m昕czyzna patrzy na krocze kobiety

Linda Lovelace

M阺ka(?) obsesja wielkiej fujary

M阺ka(?) obsesja wielkiej fujary

Jak to jest z tymi gabarytami cz硂nka mi硂snej koalicji? Czy my, kobiety rzeczywi禼ie marzymy o gigantycznym dr眊u, a 秏iejemy si w skryto禼i ducha (lub, co wredniejsze z nas, zupe硁ie jawnie) z ma硑ch fistaszk體?

Por骴 naturalny czy cesarskie ci阠ie?

Cesarskie ci阠ie zosta硂 wymy秎one jako procedura nadzwyczajna, ratuj眂a 縴cie matki i dziecka. Dzi jest wygodn form rozwi眤ania r體nie dla tych, kt髍ych 縴ciu nic nie zagra縜. Czy s硊sznie?

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

Seks jest mi硑 i odpr昕aj眂y, prawda? Nie ma nic lepszego, ni po ci昕kim dniu w pracy i w 縴ciu, wydepilowa sobie cia硂, nasmarowa je wonnymi olejkami i odda si igraszkom z zawsze na nie gotowym ukochanym (wiadomo, jacy s m昕czy糿i, tylko jedno im w g硂wie). A co je縠li na seks nie ma si ochoty?

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

przede wszystkim, czy por骴 odby si tzw. si砤mi natury (czyli twoimi, biedna kobieto) czy przez cesarskie ci阠ie. Por骴 naturalny mo縠 przebiega bez dodatkowych interwencji, wtedy wszystko b阣zie dobrze, i to w miar szybko. Ale do舵 cz阺to ko馽zy si p阫ni阠iem lub naci阠iem krocza, kt髍e zostanie

Rodzicielskie tematy tabu

Rodzicielskie tematy tabu

, rozerwanego krocza i pop阫anych naczynek w oczach. Wol cienk blizn na brzuchu i 秝iadomo舵, 縠 po zako馽zeniu po硂gu moje funkcje seksualne b阣 niezmienione, bo lubi seks. Nie b阣 mia砤 problem體 z nietrzymaniem moczu, z niewra縧iwo禼i albo przeczulic w obr阞ie szytego krocza. Co to za pomruk? Ach

Mi硂舵 bez s丑w

Mi硂舵 bez s丑w

wzgl阣u na to, czy jeste kobiet czy m昕czyzn, pewne komunikaty niewerbalne zdradz twoj niepewno舵, zak硂potanie czy brak zainteresowania rozm體c. Najcz阺tsze z nich to:- opuszczanie oczu, unikanie kontaktu wzrokowego: takie zachowanie mo縠 sugerowa niepewno舵. Tak post阷uj r體nie osoby, kt髍e

Porodowa. Kiecka nie byle jaka

Porodowa. Kiecka nie byle jaka

kupowa砤, a nie dla przysz砮j matki. Kobiet si infantylizuje, ona niejako "przechodzi dzieckiem". Zlewa si z nim w jak倍 dw骿osob. Jest dla niego t砮m podobnie jak to, co ma na sobie. Wszyscy patrz na dziecko, kt髍e karmi piersi, wi阠 to dziecko musi mie odpowiedni - stosown dla dziecka

Kulturalne wakacje w Europie - ostatni dzwonek

Kulturalne wakacje w Europie - ostatni dzwonek

wystawa w paryskim Muzeum Sztuk Dekoracyjnych. A tak縠 o tym, 縠 upi阫szanie dotyczy硂 zar體no kobiet, jak i m昕czyzn. Na wystawie biustonosz typu push-up zestawiony jest z dzia砤j眂ymi lepiej ni viagra majtkami "wonderjock", a uwydatniaj眂e m阺kie krocze 秗edniowieczne mieszki z

Cipkomat prawd ci powie

Cipkomat prawd ci powie

. Ale gdy dostaj propozycj obejrzenia w lustrze swego krocza od spodu - wymi阫aj. 'Nie wszystkie dziewczyny, nawet tak wyzwolone seksualnie, wiedz, ile dziurek maj od spodu - czytamy na stronie Du駍kiego Centrum Informacji o P砪i. - Du縜 wiedza o technikach seksualnych idzie u nich w parze z

Sto lat po odkryciu Bronis砤wa Malinowskiego. Seks i krucjaty na Trobriandach

Sto lat po odkryciu Bronis砤wa Malinowskiego. Seks i krucjaty na Trobriandach

rzuci z硑 czar - wyja秐i砤 mi potem Boyogima. Katolicka zakonnica z W硂ch m體i砤 mi z przekonaniem, 縠 wszystkie kobiety powinny rodzi na Kiriwinie. To tak naturalne, bez jasnego 秝iat砤 jarzeni體ek, bez KTG, USG, odsysaczy, lekarzy w fartuchach, nacinania krocza. Barbarze na pomoc przy porodzie

WYNIKI KONKURSU: Piekielna randka. Przeczytaj historie i zobacz kto wygra tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0

