metoda wykonania pilingu kawitacyjnego

Metoda kasowa

Metoda kasowa – metoda rozliczania podatku VAT. Szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego, który bywa korzystny dla małych podatników. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności, a nie, jak w przypadku pozostałych

Metoda biegunowa

Metoda biegunowa – w geodezji metoda pomiarów szczegółów terenowych. Polega na wyznaczaniu długości d osi celowej (odległości) od znanego punktu osnowy do punktu zdejmowanego oraz kąta ? pomiędzy bokiem osnowy a osią celową.Do wykonania pomiaru metodą biegunową używa się: do pomiaru kątów

Metoda węgierska

węgierskich matematyków: Dénesa Kőniga i Jenő Egerváry'ego.W roku 1957 profesor matematyki James Raymond Munkres zauważył, że algorytm węgierski jest silnie wielomianowy. Od tamtej pory metoda węgierska jest również znana jako algorytm Kuhna-Munkersa. Opis AlgorytmuZałożenie: mamy 'N' zadań do wykonania

Metoda Poldi

Metoda Poldi – dynamiczna metoda pomiaru twardości metali, odmiana metody Brinella. Polega na porównaniu odcisków metalowej kulki na materiale badanym i wzorcowym w wyniku uderzenia w przyrząd młotkiem. Metoda ta pozwala na oszacowanie czy badany materiał jest twardszy od materiału

Metoda siecznych

{cases} x_{0} = a & \\ x_{1} = b & \\ x_{n+1} = x_{n} - \frac{f(x_{n})(x_{n}-x_{n-1})}{f(x_{n})- f(x_{n-1})} & n=1,2,\ldots \\ \end{cases}. Metoda siecznych ma tę zaletę, że do wykonania interpolacji za jej pomocą niepotrzebna jest znajomość pochodnych funkcji (odwrotnie niż np. w metodzie Newtona

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.