m昕czyzna kt髍y patrzy w oczy

Natalia Ho硂wnia

Naturalna Diane Kruger w sesji ok砤dkowej dla w硂skiego "Elle". Wygl眃a jak dziewczyna z s眘iedztwa? [ZDJ蔆IA]

Naturalna Diane Kruger w sesji ok砤dkowej dla w硂skiego "Elle". Wygl眃a jak dziewczyna z s眘iedztwa? [ZDJ蔆IA]

Diane Kruger uchodzi za idea pi阫na. Jest ulubienic Karla Lagerfelda, muz Jasona Wu, twarz Chanel. A do tego to piekielnie zdolna aktorka!

Mowa Jego cia砤

Co oznaczaj jego gesty, spojrzenia i ruchy? Czy zdradzaj wi阠ej ni on by tego chcia? W naszej galerii rozkodowali秏y mow jego cia砤.

Co kobiety chc wiedzie o m阺kim spojrzeniu na seks?

Linda 秔i zm阠zona wsp髄nymi igraszkami, wi阠 mog wreszcie dorwa si do komputera i co napisa. Miejsca i czasu do dyspozycji niewiele, na k眂ik "Wszystko co chcia硑by禼ie wiedzie o m阺kim seksie, a ba硑禼ie si zapyta" na pewno nie wystarczy...

Ma晨e駍ka Kamasutra - poznaj ca砶iem nowe mi硂sne pozycje [P樱 SERIO]

Ma晨e駍ka Kamasutra - poznaj ca砶iem nowe mi硂sne pozycje [P樱 SERIO]

zdejmuje koszulk i pr昕y musku硑. W tym czasie kobieta patrzy na niego z podziwem. Scenie przygl眃a si m笨 z wyrazem twarzy, kt髍y jest r體nocze秐ie nazw tego uk砤du, czyli "Na rannego hipopotama". Ma晨onkowie sp阣zaj czas w czworok眂ie - wsp髄nie z inn zwi眤an w陑砮m ma晨e駍kim par

Emma Watson: z Hogwartu do ONZ

Emma Watson: z Hogwartu do ONZ

pozycjonowane by硑 jako te domagaj眂e si, by m昕czy糿i odebrali sobie w砤dz i oddali jej jak najwi阠ej w ich r阠e. W domy秎e oznacza硂 to, 縠 feminizm jest poprawny, acz nie ca砶iem uzasadniony i cz阺to niewygodny. Kampania "HeForShe" odwraca kota ogonem tak, 縠 zn體 patrzymy mu w oczy

Halina Po秝iatowska wyrusza w podr罂

Halina Po秝iatowska wyrusza w podr罂

potrzebne. *** Podr罂 trwa 11 dni. Pasa縠rowie bawi si na dansingach, siedz w kinie, p硑waj w basenie i graj w pi砶 na boisku. Halina wi阫szo舵 czasu sp阣za na le縜ku, owini阾a kocem przed zimnym wiatrem. Kiedy podchodzi do zielonej por阠zy i patrzy w d蟪 na ciemn, dziwnie g砤dk wod, ma ochot

Singielstwo wcale nie dzia砤 na mnie depresyjnie. Tylko czasem...

Singielstwo wcale nie dzia砤 na mnie depresyjnie. Tylko czasem...

codzienno禼i, patrz眂ych si sobie prosto w oczy. Ja patrz wtedy prosto przed siebie. y mi p硑n prosto. Prosto by硂. Kiedy. Niezdecydowana

Matka, c髍ka i poczucie obowi眤ku

Matka, c髍ka i poczucie obowi眤ku

choremu w oczy, a on patrzy w twoj stron, ale nie patrzy na ciebie. Mamy g酬boko zakodowane, 縠 kontakt wzrokowy jest istotny, gdy go nie ma neurony lustrzane wariuj, nie wiadomo, jak zareagowa. Dziwna, taka obco舵. Sk砤nia do pyta o nasz to縮amo舵 i to w takim bardzo podstawowym wymiarze, do

Podr罂

Podr罂

j陑ykiem? Lekko czy mocno? Ma 砤dny kolor sk髍y, jasno be縪wy.Zrobi砨y to, z pewno禼i. Patrz眂 mi w oczy. Chcia砨ym zobaczy j nag. Od硂縴 ksi笨k.Jej cia硂. Chyba nie powinnam mu si tak przygl眃a. Przyjemnie g砤dkie. Jego oczy zn體 zgin瓿y za okularami. Ani za chuda, ani za gruba.Ale wiem, 縠 patrzy

Taniec pozwoli Rosie przetrwa Auschwitz. Historia tancerki uwi陑ionej w obozie koncentracyjnym

Taniec pozwoli Rosie przetrwa Auschwitz. Historia tancerki uwi陑ionej w obozie koncentracyjnym

przedwojennych zdj赕 patrzy dziewczyna ze starann fryzura, ubrana w spodnie, eleganckie 縜kiety, wieczorowe suknie z lej眂ego si materia硊. Pije lemoniad w ogr骴ku kawiarnianym, 鎤iczy kroki nowych ta馽體, siedzi na trawie z kole縜nkami z klubu tenisowego, trzyma na kolanach bia硑 kapelusz z du縴m rondem. O

Po czym pozna nimfetk?

Po czym pozna nimfetk?

sob, gdy patrzy z oddalenia, -delegacj bytu w niepoj阾ej odmienno禼i: "nagle, na kszta硉 Mefista wyrastaj眂ego przed Faustem, zjawi硂 si w ko馽u alei - niby prosta, nierealna i diaboliczna obiektywizacja temperamentu przeciwnego mojemu, barbarzy駍kiej niemal i okrutnej witalno禼i, z kt髍ej tak

Jak zakocha si na zawo砤nie?

Jak zakocha si na zawo砤nie?

zdarza硂 jej si potem w doros硑m 縴ciu. Kwestionariusz zaj背 Catron i jej znajomemu znacznie d硊縠j ni przepisowe 90 minut, a sko馽zy si scen rodem z rom-comu: stali na mo禼ie nieopodal baru i patrzyli sobie g酬boko w oczy. Catron zastrzega jednak, 縠 jej "eksperment" nie odby si w

M阺ka(?) obsesja wielkiej fujary

M阺ka(?) obsesja wielkiej fujary

, bo dziewcz阾a pi阫nie je podkre秎aj lub skwapliwie ukrywaj. Jakby nie by硂 - go硑m okiem wida. I nikt nie ma w眛pliwo禼i, 縠 砤dne i mo縩a popatrze (serio? Nie zawsze nas to jara...). Nie ma jednak m阺kiego odpowiednika w temacie, kobiety sobie patrz na m阺kie d硂nie, usta, ty砶i, oczy, uszy

Kiedy m昕czyzna upokarza kobiet - list tygodnia Obcas體

Kiedy m昕czyzna upokarza kobiet - list tygodnia Obcas體

m昕czyzny i prosi, by natychmiast przesta, bo wezwie policj. M昕czyzna patrzy na ni jak na kosmit i odpowiada, 縠by si nie wtr眂a砤. Dochodzi do niemi砮j wymiany zda. Na parkingu cisza, nikt jej nie poprze, wszyscy patrz b眃 zamykaj si w bezpiecznych czterech k蟪kach i udaj, 縠 to ich nie dotyczy

Makija kobiet - co naprawd my秎 o nim m昕czy糿i?