, postanowi砮m znale兼 w jej torebce dow骴 osobisty. Patrz na dow骴, a tu niestety tak jak przypuszcza砮m, dziewczyna z drugiego ko馽a Polski, tutaj tylko studiuje. Pomy秎a砮m, 縠 dziewczyna mieszka gdzie na tym samym osiedlu co ja, bo przecie spotkali秏y si rano na zakupach, no ale co, mia砮m chodzi z ni

Wi阠ej ani kropli

Wi阠ej ani kropli

禼ianki p阠herza i zwieracz cewki moczowej. Nale縴 r體nie regularnie wykonywa 鎤iczenia (patrz ramka).P蔆HERZ NA TAIEGdy NTM jest zaawansowane, potrzebna bywa operacja. Technik operacyjnych jest wiele. Najnowsza - TVT - polega na umieszczeniu pod 秗odkow cz甓ci cewki moczowej wi陑ade砶a szeroko禼i

Dajemy Tel Awiwowi szans

Dajemy Tel Awiwowi szans

. - Dzielnica jest przemieszana, ale nowi nabywcy zaczynaj przewa縜. Teraz dzieci emigrant體, kt髍zy przyjechali tu w latach 50., nie sta na to, aby tu kupi dom - m體i Revital po drodze na plac zabaw. Przed nami kroczy jej trzyletnia c髍ka Ayala, kt髍 w砤秐ie odebra硑秏y z przedszkola (waldorfskiego). - O

Wasze historie piekielnych randek, kt髍e nie odejd w zapomnienie!

Wasze historie piekielnych randek, kt髍e nie odejd w zapomnienie!

, mo縠 atak serca?" A on na mnie patrzy, jak zboczeniec-morderca I g硂秐o rzecze, tak 縠 ka縟y s硑sza, 痚 on ch阾nie by mi dzisiaj do ucha podysza. Tak oble秐a ta przemowa ju spowodowa砤, 痚 ostatnia szansa w mig wyparowa砤. Szybko wsta砤m purpurowa i na oczach ludzi W twarz mu pi甓ci

Jak zaci眊n辨 kobiet do 丑縦a

Jak zaci眊n辨 kobiet do 丑縦a

treningu? Celem jest um體ienie si z dziewczyn. - I co potem? Przeczyta砤m przed nasz rozmow podr阠znik uwodzenia "Seksualny klucz do kobiecych emocji" rekomendowany na takich kursach. Na ok砤dce jest cia硂 kobiece bez g硂wy, za to w kroczu podtytu: "Jak w kilka minut wzbudzi w kobiecie

Kobieta na szczytach rozkoszy - jak j tam zaprowadzi

takich wra縠, jakie s jej potrzebne. M昕czyzna patrzy na kobiet, na jej piersi, wyraz twarzy i to jest podniecaj眂e. Je秎i lubisz kocha si w砤秐ie w tej pozycji, nie przejmuj si tym, 縠 twoja sylwetka nie jest idealna, ani tym, 縠 mimika zanadto ci odkryje. Zbyt du縜 kontrola nad sob i

Od pigu砶i na do pigu砶i po - Subiektywne kalendarium

Od pigu砶i na do pigu砶i po - Subiektywne kalendarium

chleba nie maj'. Takie ostrze縠nie wyg砤sza w Sejmie Andrzej Lepper. Wczoraj prostak z czerwonymi policzkami, dzi parlamentarzysta w kosztownym garniturze, po solarium. Lepper ujawnia bliski wielu Polakom pakiet przekona. Tak縠 na temat kobiet: 'M昕czyzna swoje zrobi tak jak samiec, pensj odda, a ty

Mazid砤 dla duszy

Mazid砤 dla duszy

kolei:Hatha-joga. Technika oparta na przyjmowaniu odpowiednich pozycji cia砤 i kontrolowaniu oddechu. Hatha-joginka d笨y do obudzenia w sobie w昕a Kundalini, kt髍y drzemie w okolicy krocza. Sztuka polega na doprowadzeniu go - poprzez kolejne czakry i nadi (punkty i kana硑 w organizmie) - do czubka g硂wy. Kto

Nasza kamera stoi na ziemi

Nasza kamera stoi na ziemi

niezwyk硑m okrucie駍twem przejawiaj眂ym si wciskaniem do wagin pot硊czonych butelek, no縴, strzelaniem w krocze. Ofiarami s nawet dzieci poni縠j dziesi眛ego roku 縴cia. Kobiety bywaj te porywane do oboz體, w kt髍ych s硊勘 jako niewolnice i s gwa砪one kilka razy dziennie. Wiele z nich wykrwawia si na

Kobiety powinny si 秏ia

Kobiety powinny si 秏ia

Documenta w Kassel. Kobiety, kt髍e wzi瓿y w nim udzia - tak jak protestuj眂e w 1971 r. w Londynie - mia硑 秝iate砶a przyczepione do piersi i do krocza i potrz眘a硑 cia砤mi. Da硂 to niezwyk硑 efekt i przyci眊n瓿o mn髎two ludzi, nawet m昕czyzn. Wtedy w Londynie kobiety by硑 w禼iek砮, dzisiaj to by砤 zabawa

