właściwości materiałów konstrukcyjnych

Małgorzata Czyńska

Napompuj sobie stołek. Projektant innowator robi wielkie "czary mary"

Napompuj sobie stołek. Projektant innowator robi wielkie "czary mary"

Nie musimy fantazjować o domu przyszłości, bo to już za chwilę może być dom teraźniejszości. Da się napompować w jeden dzień i przetransportować małym samochodem - rozmowa z Oskarem Ziętą

Młoda moda! Zień, Baczyńska i Stróżyna - róbcie miejsce

Jeśli nie zgadzacie się z teorią, że moda to także sztuka, nie czytajcie tego materiału. Młodzi projektanci mają inne zdanie, a ich dzieła tylko próba potwierdzenia tej tezy.

Właściwości fizyczne materiałów budowlanych

Właściwości fizyczne materiałów budowlanych Gęstość; Gęstość objętościowa; Gęstość nasypowa; Szczelność; Porowatość; Wilgotność; Nasiąkliwość wagowa; Nasiąkliwość objętościowa; Higroskopijność; Podciąganie kapilarne; Przesiąkliwość; Stopień nasycenia; Zdolność odparowania; Przepuszczalność gazów

Klasa właściwości mechanicznych

Klasa własności mechanicznych określa wytrzymałość elementów złącznych (śrub, wkrętów). Oznaczenie to daje nam informację o nominalnej wartości wytrzymałości na rozciąganie (Rm) oraz nominalnej wartości granicy plastyczności (Re).Oznaczenie to w postaci dwu cyfr oddzielonych przecinkiem bądź kropką

Wytrzymałość materiałów

Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.W ogólnym przypadku wytrzymałość zajmuje się obserwowaniem zachowania się ciała

Metody traktowania materiałów gemmologicznych

Metody traktowania (poprawiania) materiałów gemmologicznychCelem poprawiania jest zauważalne polepszenie walorów estetycznych poprawianego materiału przez wpływanie na jego konstytucyjne własności, jak barwę, przezroczystość, spoistość, stopień krystaliczności lub przez maskowanie czy usuwanie

Podciąganie kapilarne

Podciąganie kapilarne – zdolność materiału do podciągania wody ku górze za pomocą sił kapilarnych. Siły te zależą od ilości porów otwartych zawartych w materiale oraz od ich średnic. Jednym ze sposobów mierzenia tej cechy jest szybkość, z jaką woda jest podciągania przez dany materiał w określ

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.