m昕czyzna i jego czu砮 punkty

Ola D硊go酬cka

S硂wa, kt髍ych mog si ba m昕czy糿i

S硂wa, kt髍ych mog si ba m昕czy糿i

S硂wa, s硂wa, s硂wa... Szekspir wiedzia, co pisze. S硂wa znacz! W niekt髍ych przypadkach, padaj眂 z ust kobiet sprawiaj, 縠 w g硂wach m昕czyzn zapala si ostrzegawcza lampka.

Kobieta alfa szuka m昕czyzny. Podr阠znik dla silnych pa

Nie prze縴waj orgazmu, bo boj si utraty kontroli. Nie tworz zwi眤k體, bo budz paniczny l阫 w m昕czyznach. Przedsi阞iorcze, silne, dominuj眂e, ustawione zawodowo, pewne siebie, ambitne i samotne. Stanowi g丑wn grup klienteli seksuolog體. "Kobieta alfa szuka partnera" to podr阠znik dla silnych kobiet, kt髍e chc znale兼 mi硂舵, nie rezygnuj眂 z wysokiego poziomu 縴cia.

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Czy musimy czeka a do trzydziestki, aby - b阣眂 kobiet - poczu si atrakcyjn, a b阣眂 m昕czyzn - zrozumie kobiet w 丑縦u?

List w sprawie pana Saramonowicza

List w sprawie pana Saramonowicza

narzuca si, sam. a. Nie tylko m昕czyznom wszystko kojarzy si z seksem. (Pierwotnie tego wniosku nie by硂, powsta pod wp硑wem ostatniego paragrafu, dlatego wyst阷uje w nim liczba pojedyncza i niejednoznaczno舵 w punkcie G.) b. M昕czy糿i, kt髍zy si nie myj s ciekawsi od tych, kt髍zy nie czytaj. Zgon

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

丑縦u. Seksuolodzy zalecaj masturbacj kobietom, kt髍e maj problemy z osi眊ni阠iem satysfakcji seksualnej. Chodzi o to, by kobieta mog砤 pozna w砤sne reakcje i cia硂. Swoimi odkryciami czasem jednak nie umiemy podzieli si z partnerem. M昕czyzna nawet najbardziej kochaj眂y i czu硑 nie domy秎i si

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

t硊stym kurzem, a w czarny, koronkowy gorset wciska si teraz raczej jedno udo ni korpus. Nie ka縟y stosunek musi by glamour, powiecie. Istnieje jeszcze 秝iat flanelowych, ciep硑ch pi縜m i czu砮go przytulania si pod ko砫r. A je縠li i na to nie ma si ochoty, a permanentne zm阠zenie przemienia

Czu砮 s丑wka - czego powinni si ba m昕czy糿i

O czym my秎isz?Kobieta jest ju pani serca m昕czyzny, teraz chcia砤by zosta tak縠 w砤禼icielk jego my秎i. O czym powinien w tym wypadku duma ukochany? Oczywi禼ie o swojej partnerce, jej urodzie, m眃ro禼i i wielkiej mi硂禼i, kt髍 do niej czuje. O czym nie nale縴 my秎e? O innych kobietach, a

Randka z Polakiem najlepsza! Reporta w brytyjskiej Marie Claire

. Kobiecie by硂 mi硂, 縠 Davide komplementowa jej urod (pi阫ne oczy) i na po縠gnanie czule uca硂wa j czterokrotnie w policzki. Jej zdaniem by硂 to mi潮 odmian od zdawkowego buziaka w powietrze, kt髍e serwuj Anglicy. Ocena Davide wypad砤 bardzo dobrze - otrzyma 8 na 10 punkt體. W pojedynku na randki

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Nie znaczy to oczywi禼ie, 縠 dotykaj眂 innych punkt體 na ciele m昕czyzny, nie sprawisz mu przyjemno禼i. Oczywi禼ie, 縠 tak. Kiedy odnajdziesz punkty szczeg髄nie wra縧iwe na dotyk i b阣ziesz je umiej阾nie stymulowa, z pewno禼i spot阦ujesz jego doznania. Pami阾aj jednak, 縠 on nie oczekuje od