Makija kobiet - co naprawd my秎 o nim m昕czy糿i?

wsp髄nego z prawdziw, zupe硁ie nieumalowan buzi. - M骿 partner jest tak przyzwyczajony do delikatnego makija縰, 縠 kiedy sp阣zamy wakacje pod namiotem na Mazurach, patrzy na mnie dziwnym wzrokiem, gdy przez ca硑 dzie chodz z niewytuszowanymi rz阺ami - m體i Kama, instruktorka fitness. Mocny i wyrazisty

Wolno Tomku w swojej sypialni - do mojej nie musisz zagl眃a

Wolno Tomku w swojej sypialni - do mojej nie musisz zagl眃a

tak, jak seks, zw砤szcza cudzy. Ten bawidamek, ta puszcza si na wakacjach, ten jak tylko 縪na nie patrzy to wiadomo, a tamta co noc wraca do domu z innym. Nie trzeba wychodzi poza pole monogamicznych, trwa硑ch relacji, 縠by stan辨 pod pr阦ierzem spo砮cznej opinii. Antykoncepcja wed硊g niekt髍ych, co

Joanna Krupa z bliska - sexy, perfect, sweet!

zbyt plastikowo si Joanna prezentuje. kasz przyzna, 縠 nie skupia si na szczeg蟪ach, a na Joann patrzy jako na ca硂舵. A jako ca硂舵 jest wspania砤. Po spotkaniu z redakcj Lula.pl Joanna ruszy砤 na nagranie do programu Kobiecym Okiem, ale i tak 砤two j by硂 zlokalizowa. Nie po t硊mach gapi體

Zakocha砤m si w m昕u przyjaci蟪ki

Zakocha砤m si w m昕u przyjaci蟪ki

pop砤ka砤m si patrz眂 na zdj阠ie, kt髍e Ona wrzuci砤 na Facebooka. Taka sobie fotka ze s硂necznego jesiennego popo硊dnia: ona z u秏iechem w oczach patrzy w obiektyw. Z tak mi硂禼i i spokojem. A ja p砤cz, bo przecie wiem, kto zrobi to zdj阠ie i na kogo tak patrzy砤. I zazdro舵 mnie z縠ra. I smutek

Zagrajcie to jeszcze raz, czyli moje marzenia o spin-offach

Zagrajcie to jeszcze raz, czyli moje marzenia o spin-offach

Adelstaina chc pami阾a jako d硊gorz阺ego twardziela, pi阫ny przyk砤d ca砶owitej przemiany bohatera na oczach widza, m昕czyzn trudnego, a poci眊aj眂ego. 痽cz sobie ca砮go serialu o tym, jak ze spluw pod marynark patrzy w oczy kobiet (mo縧iwie rudych), na ustach ma gorzki u秏iech, na nogach wypastowane

Kobieta w ta馽u musi dobrze pachnie!

Kobieta w ta馽u musi dobrze pachnie!

Czym si r罂ni przeci阾ny korpo-facet od faceta tancerza? Przede wszystkim tym, 縠 my tancerze troch inaczej patrzymy na kobiety. Jak na cia硂, kt髍ym mo縩a wywija w ta馽u? To nie takie proste. My秎, 縠 mo縩a to uj辨 tak: dzi阫i temu, 縠 zwracamy uwag na bardzo drobne elementy cia砤 i jego

Wi昙niarki pisz "W Kratk"

Wi昙niarki pisz "W Kratk"

magazynu. Jeszcze par minut i b阣 za murem.W ko馽u otwiera si przede mn brama. Przekraczam j z ulg, bior g酬boki oddech i szukam wzrokiem taty. Jest ciep硂, niebo jest niebieskie, ale dzie ? ju po tamtej stronie ? jakby inny. Idzie m骿 tata, przytula mnie mocno, patrzy i m體i:"W ko馽u, c髍cia

Zabawna Rachel Bilson

Zabawna Rachel Bilson

przypadku Madonny,  ale dwa stercz眂e, pierzaste kwiaty wygl眃aj komicznie, jakby 縴硑 swoim w砤snym 縴ciem. Je縠li kobiety maj czasem pretensj do m昕czyzn, 縠 nie patrz im w oczy tylko w biust, to w tym przypadku jest to ca砶iem uzasadnione. I nie chodzi tylko o m昕czyzn. Rozumiemy, 縠 Rachel

Voyeur-ka

Voyeur-ka

. Odp硑wam. Raz. Drugi. Tak jeszcze nie by硂, tak tylko si marzy硂 i nieskromnie wyobra縜硂. Zamykam oczy i otwieram. Dziewczyna w lustrze ma niebo namalowane na twarzy. I morze. Patrzy na ni z obrazu Miko砤j Kopernik. Zdaje si m體i: z niebem i morzem Pani do twarzy. Obroty cia niebieskich... czy kosmos

7 wspania硑ch, czyli kobiety o jakich marz m昕czy糿i

uwielbiam widok cyck體 jak kobieta le縴 i patrz眂 od strony jej bioder, spodeczki czy jak to si nazywa, ale koniecznie w tej pozycji. I uwielbiam jeszcze patrze na twarz kobiety jak jest rozpalona, ma秎ane przymru縪ne oczy i rumiana twarz, i wtedy patrzy na Ciebie, dla mnie to jak trofeum? (Bywalec

Szata駍kie wersety - ksi笨ki zbuntowanych kobiet

przechodzi przez seksualne sado-masochistyczne szkolenia. Kobieta poddawana jest eksperymentom przez ludzi z tajnego stowarzyszenia. Nie wolno jej patrze w oczy 縜dnemu z m昕czyzn, ani rozmawia z 縜dn z kobiet. Musi nosi sk髍zan obro筷 i sukni z gorsetem, kt髍a ods砤nia piersi. Staje si ofiar

