pozycja sze舵 na dziewi赕 seks

Sylwia Szwed

Urodzi砤, odpocznij

Urodzi砤, odpocznij

Kiedy zasada by砤 taka, 縠 kobieta po porodzie ma si oszcz阣za. Dzisiaj m硂de matki chc jak najszybciej wr骳i do formy, a przecie mi甓nie dna macicy po takim wysi砶u jak ci笨a i por骴 musz si zregenerowa. Z El縝iet Kaden, po硂縩, rozmawia Sylwia Szwed

Kobieta kocha uszami

M昕czy糿i, kt髍zy nie s lotni w 縴ciu codziennym, nie s te lotnymi kochankami

Roseanne Barr - od zaniedbanej dziewczyny do pyskatej rewolucjonistki

Mieszkam z facetem, kt髍y czytuje Kierkegaarda i gra na pi阠iu instrumentach. Rozmawiamy o 秝iecie i Bogu codziennie o 15, zaraz po winie, kt髍e pijamy po lunchu. I takie 縴cie w砤秐ie lubi

Zmar砤 prof. Hanna ida-Ziemba

Zmar砤 prof. Hanna ida-Ziemba

min背 b髄 po stracie Danka, to trwa硂 pi赕-sze舵 lat, mog砤m si wi眤a z lud糾i, ale mi硂禼i nie czu砤m. Kiedy pokocha砤m wreszcie, my秎a砤m: "lepiej na koci 砤p". I bro Bo縠 ma晨e駍two. Konkubinat by wtedy czym zwyk硑m? - Nie. Okropnie wyj眛kowym. W konkubinatach byli przewa縩ie starsi

Natalie Wood odchodzi siedem razy

Natalie Wood odchodzi siedem razy

a na sze舵 tygodni. Produkcja sz砤 kiepsko - debiutuj眂y w roli re縴sera Doug Trumbull nie panowa nad planem, Walken panoszy si przekonany, 縠 sam mo縠 re縴serowa swoje sceny. Po trzech tygodniach producenci przys砤li na ratunek do秝iadczonego asystenta re縴sera Davida McGifferta. Natalie by砤

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

, musia by powszechnie znany. "Najciekawsze jest nie to, 縠 jeden cz硂wiek ujrza prawd, ale 縠 tak wielu jej nie dostrzega硂" - skomentowa Anthony Smith w ksi笨ce "Cia硂". Dlaczego ludzie uprawiaj seks okr眊硑 rok, a nie - tak jak zwierz阾a - okresowo? Cho鎎y ze wzgl阣u na sta硑

Marguerite Yourcenar, pisarka francuska

Marguerite Yourcenar, pisarka francuska

Euridice". Narratorem jest Stanislas, opowiada dzieje swej mi硂禼i do powabnej Thérese. Ta jednak kocha m昕a, lecz ten z kolei darzy uczuciem Stanislasa. "W tamtym czasie wierzyli秏y, i m體i眂 o cielesno禼i, o seksie, posuwamy si w kierunku wi阫szej wolno禼i. Ale teraz patrz na sprawy