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

przyjemno禼i. M昕czyznom umo縧iwia ocen poziomu estrogenu u kobiet, kobietom - stan uk砤du odporno禼iowego partnera. W jednym z bada okaza硂 si, 縠 a 66 proc. kobiet i 59 proc. m昕czyzn zdarzy硂 si zrezygnowa z relacji po pierwszym poca硊nku. Niekt髍zy naukowcy uwa縜j to za dow骴 na to, 縠 poca硊nek

Co przekaza砤bym swojej c髍ce (gdyby ona chcia砤 mnie s硊cha)

Co przekaza砤bym swojej c髍ce (gdyby ona chcia砤 mnie s硊cha)

pocz眛ek: nie przejmuj si za bardzo "pierwszym razem z tym jedynym". Pierwszy raz ma by w odpowiednim momencie, odpowiednim dla ciebie. I przede wszystkim - z fajnym m昕czyzn, kt髍y ci kr阠i i chcesz go zobaczy bez bielizny (chyba, 縠 wolisz dziewczyny, one te s spoko). Nie musisz z nim

Historia wyssana z palca (mojej lewej stopy)

Historia wyssana z palca (mojej lewej stopy)

podda砤 si tym pieszczotom, okaza硂 si, 縠 te czerpie z tego przyjemno舵. Najwi阫sz rozkosz sprawia jej ss眂 i li勘c du縠 palce oraz przygryzaj眂 podeszwy st髉. No n罂ek padam, by poliza czule... / Martin vanMaele - La Comtesse au fouet W sumie nic w tym dziwnego, poniewa w tej cz甓ci naszego cia砤

Do autorki listu o "Seksualnych niewolnicach" s丑w kilka

Do autorki listu o "Seksualnych niewolnicach" s丑w kilka

. Nast阷nie m昕czyzna nie przytula, nie o秝iadcza si, nie trzyma w obj阠iach przez ca潮 noc, aby rano zaserwowa - wraz z czu硑mi poca硊nkami - 秐iadanie i 秝ie勘 pras. Dawa do zrozumienia, 縠 chce spa i woli spa sam. Czy myl si wnioskuj眂 z Twojego listu, 縠 taka sytuacja mia砤 miejsce wi阠ej ni

Erotyczna mapa kobiety

Erotyczna mapa kobiety

partnerki. Poza tym nami阾ne ca硂wanie podnieca, gdy anga縰je wszystkie zmys硑. Widzimy partnera, s硑szymy jego oddech, czujemy zapach i smak.PiersiTego rejonu kobiecego cia砤 nie trzeba m昕czyznom poleca. Rw si do niego sami. I bardzo dobrze, je秎i tylko wiedz, jak si z tym czu硑m miejscem obchodzi

Pi赕 album體 muzycznych, bez kt髍ych nie mog 縴

Pi赕 album體 muzycznych, bez kt髍ych nie mog 縴

wolna. materia硑 promocyjne Feel it Break - Austra Pami阾am, 縠 po pierwszych d紈i阫ach utworu "Beat and Pulse" wiedzia砤m, 縠 trafi砤m na 縴酬 z硂ta. Wokalistka Katie Stelmanis i jej zesp蟪 uderzyli w m骿 czu硑 punkt. Muzyka elektroniczna z domieszk popu i new wave okraszona bardzo

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

ka縟ym razem przy砤pywa砤 matk in flagranti? - Nie. Nawroty nast阷owa硑 na wspomnienie tamtej sytuacji i by硑 s砤bsze. Po latach, kiedy przypomina砤 sobie scen z dzieci駍twa, czu砤 tylko dr阾wienie n骻. Przez wiele lat mia砮m te pacjentk z afoni, okresowo zupe硁ie traci砤 g硂s. Pochodzi砤 z domu z