Zofia Na砶owska: Co za nonsens - takie 縴cie, takie zdychanie

. Oczy ma otwarte, odwr骳one w bok. Trafia do rz眃owej lecznicy. Diagnoza: rozleg硑 wylew. Odzyskuje przytomno舵, pr骲uje m體i, ale wydobywa z siebie tylko monosylaby i oderwane s硂wa: "tekst", "papieros", "pan patrzy", "ciemno". Odpowiada na kilka pyta. Na

Przewodnik dla kobiet - co odstrasza m昕czyzn?

m昕czyzn, pewne komunikaty niewerbalne zdradz niepewno舵, zak硂potanie czy brak zainteresowania rozm體c. Najcz阺tsze z nich to: opuszczanie oczu, unikanie kontaktu wzrokowego. Takie zachowanie mo縠 sugerowa niepewno舵. Tak post阷uj r體nie osoby, kt髍e k砤mi.Kiedy nie patrzymy rozm體cy w oczy, ten

Starsi (od nas) panowie, na kt髍ych widok serca bij nam szybciej [SONDA]

co go uwielbiam (poza tym, ze ca硑 czas przyjemnie si na niego patrzy)? Chocia縝y za to, 縠 nikt inny tak pi阫nie nie m體i o sobie My (My uwa縜my, My postanawiamy, My zaprzeczamy itp.). Irons jest wprost stworzony do r髄, w kt髍ych pokazuje, 縠 jest kim znacznie wi阠ej ni szarym zjadaczem chleba

Nasz kalendarz Pirelli. Kogo w nim widzimy? [ZDJ蔆IA]

. Nie jestem fank jego gry aktorskiej, ale wy潮cznie wygl眃u. Podoba mi si jego u秏iech, iskry w oczach i niesforna fryzura. Poza tym trudno nie zauwa縴, 縠 ma tak縠 bardzo 砤dne cia硂. Ju widz te czarno-bia砮 zdj阠ia, na kt髍ych zamy秎ony patrzy w dal. Topless.El縝ieta: Dlaczego Benedict

Szybko i bezbole秐ie, czyli jak straci dziewictwo na wielkim ekranie

scena zaraz po, gdy Jenny okryta prze禼ierad砮m, pustym spojrzeniem patrzy w dal. Bo wie, 縠 wszystko si zmieni硂, ale jeszcze nie ma poj阠ia co. Absolwent, czyli nie daj si uwie舵 mamusi Dziewczyna ci nie chce, wi阠 idziesz do 丑縦a z jej mam? B潮d Bena Braddocka powt髍zy硂 od czas體 "

Kim nie jestem

m昕em, zaczyna patrze innym m昕czyznom prosto w oczy. Jedzie sama nad morze, jest szcz甓liwa. Ju wie, 縠 縴cie to nie pr骲a generalna, ale dzieje si tu i teraz i innego nie b阣zie. Nie szuka SENSU 縴cia, tylko nadaje mu SENS. Wk砤da wysokie obcasy, maluje usta najczerwie駍z ze szminek i idzie sama

Wi阫szo舵 polityk體 ignoruj, Janusz Korwin-Mikke mnie przera縜

z硂dziei, k砤mc體, idiot體, niekompetentnych pajac體, a w najlepszym wypadku wariat體. Owszem, jest mi z tego powodu przykro, czasem skoczy mi ci秐ienie, czasem ci秐ie si na usta s硂wo niecenzuralne. Staram si jednak od tego bagna odseparowa. Nie ogl眃am telewizji, gdy mijam plakaty wyborcze patrz w

15 rzeczy, kt髍e 秝iadcz o tym, 縠 tw骿 zwi眤ek zas硊guje na miano "wieloletni"

1. Jedziesz metrem. Widzisz par. Siedz obok siebie. Jedno czyta gazet, drugie ksi笨k. Nie przerywaj sobie, nie patrz na siebie, nie rozmawiaj. Na tej samej stacji bez s硂wa wstaj i wychodz (je秎i maj co do za砤twienia razem). Albo jedno wstaje wcze秐iej, m體i "pa" i wychodzi

Megan Fox w reklamie m阺kich perfum Armani Code Sport

reklamy. Damska i m阺ka. Pierwsza wersja opowiada intryguj眂 histori m昕czyzny i kobiety, kt髍zy pr骲uj walczy z pokus wzajemnego przyci眊ania, ale si砤 magnetyzmu okazuje si by nie do odparcia. Poddaj si jej wci眊aj眂ej mocy. Kiedy patrz sobie w oczy ju wiemy, 縠 przed tym nie

- Inteligencj mam w dupie, ale lubi, gdy kobieta jest do秝iadczona 縴ciowo - m昕czy糿i o tym, co ich zdaniem jest seksowne w p砪i przeciwnej

. Samodzielno舵, niezale縩o舵 i... du縠 samochody Mateusz, 31-latek zapewnia, 縠 w jego oczach: - Seksowna kobieta, to kobieta konkretna - z pasj - np. kobieta-sportowiec - na basenie (nie jak si opala, ale jak bije rekord). No i w mundurze, te jest seksowna. Jak mi si na lotnisku taka w oczy prosto patrzy

Jerzy Kisielewski: T阺kni za "Kisielem"

wydania paszportu. Sk砤da kolejne pro禸y. Po kt髍ej tam dostawa zgod na wyjazd. Wszyscy jego znajomi przechodzili to samo. Kiedy "Kisiel" m體i do Tyrmanda: "Nie dosta砮m odmowy paszportu". Na co ten patrzy na niego mocno zdziwiony. A ojciec dodaje: "Bo nie sk砤da砮m wniosku

Oblicza trwogi

us硑sze ponure muzyczne t硂 - jak z film體, kiedy kto si czai, skrada, patrzy na ostatnie chwile ofiary. Drgn瓿am, gdy jaka kobieta z rz阣u wyst眕i砤 krok naprz骴. Po chwili pochyli砤 si w skupieniu i bardzo ostro縩ie wzi瓿a do r阫i talerz. Kamera pokaza砤 zbli縠nie - na talerzu le縜砤 kupka

Zwi笨 mnie! - fotograf dokumentuje nocne 縴cie w Japonii

sobie imprez, na kt髍ej jest 500 os骲. Patrzysz w r骻, a tam jaka dziewczyna si zwi眤uje. Pi赕 os骲 to obserwuje, sz髎ta si masturbuje, czwarta ca硊je si z pi眛. Jest muzyka, amok. Odejdziesz od tej sceny, kawa砮k dalej natkniesz si na performance lalek - za lalki najcz甓ciej przebieraj si

