na utrzymanie w ryzach ow硂sienia stref intymnych, ale tak縠 wchodzili禼ie w merytoryczne dyskusje na temat zasadno禼i ich stosowania.

Seks: Intymne kompleksy, czyli czego wstydz si kobiety i jak sobie z tym radz?

Nieregularna budowa, brzydki kolor albo nieprzyjemny zapach - mo縠my w niesko馽zono舵 wymienia nasze kompleksy na punkcie intymnej budowy. Cho m昕czy糿i najcz甓ciej twierdz, 縠 wszystko jest w porz眃ku, to pr骲ujemy poprawia urod, czasem w naprawd dziwny spos骲.

Niechciane ow硂sienie: odwieczny problem?

Niechciane ow硂sienie: odwieczny problem?

portretowa kobiety bez ow硂sienia 硂nowego, a wieki p蠹niej to samo robili Degas, Matisse, Picasso. Wsp蟪cze秐ie kobiety domagaj si w gabinetach kosmetycznych wosk體 do depilacji ka縟ej ow硂sionej cz甓ci cia砤, w tym r體nie wosku do w硂s體 硂nowych, dzi阫i kt髍ym mo縩a pozostawi tylko r體niutki tr骿k眛

Ha-Ga

Ha-Ga

zachowanych zdj赕. Hanka wpatruje si wielkimi oczami, w硂sy wysoko upi阾e nad czo砮m, cie u秏iechu. Elegancki 縜kiet, obr眂zka na palcu. To sierpie 1939 r., ma 24 lata i jest pi阫na. - Mama z tym czubem! Tak si czesa砤 w tamtym czasie - 秏ieje si c髍ka. Po wojnie obetnie w硂sy na kr髏ko. Filigranowa, w

Superbohaterki nie istniej

Superbohaterki nie istniej

, bo wtedy wskakuje mi na g硂w c髍ka, 5-letnia Marysia. Po jej urodzeniu ambitnie wstawa砤m dwie godziny wcze秐iej, by po鎤iczy, ale teraz sobie odpu禼i砤m. Ubieranie do przedszkola, dyskusje, kt髍e spinki do w硂s體 wybra, i 秐iadanie. Na tym polu nie odpuszczam - nie mam na sta砮 opiekunki do

Nago czy czysto? Kontrowersje w basenowej szatni

Nago czy czysto? Kontrowersje w basenowej szatni

? - zastanawia si rzecznik KMP.Zdaniem pani Katarzyny, cz阺tej bywalczyni p硑walni, basen to taka sfera, gdzie nago舵 jest naturalna i nie ma tu 縜dnej sensacji. - Trzeba si umy dok砤dnie, zw砤szcza okolice intymne, kt髍e cz阺to mog by przepocone. 痚by potem w硂sy 硂nowe nie p硑wa硑 na basenie. W Niemczech

Periel Aschenbrand, ameryka駍ka feministka i artystka

Periel Aschenbrand, ameryka駍ka feministka i artystka

trust is my own', czyli 'Jedyny busz, kt髍emu ufam, to m骿 w砤sny'. To oczywi禼ie gra s丑w - Bush to, jak t硊maczy Periel, nazwisko 'pieprzonego prezydenta USA', ale w ameryka駍kim slangu 'bush' to tak縠 w硂sy 硂nowe b眃 kobiece genitalia. Gdy wesz砤 w tej koszulce do modnego butiku w Los Angeles

Od pigu砶i na do pigu砶i po - Subiektywne kalendarium

Od pigu砶i na do pigu砶i po - Subiektywne kalendarium

, kobieto, sobie rad'. Czyli patriarchat na ludowo. - Celebracj patriarchatu jest grill - m體i badaczka kultury Ewa Klekot. - Samoobrona to jedyna partia, kt髍a na stronie internetowej pokazuje zdj阠ia piek眂ych kie砨aski lider體. Grill po polsku: m昕czyzna rozpala ogie, podtrzymuje go i piecze mi阺o