Gwiazdy, kt髍e nienawidz paparazzi

uroczysto禼i poch體ku jego brata Chrisa Penna. Podobnie temperamentnie sko馽zy硂 si spotkanie Borysa Szyca i fotografuj眂ego go m昕czyzny. Aktor zosta przez fotografa pozwany i b阣zie odpowiada za napa舵, za co gro勘 mu dwa lata wi陑ienia.Girl PowerNa ataki paparazzi czu砮 s r體nie kobiety. Te chroni眂e

Dlaczego ma硂 jest profesorek

Dlaczego ma硂 jest profesorek

wzi瓿o w sumie udzia 81 chemik體, m昕czy糿i i kobiety. Podczas studi體 doktoranckich wi阠ej kobiet ni m昕czyzn skar縴硂 si na problemy z promotorem, w tym konieczno舵 wsp蟪pracy z kim, kto nie mia kompetencji interpersonalnych i zdolno禼i kierowania zespo砮m. Studentki mia硑 do tego w og髄e

(Nie)straszne skutki braku telewizora

(Nie)straszne skutki braku telewizora

tworzy m昕czyzna, a kobieta w tym procesie stanowi tylko inkubator). Rozumiem, 縠 trudno by硂by uczyni bohaterem filmu sympatyczn morul, zamieniaj眂 si w gadowaty zarodek, a potem w coraz bardziej cz砮kokszta硉n istot, ale c罂 - to jest materia edukacyjny i za砤twienie sprawy za pomoc

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

podpisem: "Long hair. Don't care". Tylko czy faktycznie jest o co robi tyle szumu? Czy nieogolona pacha ma prawo bulwersowa i prowokowa o縴wione dyskusje? Co kto lubi Postanawiam przeprowadzi sond w秗骴 kole縜nek. Zaczynam od Basi, kt髍a potwierdza punkt widzenia szukaj眂ych sensacji

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k - rozmowa z c髍k Michaliny Wis硂ckiej

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k - rozmowa z c髍k Michaliny Wis硂ckiej

taty. M骿 ojciec podrywa wszystko, co si rusza. Wszystkie kobiety musia硑 by jego. By bardzo przystojnym m昕czyzn, wysokim, mia nordyck urod, prosty nos, szare, du縠 oczy. Baby za nim szala硑. By te bardzo dowcipny, m眃ry i oczytany. Wci笨 tworzy jakie wierszyki, wymy秎a nam imiona - ja

Psycholo縦a Jacqui Marson: Bycie mi硑m to przekle駍two

Psycholo縦a Jacqui Marson: Bycie mi硑m to przekle駍two

przygotowana do zawodu korespondentki wojennej. Bez s硂wa sprzeciwu znosi砤m trudy i niewygody. Potrafi砤m nie je舵, nie pi wiele godzin i jeszcze zabawia innych. Robi砤m to z przyjemno禼i. Nie czu砤 pani zm阠zenia, g硂du, pragnienia? Nie. By砤m tak przyzwyczajona do eksploatowania w砤snego cia砤, 縠 tego

Matthew, mon amour - niech trwa  McConaissance!

Matthew, mon amour - niech trwa McConaissance!

Kochany Matthew, Mam ju swoje lata, ale i Ty nie jeste szczeniaczkiem . Co wi阠ej w miar rzadko ulegam zbiorowym histeriom na punkcie m阺kiej urody. Fakt: kocham Goslinga ,  秎ini砤m si do wampira Erica , mam wiele ciep硑ch uczu dla Toma Hiddlestona, a na widok Idrisa Elby trac czucie

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

o swoich ulubionych pisarzach, na bardziej zaciszne. I cho to Wasz pierwszy raz, jest niemal bez nieporozumie. On wyczuwa, jaki typ pieszczot podoba Ci si najbardziej. Bywa nieco brutalny, gdy tego pragniesz i osza砤miaj眂o czu硑, gdy jest to niezb阣ne. Ty bezb酬dnie wiesz, jak muska j陑ykiem