Zapa秐iczka

Zapa秐iczka

. Ale fuckin' Mexico City to najwi阫sze miasto na 秝iecie. Jest nas ponad 20 milion體. Pope硁ia si tysi眂e przest阷stw. Wy硊ska w tym t硊mie seryjnego fuckin' zab骿c nie jest 砤two - t硊maczy porucznik. - Usprawiedliwia pan koleg體 - zauwa縜m. Porucznik patrzy na mnie, potem na 禼ian. Zastanawia si

Zapa秐iczka

Zapa秐iczka

kilka drobiazg體. Ale fuckin' Mexico City to najwi阫sze miasto na 秝iecie. Jest nas ponad 20 milion體. Pope硁ia si tysi眂e przest阷stw. Wy硊ska w tym t硊mie seryjnego fuckin' zab骿c nie jest 砤two - t硊maczy porucznik. - Usprawiedliwia pan koleg體 - zauwa縜m. Porucznik patrzy na mnie, potem na

Aniela, kawaler d'Éon

Aniela, kawaler d'Éon

reali體 poja硉a駍kich, jednym zakl阠iem uniewa縩ia komunizm. W 1954 r. donosi砤 Giedroyciowi, 縠 patrzy na swary londy駍kie jak na fars.Ale daleka by砤 od kategorycznych s眃體 Giedroycia i Mieroszewskiego, 縠 nale縴 zako馽zy fikcj pa駍twa na emigracji, bo pa駍two polskie - czy si to podoba, czy nie

Kiedy my秎 o seksie. Tracey Emin

wygl眃a砤 ca砶iem nie糽e. Teraz, gdy na ni patrz, zadaj sobie pytanie, co do cholery jest? Moje lata dwudzieste to by砤 wieczna szarpanina. Dopiero po trzydziestce zacz瓿am si powoli odbija, teraz w wieku 40 lat mog troch odsapn辨" - m體i o swoim procesie dojrzewania. Media 縴wi si

痮硁ierz, kt髍y zosta tancerk

fachowej, konsultuje si ze specjalistami. - Tak, chc by kobiet, ale te pozosta najlepszym tancerzem Chin. By jak generalska sekretarka Przed operacj przygl眃a si sobie bez lito禼i przed lustrem. Czy b阣 砤dn kobiet? Czy b阣 chcieli na mnie patrze? Przyjaciele straszyli: kobiety odwr骳

Katarzyna Grochola

-letni kobiet, chorowa砤 na raka: - Im bardziej bolesny zastrzyk, tym go trzeba wolniej robi. A tak trudno utrzyma w r阫ach strzykawk przez dwie minuty.Czasem my秎i, 縠by napisa ksi笨k o szpitalu. Opisa砤by w niej na przyk砤d dw骳h pacjent體:- By pan z rakiem krocza z przerzutami do biodra. Czasem

Dwie kobiety i m昕czyzna

Dwie kobiety i m昕czyzna lub Dwaj m昕czy糿i i kobieta (hiszp. Mujeres riendo, Dos mujeres y un hombre lub Dos mujeres ri閚dose de un hombre) – obraz hiszpa駍kiego malarza Francisco Goi. Okoliczno禼i powstaniaTo dzie硂 nale縴 do cyklu 14 czarnych obraz體 – malowide wykonanych przez Goy

M昕czyzna

M昕czyzna – dojrza硑 p砪iowo m阺ki osobnik z rodzaju Homo. R罂nica w genotypie kobiety i m昕czyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a m昕czyzna chromosom X i chromosom YWiedza i 縴cie, luty 2012 roku, str. 55) determinuje dymorfizm p砪iowy u ludzi. Anatomia m昕czyzny R罂nice w budowie

M昕czyzna, kt髍y kocha kobiety

M昕czyzna, kt髍y kocha kobiety (ang. The Man Who Loved Women) – ameryka駍ka komedia z 1983 roku w re縴serii Blake'a Edwardsa. Wyprodukowany przez Columbia Pictures. Jest to remake francuskiego filmu z 1977 roku L'Homme qui aimait les femmes.iatowa premiera filmu mia砤 miejsce 16 grudnia

M昕czyzna idealny (film 2005)

M昕czyzna idealny (cz. Rom醤 pro 緀ny) – czeska komedia z 2005 roku w re縴serii Filipa Ren鑑. Na podstawie powie禼i Michala Viewegha. Fabu砤M硂da dziennikarka Laura i jej owdowia砤 matka Jana wci笨 szukaj tego jedynego. Ci眊le bez skutku. Jana nienawidzi Czech體. Jeden z jej wcze秐iejszych

Dwie kobiety w oknie

Widener Collection. Obraz powsta mi阣zy 1655-1660. OpisNa obrazie artysta przedstawi dwie kobiety wygl眃aj眂e przez okno. M硂dsza patrzy z zaciekawieniem, podpieraj眂 sobie brod o r阫. Starsza wygl眃a zza skrzyd砤 okna, 秏ieje si, chocia wida to tylko po wyrazie oczu i zgrubieniu policzk體

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.