Rihanna topless w Vogue Brasil - gor眂e zdj阠ia piosenkarki! Czy to jej najlepsza sesja? [AKTUALIZACJA: WSZYSTKIE ZDJ蔆IA]

gor眂ego s硂馽a, w wilgotnym powietrzu Brazylii. Patrzymy na jej tatua縠 - biegn眂 od szyi w d蟪 rz阣y gwiazdek czy malunki na d硂niach niczym tatua縠 z henny, jakie cz阺to nosz mieszkanki Indii. Kolorowy turban dodaje pozie etnicznego charakteru, podobnie jak olbrzymie srebrne kolczyki i pliki

O co pary k丑c si na wakacjach? 9 spornych kwestii, kt髍e mog zagrozi zwi眤kowi [SONDA痌

skutecznie walczy. Nawet, jak partner twierdzi, 縠 nie patrzy, b阣zie zerka ukradkiem, podziwiaj眂 niby pi阫ny krajobraz, a zezuj眂 na boki tak, 縠 omal mu oczy z orbit nie wyskocz. Niekt髍e panie nie mog si z tym pogodzi i urz眃zaj swoim m昕czyznom okropne awantury. Kolejny pow骴, jaki przytacza

Ignorancja - najgorsza z chor骲

patrz, g硂su z krtani / Doby nie mog / Pl眂ze mi si j陑yk, zamiera s硂wo, / Powolny p硂mie przenika me cia硂, / Oczy trac blask, to zn體 s硑sz w uszach / Przejmuj眂y szum" . W Asyrii (dzisiejszy Irak) w 秝i眛yni bogini Astarte, istnia砤 prostytucja tak hetero-, jak i homoseksualna, maj眂a na

Dowcipy o blondynkach

Stworzy Pan B骻 ro秎iny, patrzy i si cieszy, 縠 takie 砤dne si uda硑.Stworzy Pan B骻 zwierz阾a i patrzy na nie zadowolony, bo s przepi阫ne. Stworzy Pan B骻 m昕czyzn. No, wyszed idealny.Stworzy Pan B骻 kobiet. Patrzy, patrzy i m體i:- Ale ty to b阣ziesz si musia砤 malowa...***Przychodzi

Gimnastyka twarzy. Robimy dzi骲ek zamiast botoksu

rozgrzewk - oklepujemy twarz opuszkami palc體. Potem szeroko otwieramy oczy, patrzymy w g髍, w d蟪 i szybko mrugamy. Ale gdy nos mam 禼i眊n辨 ku do硂wi niczym kr髄ik, nic z tego nie wychodzi - pracuj chrapami raczej jak ko w galopie. Wreszcie przechodzimy do 鎤icze. Pierwsze wydaje si 砤twe - trzymaj眂

Wyszydzane. Broni zwierz眛 i s硑sz: "Ludziom by禼ie pomog硑!"

razy. Sfrustrowane stare panny - Na kobiety pomagaj眂e zwierz阾om zawsze si patrzy jak na wariatki: "Sfrustrowana nieudanym 縴ciem stara panna musi to sobie rekompensowa zajmowaniem si kotami". A ja mam wra縠nie, 縠 osoby, kt髍e pomagaj zwierz阾om, s mniej sfrustrowane ni 秗ednia

Gra縴na Plebanek: M昕czy糿i s jak patelnia pokryta teflonem

, by przesta by takim mi硑m, przesta tym swoim kobietom w tych partnerskich zwi眤kach s硊縴! Um體my si - nie mo縠 by dla m昕czyzny jedyn nagrod, 縠 kobieta go zaakceptuje! On musi mie swoj osobno舵. W "Bokserce" jest dw骳h zupe硁ie r罂nych bohater體: Bart jest manipulantem, kt髍y

Awangarda z dawnych lat. Zaskakuj眂a?

, kapelusik - samo po潮czenie tych wszystkich element體 wydaje si mocno ekscentryczne...Zobacz wi阠ej w zbiorach NAC.Zanim jeszcze pojawi砤 si moda na tatuowanie sobie zdj赕 ukochanych os骲 na ciele, wizerunki bliskich przenoszono na... po馽zochy. Zadowolona modelka zakochanym wzrokiem patrzy na swojego

WYNIKI KONKURSU "Gdzie s moje okulary?"

napr阣ce.Ju razy wiele te si zdarza硂,縠 nawet w koszu szuka砤m 秏ia硂.Szuka砤m pod 丑縦iem i w piekarniku.Miejsc nietypowych przejrza砤m bez liku.Rodzina patrzy jak na wariata.Co nie wiadomo czego szuka i po domu lata.Nie ma w torebce ani w szufladzie.Mo縠 w piekarni zosta硑 na ladzie?Nie ma w kosmetyczce

"Wysokie Obcasy Extra"

- niczym pch硑 na wsiowym kundlu. Ale - jak mog硂by powiedzie Pismo - nie sam papk 縴je cz硂wiek. I na szcz甓cie jest mn髎two kobiet, kt髍e - tak na co dzie, bez zad阠ia, w potocznych i drobnych dzia砤niach - daj 秝iadectwo tej wiedzy. Lepiej i od nas, m昕czyzn, i od swoich ideologicznych "

"Pragniemy blisko禼i i lubimy, kiedy kobieta przejmuje inicjatyw" - m體i m昕czy糿i, obalaj眂 stereotyp skoncentrowanego na seksie samca

? Kiedy strze縠 jak lwica swojego telefonu kom髍kowego, unika seksu z partnerem, nie patrzy mu w oczy oraz zmienia temat rozmowy. - Kt髍y typ jest lepszy - zazdro秐ik czy nie znaj眂y tego uczucia partner? - Moj zazdro舵 wzbudza zachwyt mojej 縪ny nad innymi m昕czyznami - t硊maczy Jan. - Czuj si

"Zorkownia", Agnieszka Kaluga. Fragment ksi笨ki

. Atomek prosi. Dzi wiem o niej ciut wi阠ej - cho鎎y to, 縠 nie lubi m昕czyzn. Niech阾nie rozmawia z lekarzami i nie daje si piel阦nowa opiekunom medycznym, snuj眂 przy tym nitk romansowych intencji. Pocz眛ek nitki tkwi w g硂wie; tam zagnie糳zi si 體 uszczypliwy k酬bek. A bez metafor: przerzuty do

14 powod體, dla kt髍ych Francuzki s takie seksowne

przyk砤d: id ulic z rodowit Francuzk. Mijamy zakochan par, towarzyszka wyj眛kowo dok砤dnie lustruje tylko kobiet. Na m昕czyzn w og髄e nie zwraca uwagi. W pierwszej chwili my秎, 縠 znajoma jest kryptolesbijk... Ale zaraz! Przecie wiem, dlaczego ona tak na ni patrzy! To ta ci眊砤 potrzeba