Szybko i bezbole秐ie, czyli jak straci dziewictwo na wielkim ekranie

terapia Dla Lindy najbardziej wzruszaj眂y pierwszy raz w historii kina. Czterdziestoletni Mark jest przykuty do 丑縦a i chce w nim prze縴wa nie tylko cierpienia, ale tak縠 rozkosze. Zaczyna wi阠 prac z seksterapeutk Cheryl, kt髍a czule i profesjonalnie otwiera go na 秝iat dr縠, orgazm體 i westchnie

iadanie z Ksantyp

Chodzi za mn Ksantypa. Tak, 縪na Sokratesa. I to teraz, kiedy jest tyle ''gor眂ych temat體''! Chodzi za mn od wielu dni i domaga si wzmianki, plotki, kilku s丑w, czegokolwiek, co przypomnia硂by o tym, 縠 istnia砤.''Ksantypa to: a) kobieta tolerancyjna, b) uleg砤, c) sekutnica'' - takie punkty

Kobiet nie traktuje si jak dziwki

Pierwszy raz w 縴ciu zgadzam si z Kominkiem. Popularny bloger wydawa mi si zawsze wcieleniem zadufania m昕czyzny - pana wszelkiego stworzenia, niezale縩ie od tego, czy by砤 to wystudiowana poza, czy sama czysta szczero舵. Ale jego post o Wojciechu Fibaku mog砤bym przepisa prawie s硂wo w s硂wo

Jesieni rozbud zmys硑

sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca znajduj si w pobli縰 narz眃體 p砪iowych. U kobiet szczeg髄nie wra縧iwe s piersi, a zw砤szcza sutki, usta, szyja, p砤tki uszne a tak縠 wewn阾rzna strona ud. Zar體no m昕czy糿i jak i kobiety

8 seksporad. M昕czy糿i m體i, co my秎 o mi硂snych technikach kobiet

mi si, 縠 kobietom w 丑縦u brakuje pewno禼i siebie. S bardzo "hop do przodu" na etapie podrywania i pierwszych randek. Jak ju przychodzi co do czego, nagle staj si nie秏ia砮 i oddaj pole m昕czyznom. Moja rada? Jak nie wiecie co robi, grajcie pewne siebie, nawet jak co zrobicie nie

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

tuli硑, a dla mnie by硑 s硂dkie i kochane. Przez serce dziecka chcia硑 dotrze do serca taty. M骿 ojciec podrywa wszystko, co si rusza. Wszystkie kobiety musia硑 by jego. By bardzo przystojnym m昕czyzn, wysokim, mia nordyck urod, prosty nos, szare, du縠 oczy. Baby za nim szala硑. By te bardzo

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

powiedzie, 縠 ich dolegliwo禼i s na tle psychicznym. Ta dziewczyna traci砤 w砤dz w nogach trzy razy. Za ka縟ym razem przy砤pywa砤 matk in flagranti? - Nie. Nawroty nast阷owa硑 na wspomnienie tamtej sytuacji i by硑 s砤bsze. Po latach, kiedy przypomina砤 sobie scen z dzieci駍twa, czu砤 tylko dr阾wienie

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

czy wulgarn. Tymczasem wielu polskich seksuolog體 stawia nadal wy潮cznie na satysfakcj penisa, a kobieta ma si dostosowa do tego, czego chce facet. My mamy si podoba m昕czyznom, zadowala ich i jeszcze udawa, 縠 wszystko jest ok, kiedy kochanek nawet si specjalnie nie wysila, 縠by nam te

Kr髄owa Filomena. Cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film

;. Niewolnicza praca mia砤 nauczy je pogardy dla grzechu cielesnego i wstr阾u do m昕czyzn. Mullan wydobywa kontrast mi阣zy ewangeliczn ide a ko禼ieln pedagogik, ska縪n obsesj seksualn. Skojarzenia by硑 mocne: dziewcz阾a staj眂e do apelu wygl眃a硑 w mundurkach jak wi昙niarki, a sadystyczne zakonnice

