odzież medyczna warszawa polna

Chemia medyczna

laboratoryjną, których znajomość jest niezbędna przy projektowaniu nowych leków, syntezie leków generycznych, czy też modyfikacji już znanych leków, w celu wyeliminowania efektów ubocznych.Chemia medycznaChemia medyczna Podręcznik dla studentów medycyny. Władysław Gałasiński PZWL, Warszawa 2004, zajmuje

Antropologia medyczna

określającą chorobę w ujęciu biomedycznym – z perspektywy lekarza (the doctor’s perspective)Tomasz Rakowski, Antropologia medyczna jako stosowana nauka humanistyczna, [w:] Antropologia stosowana, Maciej Ząbek (red.), Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW 2013, s. 355-374

Stokłosa polna

Stokłosa polna (Bromus arvensis L.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Występuje w południowej Europie i południowo-zachodniej Azji jako gatunek rodzimy. Poza tym obszarem rozprzestrzeniony jako antropofit w Europie, Azji i AmeryceBromus arvensis na eMonocot [dostęp 2013-11-21

Złoć polna

Złoć polna (Gagea arvensis (Pers.) Dumort.) – gatunek rośliny z rodziny liliowatych (Liliaceae). Jego status taksonomiczny jest niejasny. Część źródeł uważa go za synonim złoci małej (Gagea minima (L.) Ker Gawl.)Gagea minima na eMonocot [dostęp 2013-11-29]., część - za synonim Gagea villosa

Bylica polna

Bylica polna (Artemisia campestris L.) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Dawniej roślina ta nazywana była również trzeszczykiem. Jest szeroko rozprzestrzeniona na półkuli północnej. Rośnie dziko na znacznych obszarach Ameryki Północnej, w całej niemal Europie, w Afryce Północnej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.