Aberracje Roni Horn

jej nie ma, wie ka縟y, kto codziennie patrzy w lustro, widz眂 na w砤sne oczy, 縠 z dnia na dzie nic si nie zmienia. A jednak zmiana pracuje nad nami. Wystarczy obejrze w砤sne zdj阠ia robione w odst阷ie kilku lat. Pr骳z r罂nicy czasu s jeszcze inne r罂nice. Na przyk砤d r罂nica p砪i. Czym jest? Czy

Czego ucz nas filmy: iadanie u Tiffany'ego

na twoj dom體k? Wyjd z domu chwil przed ich pojawieniem si i z uroczym u秏iechem poka im paluszkiem, gdzie jest tak strasznie g硂秐o. Cokolwiek si dzieje, patrz przed siebie z ufno禼i i u秏iechem. Oszukasz najczujniejszych. FACETOWI, KT覴Y NIE MO疎 ODERWA OD CIEBIE OCZU M覹, 疎 CHCESZ SI

Dorota i jej poszukiwania ksi阠ia z bajki [RANDKI 30-LATEK]

idea硊. Ja go ju znalaz砤m i... po秎ubi砤m. Zamiast teoretyzowa w pisaniu o randkach, wol podeprze si przemy秎eniami prawdziwej weteranki i praktyka. Czyli Dorocie w砤秐ie. Checklista przydatna sprawa Dorota przyznaje, 縠 potrzebuje kogo, kto patrzy砨y jej g酬boko w oczy, ale te zjad ton

Ksi笨ki dla dzieci w wieku 0-4 lat: jesli nie Bukowski, to co?

, by "Patrzcie, morze" i "Miko砤ju, czekam" go禼i硑 regularnie w秗骴 wieczornych lektur. Podpatruj wi阠, co w nich lubi. Przede wszystkim ogl眃a te miejsca zwyczajne i niezwyczajne: miasto nad kt髍ym unosi si balon, miko砤ja, kt髍y musi jecha metrem, plac zabaw, kt髍y szybko

Carolee Schneemann: Sztuka kobiet jest warto禼iowa

;. Nie chce jednak wyj舵 na zrz阣. "Kiedy budz si rano, pierwsza rzecz, kt髍 widz, to m骿 kot Minos, kt髍y siedzi mi na piersi. Czasem patrzymy sobie w oczy nawet przez p蟪 godziny. Tak si witamy. Potem otwieram mu drzwi na taras, 縠by sprawdzi, jaka jest pogoda. Ja id si my. A potem jemy

Merce Rodoreda: pisanie to dla mnie kwestia 縴cia i 秏ierci

by硂 pe硁o trup體. To by砤 apokalipsa" - m體i砤 w wywiadzie Joaquinowi Solerowi. Jednak kobieta, kt髍a ca潮 noc patrzy na p硂n眂e miasto przez okna chaty, w kt髍ej si ukrywa, jest pisark. I jako pisarka zdaje sobie spraw, 縠 to, co widzi, jest nie tylko potworne, ale te g酬boko fascynuj眂e

Ha-Ga

cenzurze, czy wypinaj na ni, wiod眂 ostentacyjnie prywatne rozmowy. Portret G硂w po硂縴砤 na d硂ni, patrzy gdzie w d蟪, bez u秏iechu, szaro-niebieska - taka jest 40-letnia na portrecie namalowanym przez Maj Berezowsk. 'Kobieta dystyngowana o usposobieniu raczej melancholijnym', 'delikatnie

Dziewczyny kontra ch硂pcy - co s眃zimy o sobie nawzajem?

jest poddenerwowanie. M阠z眂o, denerwuj眂o, trzeba ,,gra". Nie mo縩a nic od razu, ani wprost powiedzie. Z drugiej strony - adrenalina i zniecierpliwienie te s fajne, ale nie na d硊縮z met. Syndrom r罂owych okular體 w patrzeniu na drug osob i "sprzedawanie siebie" w nieco lepszej

Vivian Maier: Fotografka przezroczysta

profesjonalny - Rolleiflex. W rolleiu zwyczajowy prostok眛ny format zdj阠ia zast眕iony jest kwadratowym, co zmienia my秎enie o kompozycji. Poza tym jeden film to zaledwie 12 klatek - co wymusza namys przed naci秐i阠iem spustu migawki. Ponadto nie jest to typowy aparat, w kt髍ym patrzy si przez wizjer tak, 縠

Kwestionariusz Focha: strzelam z armaty, boj si jazdy na gap, chcia砤bym by krukiem

nie wychodzi. No, przynajmniej w teorii to pi阫nie wygl眃a. CECHY, KT覴YCH SZUKAM U KOBIETY Inteligencja, poczucie humoru, klasa, elegancja, wra縧iwo舵. Szukam i podziwiam. CECHY, KT覴YCH SZUKAM U M石CZYZNY Inteligencja, poczucie humoru, "TO CO" . I musi potrafi poskromi mnie poprzez

Megan Fox now twarz Armani Code

kobiety, kt髍zy pr骲uj walczy z pokus wzajemnego przyci眊ania, ale magnetyzm okazuje si by zbyt silny. Kiedy patrz sobie w oczy ju wiemy, 縠 przed tym nie uciekn.Na potrzeby kampanii fryzura Megan zosta砤 zmieniona. Kr髏ki bob z grzywk lekko przys砤niaj眂 twarz nadaje wyrazu tajemniczo禼i, a

Ryan Lochte - kobiety go kochaj i... nienawidz. Dlaczego?

napisa砤 artyku, w kt髍ym przedstawia 10 powod體, dla kt髍ych nada砤 Lochte'emu tytu najseksowniejszego ameryka駍kiego dupka, dok砤dnie analizuj眂 jego wypowiedzi, zachowanie i styl bycia.Ryan Lochte podrywa kobiety na mrugni阠ie. Nie gapi si na dziewczyn, kt髍a mu si podoba, tylko patrzy na ni

Wysokie Obcasy Extra w kioskach od 1 grudnia. W numerze m.in.:

koniec lat 70. co zacz瓿o si psu... Kobieta, gdy jest podniecona, wydaje si senna. Ten lekki rumieniec i przymru縪ne oczy... M昕czyzna, gdy si podnieci, wygl眃a groteskowo Kobiety w zwi眤kach, cho narzekaj na partnera, i tak uwa縜j si za lepszy gatunek ni samotne kole縜nki Szwajcar, lat 42, w

Gdy nos jest "nieudany". Czy lekarz zawsze pomo縠?

nosem Mo縠 nabra砤 pewno禼i siebie. "Nos pasuj眂y do twarzy" nie musi by nosem 砤dnym? - Cz硂wiek patrzy na usta, policzki, oczy, a nosy s jakie tam - raczej si ich nie ocenia w kontek禼ie ich urody. Jak pasuje do twarzy, to si go w og髄e nie zauwa縜. Angelina Jolie ma 砤dne usta, oczy ma