Nie wyobra縜m sobie, 縠 mog砤bym dzia砤 i kocha w takim 秝iecie, w kt髍ym z tylu rzeczy by mnie ograbiono

sztywnych wzorc體 ju nie ma. Ale wiele kobiet by mo縠 wcale tego nie chce, wola硑by dawny uk砤d. Nie tyle patriarchalny, ile taki, w kt髍ym m昕czyzna jest mocny, jest g硂w rodziny. By mo縠 tego chcia砤 pani Danuta. Czu砤 si dobrze jako 縪na i gospodyni, ale bola硂 j, 縠 nie ma komu gospodarzy. Czyli

Gej nie jest konkurencj

!). Dane z USA pochodz jeszcze z lat 50. z bada Alfreda Kinseya. Niestety, jego pr骲a by砤 niereprezentatywna dla ca砮j populacji. Nadreprezentowani w niej byli zar體no karani za przest阷stwa seksualne, jak i bywalcy klub體 gejowskich w San Francisco. Kinsey twierdzi te, 縠 ok. 10 proc. m昕czyzn w USA

Rozpal zmys硑

. Ramiona bliskiej osoby s schronieniem, gdzie czujemy si najbezpieczniej. Pieszczoty powoduj u cz硂wieka pobudzenie seksualne, a to pozwala mu czerpa rado舵 ze stosunku. Cia硂 ka縟ego z nas sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca

12 typ體 ludzkich, z kt髍ymi mamy do czynienia na si硂wni

tempie peda硊j眂 na rowerkach, czy maszeruj眂 na bie縩i. Poniewa pami赕 ju nie ta, zdarza si im zapomnie but體 sportowych, spodenek, r阠znika. Po wysi砶u obowi眤kowym punktem programu jest pobyt w saunie. Mili, nieinwazyjni, ciekawi 秝iata i otwarci na znajomo禼i - takie jest starsze pokolenie w

Smak curry - wyj眛kowy film nie tylko dla smakoszy

, ale tak縠 ballada o pulsuj眂ym 縴ciem Mumbaju i jego barwnych mieszka馽ach. Punktem wyj禼ia opowie禼i jest bowiem omy砶owe dostarczenie posi砶u przygotowanego przez g丑wn bohaterk pod niew砤禼iwy adres. Nie by硂by to niczym niezwyk硑m, gdyby nie chodzi硂 o niespotykan nigdzie indziej wyj眛kow

Czy kobiety i m昕czy糿i maj r罂ne strefy erogenne?

Ale i w秗骴 jednej p砪i jest to bardzo zindywidualizowane. U kobiet stref erogenn s piersi, ale po硂wy pa wcale nie stymuluj ich pieszczoty. U wi阫szo禼i kobiet bardzo czu硑m punktem jest 砮chtaczka, ale s takie, kt髍e nie reaguj na pieszczenie tej cz甓ci cia砤. Wewn阾rzna strona ud, usta

痽cie i przyja捡 na argenty駍kich r體ninach - fotografka dokumentuje 縴cie dw骳h dziewczynek

Krajobraz jest p砤ski jak stolnica. Po horyzont zielone pastwiska poszatkowane gdzieniegdzie ogrodzeniem z drutu albo rzeczk. Sporadycznie drzewo - punkt orientacyjny. Tutaj nie 縴je si z roli, ale z hodowli kr體. Zagrody s skromne: parterowe domy pokryte blach falist, kilka izb - piec, szafa

Te straszne, kobiece odruchy: dlaczego ja?

i trenerka firmy House of Skills, opowiada, 縠 gdy podczas szkolenia uczestnicy maj odegra scenk i w grupie jest jeden m昕czyzna, to pierwszy odruch jest taki, 縠by on wyst眕i w roli prze硂縪nego. - Jeste秏y nauczone, 縠 m昕czy糿i s czuli na punkcie swojego ego, wi阠 odruchowo ust阷ujemy im

