typy budowy ciala kobiety

Typy rodziny

i wychowanie.Podstawę rodziny pełnej stanowi zawsze małżeństwo, którego wzory zawierania i rozwiązywania są zróżnicowane, zależnie od kultury, epoki historycznej, religii, środowiska społecznego itp. Liczba partnerów w małżeństwie Rodzina monogamicznaMałżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety. Współcześnie

Symetria budowy ciała organizmu

Symetria budowy ciała organizmu – podstawowa cecha budowy organizmu określająca rozmieszczenie jego części względem hipotetycznej osi. Typy symetrii ciała organizmów Asymetria – brak jakiejkolwiek symetrii spotykany jest u pierwotniaków. Takie organizmy nazywane są bezosiowymi

Historia budowy Rataj w Poznaniu

Historia budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej ?Rataje?. Plany rozbudowy prawobrzeżnego Poznania powstały w latach 1945-1947. Na początku lat 50. XX wieku rozpisano konkurs na opracowanie projektów urbanistycznych tej części miasta. Prace zostały jednak przerwane z powodu pierwszeństwa

Typy okrętów podwodnych United States Navy

Typy okrętów podwodnych United States Navy – okręty podwodne jednego typu pozostające oficjalnie w służbie United States Navy; jeden lub więcej okrętów uznawanych za jedną grupę z powodu wspólnej konstrukcji (projektu), charakterystyk technicznych lub właściwości, które wyposażone

Hardtop

Hardtop (ang. 'twardy dach') ? rodzaj samochodu osobowego albo typ nadwozia, posiadający sztywny, nakładany bądź zamontowany na stałe dach. Nadwozie to charakteryzuje się brakiem słupków pomiędzy bocznymi oknami. Szyby w drzwiach opuszczają się w całości. Rodzaj ten rozpowszechniony był głównie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.