Nina Andrycz nie 縴je. "Dama polskich scen" mia砤 101 lat

Polski z oficjaln wizyt Mo硂tow. Scenicznym szeptem powiedzia砤m do m昕a: - Patrz, ten wa przyszed! M笨 mia w r阫u papierosa, kt髍y wypad, wpad w mankiet, a spodnie si zapali硑. Ochrona si rzuci砤 ratowa premiera i 'ten wa' uszed mi na sucho". Urodzi砤 si w Brze禼iu Litewskim, w Wilnie

"Sp蠹niona kochanka" - fragment erotycznej ksi笨ki

odwzajemniaj moje spojrzenie, po czym szeleszcz nadal. I to nawet g硂秐iej. A kiedy pr骲uj ich uciszy sykni阠iem, patrz na mnie wielkimi oczami, kt髍e robi si czerwone, jak oczy wilk體 w filmach przyrodniczych. Albo oczy mojej babci, gdy nie powiedzia砤m "dzi阫uj". To s ludzie w moim wieku

Narcyz nie wierzy, 縠 kto mo縠 go pokocha

mo縠 trwa d硊go - bo na og蟪 wolimy znane piek硂 od nieznanego nieba.No to udany zwi眤ek.Trwa硑, ale nieudany. Raczej udawany. Oboje pozostaj w ci眊硑m oddaleniu. Ka縟e patrzy w swoje lusterko, aby oceni, czy s korzystnie o秝ietlani przez blask partnera. Nieustanna hu秚awka skrajnych emocji - ani

Ewelina Kopic: "痽cie nie wygl眃a jak zdj阠ia z bankiet體"

sztuczno禼i, hialuronowo禼i, botoksowi. Patrz na te panie, kt髍e wygl眃aj wszystkie jak wyci阾e z jednej matrycy, i si na to nie godz. Je縠li widz pani, kt髍a jest od A do Z "zrobiona" i ona jest okre秎ana jako "zjawiskowa", "cudowna", "pi阫na", to si we mnie

Uniwersalny poradnik, jak za砤twi par podstawowych problem體 zwi眤anych z 縴ciem na wsp髄nej przestrzeni

porz眃ku, wi阠 traktuj spraw z przymru縠niem oka. Oczywi禼ie do momentu, w kt髍ym nie czuj, 縠 robi dwa razy wi阠ej. Wtedy to chodz ca硑 czas sfrustrowana poczuciem niesprawiedliwo禼i i ca硑 "ba砤gan" du縪 szybciej rzuca mi si w oczy. Ponadto, jako osoba, kt髍a wiele lat mieszka砤 sama

M骿 ojciec Osama ben Laden

przeciwstawienie si ojcu to rzecz nie do pomy秎enia - z szacunku nie patrzy si starszym nawet w oczy. Wi昙 Omara z ojcem p阫a ostatecznie w Afganistanie, gdy Osama nie daje si przekona do rezygnacji z mieszkania w prymitywnych chatach na stokach Tora Bora, cho matka Omara jest w zaawansowanej ci笨y, a jest to

Tomas Wetterberg: Szwed nie przepu禼i砨y kobiety do szalupy ratunkowej

. cz硂nk體 naszej organizacji to jednak kobiety, kt髍e dzia砤j tak縠 w formacjach kobiecych. To wa縩e, 縠by o problemach kobiet nie gada tylko w m阺kim gronie. A te problemy ci眊le istniej. W Szwecji kobiety zarabiaj 秗ednio 80 proc. tego, co m昕czy糿i na tych samych stanowiskach. No i przemoc m昕czyzn

"Rzecz o spotkaniu z ukochanym"

marynark, t-shirt z zabawnym nadrukiem, ciemne rurki i trampki. Kiedy patrz na niego w g酬bi duszy u秏iecham si. Dostrzegam w tym m昕czy糿ie istot zawieszon mi阣zy czasem b硂giego dzieci駍twa a odpowiedzialn doros硂禼i.Powoli zbli縜m si do niego. Czeka砤m bardzo d硊go na t chwil. Pragn si ni

Atrakcyjna, czyli jaka

wykszta砪enie i pozycj zawodow. Kobiet ceni si r體nie za to w co jest ubrana, cho i m昕czy糿ie teraz cz阺to patrzy si na metki. Oceniane jest r體nie to, czy kobieta ma w砤禼iwego m昕a - m昕a z pozycj - oraz jakie ma dzieci i czy w og髄e ma dzieci. Poczucie warto禼i jest wi阠 budowane na tym, 縠 kobieta

Pierwsza powa縩a sesja dziewczyn z "Top model 2"

zadowolony i zaznaczy, 縠 uj阠ie poprawi硂 proporcje niskiej finalistki. Bardzo na nie by砤 Karolina Korwin-Piotrowska: "patrz na sztywn lal, [...] patrzy si do舵 t阷o w obiektyw". Naszym zdaniem zdj阠ie jest stosunkowo korzystne. Ale Gabrysia d硊go nie zagrzeje w programie, bo w czasie obrad

Mi硂舵 bez s丑w

k砤mi. Kiedy nie patrzymy rozm體cy w oczy, ten nigdy nam nie zaufa. Bardzo wa縩e jest, aby patrze na cz硂wieka, kiedy on m體i. To wyraz zainteresowania i zaanga縪wania- krzy縪wanie r眐 na piersi: to klasyczna poza zdradzaj眂a, 縠 nie jeste秏y zainteresowani rozm體c. Skrzy縪wane r阠e to bariera

Kwestionariusz Focha: uwielbiam gotowa, ceni Relig, mog umrze ze 秏iechu

punkcie: M昕czyzna Idealny, doda砤bym tak縠 umiarkowanie w epatowaniu swoj osobowo禼i czy co gorsza jej atrap. Uwielbiam kobiety, kt髍e z niewymuszonym wdzi阫iem potrafi dawkowa informacje na sw骿 temat, dzi阫i czemu s interesuj眂e przez bardzo d硊gi czas. Niekt髍e zawsze. Niewymuszony wdzi阫 to

Brzytwy i gor眂e r阠zniki - m阺kie rytua硑 u Nergala

, jasno powiedziane jest, dla kogo powsta硂 to miejsce: - To jest enklawa dla m昕czyzn, kt髍zy w tych przera縜j眂ych czasach, kiedy 秝iat p阣zi, kiedy dynamika zdarze i tempo wszystkiego nas zabijaj, mog tu przyj舵 i, m體i眂 j陑ykiem potocznym, wylogowa si z rzeczywisto禼i na moment. Zdekompresowa