Znamy finalist體 Nagrody Kapu禼i駍kiego dla najlepszego reporta縰 2013 r. Dw骳h Polak體

miasteczka. Co wydarzy硂 si w El Mozote? 痮硁ierze elitarnego batalionu salwadorskiej armii mordowali jego mieszka馽體 dom po domu. Tamtego dnia - 10 grudnia 1981 r. - zgin瓿o ponad 750 os骲. M昕czyzn, kobiet i dzieci. Rufina Amaya opowiada砤 o masakrze partyzantom, kt髍zy udzielili jej pomocy, i

Feministki, kt髍e lubi m昕czyzn

. Zw砤szcza jeden jest bardziej prawdziwy od innych. Przywo砤nie jego wizerunku w czasach emancypacji kobiet pomo縠 przeciwdzia砤 k硂potom z to縮amo禼i. Prawdziwego m昕czyzn poznajemy po tym, 縠 gdy 秏ier si zbli縜 i "m髗g mu si wylewa", bierze sw骿 miecz zwany Durendalem i "wst阷uje na

Agentka Ana Montes: Ekspertka Pentagonu by砤 najwa縩iejszym szpiegiem Fidela Castro

. Pan Montes otworzy poradni psychiatryczn, a jego 縪na by砤 energiczn dzia砤czk miejscowej spo砮czno禼i latynoskiej. Ana czu砤 si dobrze w Maryland. Wysoka, szczup砤, dobrze si uczy砤 i lubi砤 ta馽zy. Liceum Loch Raven uko馽zy砤 z wyr罂nieniem. W ksi阣ze pami眛kowej swojego rocznika wymieni砤

Potrafisz liczy, to licz na siebie

. Silna. Zdolna. U硂縪na. S硂wo "przyja捡" weryfikowa砤m poprzez jego pryzmat. Uczy j ta馽zy, 秏ia si, gra w lotki. Ale te, wkr阠a 秎uby, wierci dziury, wbija gwo糳zie i je糳zi samochodem. To przy nim nauczy砤 si co znaczy s硂wo m昕czyzna. Jemu pierwszemu zaufa砤. Pierwszy raz w

"Wsch骴 s硂馽a, molo i 縜bie udka"

kiedy wsiedli秏y w poci眊. Perspektywa nocy w poci眊u zachwyci砤 mnie umiarkowanie, a do chwili gdy odkry砤m, 縠 ca硑 przedzia sypialniany jest nasz i tylko nasz. To ju zupe硁ie inna bajka. Zw砤szcza, 縠 m骿 ukochany m昕czyzna zaopatrzy si w malutk buteleczk szampana oraz w paczuszk truskawek

Netykieta dla Focha - opracujmy j razem: pierwsze podsumowanie

trolla, zajmuj眂ego si g硂wnie szkalowaniem wszystkich kobiet 秝iata, czasem nie nad笨amy z usuwaniem jego nudnych post體, warto zatem pami阾a, 縠by takiego osobnika po prostu lekcewa縴. Troll karmi si g丑wnie cudz uwag, pozbawiony karmy zdechnie i wyschnie. Odpowiadanie trollowi mo縠 te wp阣zi

Nieuprzejmo舵 nasza codzienna - 12 niew砤禼iwych zachowa

temu, kto pr骲uje i舵 zgodnie z zasadami. Dorzu鎚y sobie do tego tych zagapionych w smartfony i my秎icieli, kt髍zy zaatakowani nag潮, a zapewne b硑skotliw my秎, zatrzymuj si znienacka, a do tego cz阺to wykonuj b硑skawiczny zwrot, wpadaj眂 ci w czu砮 obj阠ia. Walni赕 z 硂kcia czy ramienia ju nawet

Dziecko Sary

, zwa縴硑, odda硑 mamie. 53 cm, 3100 gram體. Dziesi赕 punkt體, zdrowy. Sara odetchn瓿a. R罂nie mog硂 z tym by. Matka nie prowadzi砤 si w ci笨y wzorowo. Ubra砤 syna i zawin瓿a w ro縠k. Ostro縩ie, tak jak uczyli w szkole rodzenia. Usiad砤 na w髗ku, Eliego po硂縴砤 na kolanach. Wyjecha砤 z sali pokaza

