stosunek płciowy film dokumentalny

Aleksandra Lipczak

Teresa ''Pasterka'' o dwóch twarzach

Teresa ''Pasterka'' o dwóch twarzach

Kiedy dobiegły ją słuchy, że grupa chłopców zasadza się na nią na festynie, żeby odkryć, co ma pod spódnicą, pojawiła się na imprezie z siekierą. Powitała ją grobowa cisza

Andy zrobił ze mnie sztukę

O mężczyznach wiem tyle, co każda kobieta, czyli niewiele. Sama wiesz, jacy są mężczyźni

Miss HIV

Ze Swietłaną Izambajewą z Kazania, 27-letnią miss Rosji zakażonych wirusem HIV, rozmawia Jacek Hugo-Bader

Świat nadal bez kobiet

Świat nadal bez kobiet

, ale z przyjemnością patrzę, jak robią to inni). Jakiś rok temu zostałam fanką Rafalali - malowniczej 'kobiety z penisem', performerki, co do której nie ma jasności, czy jest trans-seks czy trans-gender. Rafalala zrobiła przewrotny film dokumentalny pt. 'I Bóg stworzył transwestytę' - nie tyle o

Stosunek płciowy

Stosunek płciowy, stosunek seksualny (łac. coitus, copulatio; kopulacja) – zbliżenie dwóch osobników w celu prokreacyjnym lub dla osiągnięcia przyjemności, podczas którego prącie w stanie wzwodu wprowadzane jest do pochwy. Stosunek płciowy prowadzi zazwyczaj do zaplemnienia, umożliwiając

Stosunek

Stosunek – odzwierciedlenie zależności między dwoma bądź większą liczbą podmiotów, przedmiotów, cech, obiektów matematycznych, itp. stosunek (matematyka) stosunek płciowy: stosunek przerywany stosunek oralny stosunek analny stosunek społeczny stosunek prawny: stosunek administracyjnoprawny

Stosunek przedsionkowy

Stosunek przedsionkowy, stosunek płytki (łac. coitus vestibularis, ang. cool-sex) – praktyka seksualna polegająca na wprowadzeniu członka pomiędzy wargi sromowe mniejsze i wykonywaniu płytkich ruchów frykcyjnych.Technika ta jest stosowana przez ludzi młodych, którzy z różnych względów chcą

Stosunek przerywany

płciowąStosunek przerywany, w: Ginekologia praktyczna (red. W. Pschyrembel), Warszawa 1994, s. 713, zwłaszcza jeśli do wytrysku dochodzi bardzo szybko.Modyfikacją stosunku przerywanego jest tzw. karezza, czyli bardzo wydłużony stosunek płciowy mający na celu jak najdłuższe utrzymanie obojga osób w fazie silnego

Film dokumentalny

Film dokumentalny – szeroka kategoria opisująca jedną z form ekspresji filmowej. Początkowo, tym co wyróżniało ten rodzaj filmów było dokumentowanie oraz przedstawianie faktów, co odróżniało je od filmów fabularnych, przedstawiających fikcyjne wydarzenia. Filmy dokumentalne były często

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.