痽wa lalka

痽wa lalka

? Oskar縪na: Przestrzega praw Natury i, je秎i to konieczne, odrzuca prawa dyktowane przez m昕czyzn.'Nazywam si Aurora Rodriguez Carballeira. Jestem pe硁oletnia. Panna. Nigdy nie sta砤m przed s眃em'. Wesz砤 na sal pewnym krokiem w towarzystwie dw骳h stra縩ik體. Na zachowanym zdj阠iu ma na sobie ciemn

Aglaja Veteranyi, rumu駍ka pisarka

Aglaja Veteranyi, rumu駍ka pisarka

? - pyta砤 體czesnego przyjaciela René Oberholzera. - Przecie to on mnie zostawi!Pojechali razem. Otworzy im m昕czyzna z fotografii, kt髍e wisia硑 nad muszl klozetow w jej toalecie w Zurychu. Kr阷y, z w硂sami pofarbowanymi na czarno. Jego twarz by砤 jej twarz. Nigdy jej nie zaakceptowa砤. Na

Katarzyna Kozyra

narz眃y m阺kie, m昕czyznom tr骿k眛y w硂s體 硂nowych. Ale ta馽zy te gruby m昕czyzna z penisem ch硂pca. P砮 rozdana w ruletce. Kamer podwieszon u sufitu filmowa砤 pozy aktor體 le勘cych na pod硂dze. W jej "i阠ie wiosny" na ekranach ustawionych w ko硂 tancerze odgrywaj ostatnie takty baletu

Kompleks lolity po japo駍ku

przeciw obsceniczno禼i zabrania realistycznego przedstawiania genitali體 i przede wszystkim pokazywania w硂s體 硂nowych (jeszcze dzi mo縩a znale兼 w japo駍kiej ksi阦arni przyk砤d pracy cenzor體, kt髍zy wydrapali w硂sy 硂nowe z zachodniej publikacji, a na pchlich targach stare numery Playboya z bia潮

Ow硂sienie 硂nowe

Ow硂sienie 硂nowe - w硂sy porastaj眂e okolic narz眃體 p砪iowych. Pojawiaj si w okresie dojrzewania zar體no u m昕czyzn, jak i u kobiet i stanowi trzeciorz阣owe cechy p砪iowe.U m昕czyzn pierwsze ow硂sienie 硂nowe jest niezbyt widoczne w wieku 11-12 lat. Po uko馽zeniu 13 roku 縴cia pojawiaj

Zdj阠ie z krzy縜 (obraz Fra Angelica)

zosta砤 pod centralnym 硊kiem, gdzie pi阠iu m昕czyzn zdejmuje martwe cia硂. Jednym z nich jest Jan Aposto, kt髍y jedynie dotyka Jezusa. Cia硂 i rozpostarte ramiona Chrystusa wyznaczaj przek眛ne obrazu. Z lewej strony malarz ukaza dziewi赕 kobiet, z kt髍ych dwie kl阠z. S to Matka Bo縜 w niebieskiej

Zdj阠ie z krzy縜 (obraz Rembrandta)

si pocz眛kiem cykl pi阠iu obraz體 o tematyce M阫i Pa駍kiej. Rembrandt pisa: InspiracjaTemat dzie砤 zosta zaczerpni阾y z Nowego Testamentu z Ewangelii kanonicznych, a szczeg蟪y dotycz眂e chwili zdj阠ia Chrystusa pochodz z apokryficznej Ewangelii Nikodema oraz ze Z硂tej legendy. Po ukrzy縪waniu Jezusa

D蟪 pachowy

Zar體no u m昕czyzn, jak i u kobiet okolice pachy od momentu dojrzewania porastaj w硂sy (pojawiaj si nieco p蠹niej ni ow硂sienie 硂nowe). Sk髍a ma nieco inne zabarwienie i jest wyposa縪na w liczne gruczo硑 potowe, nadaj眂e tej okolicy specyficzny zapach.

Ow硂sienie cia砤

i jego pochodne. R罂ne obszary cia砤 reaguj z r罂n wra縧iwo禼i na te hormony. Gdy poziom testosteronu wzrasta, porz眃ek pojawiania si dojrza砮go ow硂sienia odzwierciedla stopie wra縧iwo禼i na androgeny. Najwra縧iwszym miejscem s okolice 硂nowe, wi阠 w砤秐ie tam dojrza砮 w硂sy rosn najpierw.Obszarami

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.