pozycja sze舵 na dziewi赕 seks

Sylwia Szwed

Urodzi砤, odpocznij

Urodzi砤, odpocznij

Kiedy zasada by砤 taka, 縠 kobieta po porodzie ma si oszcz阣za. Dzisiaj m硂de matki chc jak najszybciej wr骳i do formy, a przecie mi甓nie dna macicy po takim wysi砶u jak ci笨a i por骴 musz si zregenerowa. Z El縝iet Kaden, po硂縩, rozmawia Sylwia Szwed

Kobieta kocha uszami

M昕czy糿i, kt髍zy nie s lotni w 縴ciu codziennym, nie s te lotnymi kochankami

Seks. Kobieta to nie lampka: "pstryk i dzia砤"

Na gr wst阷n mog przeznaczy nawet dwie godziny. Pozycja "po bo縠mu", czyli misjonarska, to moja ulubiona. Jest mi wtedy najlepiej, bo patrz na partnera. Dobrze, gdyby jeszcze ukl眐 przede mn. Ale nie jestem jak k硂da. Gdy jestem podniecona i mam ochot, przejmuj inicjatyw.

Roseanne Barr - od zaniedbanej dziewczyny do pyskatej rewolucjonistki

Roseanne Barr - od zaniedbanej dziewczyny do pyskatej rewolucjonistki

w砤sny serial w stacji ABC. ''Roseanne'' by jednym z najwi阫szych sukces體 w historii ameryka駍kiej telewizji. Przez dziewi赕 sezon體 (1988-97) by na szczycie listy najch阾niej ogl眃anych i najcz甓ciej nagradzanych seriali w USA, gromadz眂 nawet 43 mln widz體. Roseanne nie tylko odnios砤 wielki sukces

Zmar砤 prof. Hanna ida-Ziemba

Zmar砤 prof. Hanna ida-Ziemba

min背 b髄 po stracie Danka, to trwa硂 pi赕-sze舵 lat, mog砤m si wi眤a z lud糾i, ale mi硂禼i nie czu砤m. Kiedy pokocha砤m wreszcie, my秎a砤m: "lepiej na koci 砤p". I bro Bo縠 ma晨e駍two. Konkubinat by wtedy czym zwyk硑m? - Nie. Okropnie wyj眛kowym. W konkubinatach byli przewa縩ie starsi

Natalie Wood odchodzi siedem razy

Natalie Wood odchodzi siedem razy

a na sze舵 tygodni. Produkcja sz砤 kiepsko - debiutuj眂y w roli re縴sera Doug Trumbull nie panowa nad planem, Walken panoszy si przekonany, 縠 sam mo縠 re縴serowa swoje sceny. Po trzech tygodniach producenci przys砤li na ratunek do秝iadczonego asystenta re縴sera Davida McGifferta. Natalie by砤

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

, musia by powszechnie znany. "Najciekawsze jest nie to, 縠 jeden cz硂wiek ujrza prawd, ale 縠 tak wielu jej nie dostrzega硂" - skomentowa Anthony Smith w ksi笨ce "Cia硂". Dlaczego ludzie uprawiaj seks okr眊硑 rok, a nie - tak jak zwierz阾a - okresowo? Cho鎎y ze wzgl阣u na sta硑

Marguerite Yourcenar, pisarka francuska

Marguerite Yourcenar, pisarka francuska

Euridice". Narratorem jest Stanislas, opowiada dzieje swej mi硂禼i do powabnej Thérese. Ta jednak kocha m昕a, lecz ten z kolei darzy uczuciem Stanislasa. "W tamtym czasie wierzyli秏y, i m體i眂 o cielesno禼i, o seksie, posuwamy si w kierunku wi阫szej wolno禼i. Ale teraz patrz na sprawy