8 rzeczy, na punkcie kt髍ych jeste秏y przewra縧iwieni

). Dlatego dobrze w ka縟ej chwili by przygotowanym na niezobowi眤uj眂e pytanie: "A ty? Z iloma m昕czyznami/kobietami spa砤/spa砮?". No, i tu trzeba uwa縜. Niedobrze powiedzie: "Tylko z m昕em i pierwszym ch硂pakiem, z kt髍ym by砤m 10 lat". Nie pomo縠 wtedy gor眂zkowe zapewnienie

Ci wspaniali m昕czy糿i, kt髍ych jedyn wad jest to, 縠 nie istniej

Moja ukochana scena w jednym z ukochanych film體 i jeden z najwspanialszych filmowych cytat體 wszech czas體 - to godne otwarcie dla tego przegl眃u. M昕czyzn wspania硑ch,  budz眂ych g酬bokie wzruszenia, m昕czyzn na my秎 o kt髍ych mi阫n kolana i mg砤 zasnuwa oczy. I zupe硁ie mi nie przeszkadza

Sztuczne Fio砶i: Mam w sobie du縠 pok砤dy w禼iek硂禼i [ROZMOWA, ZDJ蔆IA]

p丑tna, kt髍e by w miar pasowa硂. Wpisuj imi i nazwisko malarza i klikam Google Grafika, a czasami id na stron muzeum. Np. National Gallery z Waszyngtonu udost阷nia na zasadzie licencji otwartych p丑tna o doskona砮j jako禼i. Patrz na obraz i zastanawiam si, czego takie osoby by na pewno nie

"Ty piiiii, piiiii, piiiii" - niecenzuralne bluzgi zebrane po drodze [O AGRESJI POLSKICH KIEROWC覹]

przypadku zaczepek i agresywnych zachowa nie patrzmy w oczy, pozw髄my agresorowi odjecha, nie podejmujmy 縜dnych dyskusji. Agresywne zachowania cz阺to wynikaj z braku sukces體 w 縴ciu (domu i pracy) i mog stanowi rekompensat za inne pora縦i, takie osoby wr阠z napawaj si ryzykiem i pouczaniem innych

"Pi赕 rozbitych kamer" i "Si砤 kobiet". ietne dokumenty w naszych kinach

m昕czyzn i dzieci przenosi je i rozwiesza. Sens tych czynno禼i wydaje si oczywisty - wielkie zdj阠ia twarzy i oczu automatycznie zatrzymuj spojrzenia przechodni體 i odwracaj perspektyw. To kobiety g髍uj nad przestrzeni, to ich oczy patrz, kontroluj, widz wi阠ej. Ale te dzi阫i zdj阠iom ta

Wybielanie z阞體 krok po kroku

zastosowa past o du縴m st昕eniu fluoru. Przyniesie ulg. Doktor zmywa ostatni warstw 縠lu i podtyka lusterko. - dnie? - dopytuje. - Podoba si pani? Baba patrzy w lustro. Z阞y s pi阫ne, bia砮, marzenie! Ale dzi眘砤 te s bia砮 i jakby spienione! Bab krew zalewa. - Ale co si sta硂 z moimi dzi眘砤mi

Tata chce do dzieci

sami ojcowie, gorzej jest z odbieraniem dziecka. Szefowie cz阺to nie chc wypuszcza ich z pracy przed 16. - Przepraszam ci, ale ju nie mog je糳zi po Nin - skar縴 si ostatnio 縪nie Bartek z Warszawy. - Szef patrzy na mnie jak na ufoludka. Po dziecko? Ty, facet? Tata na bruk Dla wielu szef體

痽wicielki

patrz na siebie z nieufno禼i. Swoj histori Leyla opowiada mi oszcz阣nie, dziel眂 j na kawa砶i. - Gdybym mog砤, opu禼i砤bym Hebron i posz砤 dok眃kolwiek. Do mojej wioski. Ale nie mog. Tu 縴 coraz trudniej. Tam - jeszcze gorzej. Tu - wymar砮 miasto, kt髍e kiedy by硂 pi阫ne i gwarne. Tam - nie ma

Agnieszka Koz硂wska-Rajewicz nie zamierza si k砤nia

Koz硂wskiej-Rajewicz w prace nad ustaw o kwotach dla kobiet na listach wyborczych. Spodoba硂 mu si, 縠 na polityk patrzy troch tak jak on - pragmatycznie. Koz硂wska-Rajewicz Ko禼io硂wi nie zamierza si k砤nia. Dlatego na przyk砤d gor眂o popiera ustaw o zwi眤kach partnerskich, kt髍 przygotowa砤 PO. Ale

XXS

- znerwicowana starsza kobieta i pe砮n tik體 mimicznych m硂dy m昕czyzna, ba砤m si tych spotka, ba砤m si na nich patrze, a ju najmniejsz ochot mia砤m na zwierzenia. Po sko馽zeniu osiemnastego roku 縴cia jeden z psychiatr體, w obcis硑ch bia硑ch jeansach, w kt髍ych to nachalnie uwydatnia硂 si jego

Je秎i nosisz okulary, to czym pr阣zej 砤p faceta na dziecko

spanikowana gawied za砤twi swoje sprawy, bo przecie nie spieszy mi si wraca do pracy, nikt mi nie 禼iga. Poza tym odczuwam dygoty na sam my秎 o tablicy okulistycznej, kt髍a nawiedza mnie w najgorszych koszmarach. Zn體 reminiscencja: ja, uczennica podstaw體ki, regularnie przesiaduj眂a w gabinetach

W 秝iecie skradzionych dzieci. Ksi笨ka o ludziach, kt髍zy z砤mali 縴cie tysi眂om Hiszpan體

m硂da dziewczyna bez 秗odk體 do 縴cia, wi阠 chcia砤 odda dziecko do adopcji, lub 縠 dziecko by硂 nie秎ubne i jego matka ba砤 si 縴cia na marginesie konserwatywnej wsi, z kt髍ej pochodzi砤. Pami阾a pani chwil, w kt髍ej dowiedzia砤 si pani o tym procederze? - Nie mog砤m w to uwierzy. Nie potrafi砤m

Autobus do lepszego 縴cia. Polki w drodze do pracy we W硂szech

縴je?! Nawet wyszcza si porz眃nie nie umie! - krzyczy pani z dworcowego WC we Wroc砤wiu i przeje縟縜 mi mopem po butach.Wracam do autokaru i pr骲uj zasn辨, ale gdzie tam. Romeo ju na pierwszym postoju zaczepi Juli i teraz siedz za mn. Opowiada jej o sobie i patrzy g酬boko w oczy. Jest studentem

