różne sposoby uprawiania sexu

Dziedziczenie mitochondrialne

nie występuje u Cryptosporidium, bo te nie mają DNA w mitochondriach.Przed podziałem komórki mitochondria 'rozmnażają się’ przez podział replikując uprzednio swój wewnętrzny genom. Podczas podziału komórki mitochondria rozdzielane są losowo do potomnych komórek. Różne mitochondria w tej samej komórce

Dziedziczenie autosomalne dominujące

aa            A a a Aa aa a Aa aa         osoby, u których cecha się ujawni   osoby, u których cecha się nie ujawni W tym typie dziedziczenia istnieją jednak różne zjawiska powodujące nietypowe wzory rodowodów, niektóre z nich to: niepełna penetracja – cecha

Rudolf Jakob Camerarius

serię metodycznych doświadczeń i stwierdził, że istnieją zarówno rośliny obojnacze, jak i rozdzielnopłciowe. Myśl, że rośliny rozmnażają się jak zwierzęta, była silnie krytykowana. Dzieła De sexu plantarum epistola (1694). Sylloges memorabilium medicinae et mirabilium naturae arcanorum, centuriae

Sąsiedztwo (automaty komórkowe)

Sąsiedztwo w teorii automatów komórkowych to otoczenie komórki.Sąsiedztwo może być definiowane na różne sposoby, najczęściej jest to sąsiedztwo Moore'a (8 komórek dookoła) lub sąsiedztwo von Neumanna (4 komórki przylegające bokiem).

Uniwersytet Brighama Younga

Brigham Young University - to znajdujący się w Provo w stanie Utah uniwersytet należący do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Około 98% studentów to mormoni, a 2/3 pochodzi spoza stanu. Regulamin uczelni zabrania studentom picia alkoholu, brania narkotyków i uprawiania seksu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.