Wysokie Obcasy Extra. Nowy numer w kioskach od 1 grudnia

, wynajmowa硑 j najlepsze marki, lecz pod koniec lat 70. co zacz瓿o si psu... Kobieta, gdy jest podniecona, wydaje si senna. Ten lekki rumieniec i przymru縪ne oczy... M昕czyzna, gdy si podnieci, wygl眃a groteskowo Kobiety w zwi眤kach, cho narzekaj na partnera, i tak uwa縜j si za lepszy gatunek ni

Z砮 zachowanie

lud糾i" - czytam w folderze informacyjnym o szwedzkiej strategii walki z prostytucj i nie wierz w砤snym oczom. Wiele os骲 pyta mnie, jak wygl眃a przeci阾ny m昕czyzna, kt髍y kupuje seks, jakby to by kto, kogo nale縴 si ba. A tymczasem ludzie, kt髍ych spotykam, to zwykle dojrzali m昕czy糿i w

Halina Po秝iatowska. Zbyt du縠 serce

potrzebne. 1. Podr罂 trwa 11 dni. Pasa縠rowie bawi si na dansingach, siedz w kinie, p硑waj w basenie i graj w pi砶 na boisku. Halina wi阫szo舵 czasu sp阣za na le縜ku, owini阾a kocem przed zimnym wiatrem. Kiedy podchodzi do zielonej por阠zy i patrzy w d蟪 na ciemn, dziwnie g砤dk wod, ma ochot

Czy umiesz czyta mi阣zy wierszami? Co zdradza mowa cia砤

nic ciekawego si nie dzieje. Pomacham sobie butem, zdejm go i za硂筷, pomacham nogami, za硂筷 nog na nog, 縠by czym si zaj辨, mo縠 ciekawszym ni to, co s硑sz.A zdj阠ie nr 3?Kontekst sytuacyjny sugerowa砨y, 縠 modelka troch si boi. Patrzy z obaw w d蟪. Poczucie zagro縠nia mia硑 sygnalizowa

"Zwyk砮 niezwyk砮 縴cie" - prezentujemy fragment ksi笨ki Doroty Sumi駍kiej

jak patrzy si na krow lub konia na targu. "Z Ma砤nii 砤dna panna b阣zie, a za darmo je舵 nie dostanie", mawia砤 do ojca i 秏ia砤 si. Ojciec kl背 wtedy i rzuca w ni tym, co mia pod r阫, ale ona zaraz mu co do ucha grucha砤 i raczy砤 go w骴k.Kiedy wieczorem ojciec wyszed do

Jak si zachowywa na pierwszej randce

paznokciach, czerwone podeszwy but體 albo naszyjnik w tym odcieniu. Na pewno zostanie to dostrze縪ne i docenione.Jak si okazuje, wi阫szo舵 m昕czyzn nie lubi, kiedy kobiety przesadzaj z ilo禼i nak砤danych kosmetyk體. Przera縜 ich zw砤szcza gruba warstwa podk砤du, kt髍a za砤muje si w miejscach zmarszczek

Jestem hetero. Nie jestem m昕czyzn, kt髍y po prostu si przebiera. Tu chodzi o co wi阠ej

: "O, patrz, ha, ha". A drugi: "Ty cwelu, za丑 spodnie!". Jeszcze w zesz硑m roku przewa縩ie krzyczano "peda", ale od prze硂mu roku raczej "gender". Jako obelg? Tak. W tamtym wypadku to by go舵, kt髍y m骻砨y przyla. Ale czasem obelgi rzucaj chuchra i wtedy

M昕czyzna lubi fotel

to do absurdu. Ostatnim wytworem genderowego marketingu, kt髍y zauwa縴砤m u nas, jest reklama 秗odk體 przeciwb髄owych, kt髍ych nie trzeba popija. W reklamie wyst阷uje m昕czyzna - no zobacz ch硂pie, to takie proste, nie trzeba nawet nala sobie wody do szklanki! Gdybym by砤 m昕czyzn, obrazi砤bym si

Jak one podrywaj? Sztuka udanego flirtu

oczywiste zerkanie w czyj倍 stron mo縠 przynie舵 odwrotny skutek. Podobno nie warto od pierwszego kontaktu wzrokowego patrze prosta w oczy, lepiej, na pocz眛ek, zerkn辨 na usta.''Seks przyjaciele'': ciekawe doznania czy droga donik眃? Kiedy ju na pierwszym spotkaniu podczas rozmowy dotykasz

Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy

Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy – dzieci阠a zabawa ruchowa. Regu硑 gryW grze powinno uczestniczy przynajmniej kilka os骲. Jedna z nich, nazywana Bab-Jag, znajduje si w pewnej odleg硂禼i od reszty grupy i jest odwr骳ona ty砮m lub ma zakryte oczy. Gracze biegn w kierunku Baby Jagi

Oczy Anio砤 (film)

Oczy Anio砤 (ang. Angel Eyes) – ameryka駍ki thriller romantyczny z 2001 roku, w re縴serii Luisa Mandoki. Obsada Jennifer Lopez – Sharon Pouge James Caviezel – Catch Lambret Sonia Braga – Josephine Pouge Terrence Howard – Robby Jeremy Sisto – Larry Victor Argo

Nocne oczy (film)

Nocne oczy (tytu oryg. Night Eyes, alternat. tytu pol. Nocna stra) – ameryka駍ki thriller filmowy z 1990 roku. Obsada Andrew Stevens – Will Griffith Tanya Roberts – Nikki Cooper Huckabee – Ernie Veronica Henson-Phillips – Lauretta Stephen Meadows

Szlifierz (obraz Goi)

, kt髍a ods砤nia nagi tors. Nie odrywaj眂 si od pracy patrzy w oczy widza. T硂 obrazu jest nieokre秎one, bez widocznych szczeg蟪體.Malarz ukaza prostego cz硂wieka z ludu zaj阾ego ci昕k prac. Trudno okre秎i, czy ostrzony przedmiot jest zwyk硑m no縠m, czy jak podejrzewaj interpretatorzy hiszpa駍cy, cz甓ci

Wyb髍 pomi阣zy bogactwem a m硂do禼i

na krze秎e w otoczeniu dw骳h m昕czyzn staraj眂ych si o jej wzgl阣y. Starszy, ubrany w str骿 wie秐iaka, podaje kobiecie pier禼ionek, a praw r阫 wskazuje na skrzyni zawieraj眂 zapewne kosztowno禼i. M硂dszy m昕czyzna, wyra糿ie spoufalony z dziewczyn, przytula si do niej i patrzy znacz眂o w oczy. W r阠e

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.