Awantury o Miss: 砤manie obcas體, darcie stanik體 i koronacje owiec

uton瓿y w powodzi krzyk體 i odg硂s體 b骿ki, kt髍a wkr髏ce wybuch砤 w hali. Dosz硂 nawet do tego, 縠 w禼iek砤 publiczno舵 przewr骳i砤 w髗 transmisyjny. W tej sytuacji organizatorzy wezwali milicj i zrezygnowali z ostatniego punktu programu. Jury, w kt髍ego sk砤dzie zasiadali m.in. Jerzy Kawalerowicz, Adam

Radczyni Karolina K阣ziora pomaga molestowanym

pokoju. Jeden z m昕czyzn poszed za ni. Po drodze pyta, czy wszystko w porz眃ku, oferowa, 縠 j dla bezpiecze駍twa odprowadzi, wi阠 nie czu砤 si zagro縪na. Wesz砤 do pokoju, dosz硂 do szarpaniny, straci砤 przytomno舵 i m昕czyzna j zgwa砪i. Asystowa mu inny m昕czyzna. Kobieta wr骳i砤 do domu i

Ekonomista: M昕czyzna sfeminizowany? To si pa駍twu zwyczajnie op砤ca!

m昕czyzn opiekuj眂ych si dzie鎚i. Pierwszy z nich doktoryzowa si, ale nie mia 縜dnej pracy, co najwy縠j jakie zlecenia. Na etacie pracowa砤 jego 縪na. Dlatego to on przej背 wszystkie obowi眤ki domowe, r體nie opiek nad dzieckiem. Jego rodzina nie mog砤 tego zrozumie i podczas ka縟ego spotkania go

Mistrzyni Diana Nyad

Bonnie. Key West to miasto na Florydzie. Najbardziej na po硊dnie wysuni阾y punkt kontynentalnych Stan體 Zjednoczonych. Ponad 200 km na zach骴 od Miami i 177 km na p蟪noc od Hawany. To w砤秐ie te 177 km pr骲owa砤 pokona wp砤w Diana. 15 godzin p蠹niej dotar砤 do brzegu Florydy. Kiedy woda by砤 ju za

By kobiet w Polsce: 40-, 50- i 60-latki

zarabia, wi阠 by硂 naturalne, 縠 to ona si wycofa砤 z pracy, a on rozkr阠a firm, je糳zi na szkolenia i ma硂 bywa w domu. Jego praca by砤 wa縩iejsza: zarabia na 縴cie. S眃zi砤, 縠 nadejdzie taki moment, kiedy i ona p骿dzie do przodu. Tylko 縠 drugie dziecko urodzi硂 si chore, po dw骳h tygodniach

Cicho sza, idzie czwarta fala feminizmu

media s du縪 bardziej rozproszone, ale czy rzeczywi禼ie dzi阫i temu jest lepiej, czy raczej gorzej? Owszem, ka縟y mo縠 za硂縴 blog i napisa w nim, co tylko zechce. Daje to poz髍 pluralizmu i demokracji gwarantuj眂ej dost阷 do r罂norodnych punkt體 widzenia, ale spr骲uj wpisa w wyszukiwarce ''feminizm

Straszenie seksem po polsku

, 縠by by硂 "po staremu"? Oczywi禼ie! Dlatego postraszmy kobiety, 縠 doszukiwanie si w przyjemno禼i w seksie to samo z硂 i ko馽zy si na wyduszaniu z kobiet orgazm體. Pod fa硈zywym p砤szczykiem troski, wzmacnia si jeden z najbardziej ograniczaj眂ych nas w 丑縦u stereotyp體, 縠 to m昕czyzna

Ameryka駍kie bezdomne dzieci w obiektywie Lucy Nicholson

. Przemoc, gwa硉y - to wszystko jest na drugim planie. Tymczasem to kobiety potem pocieszaj m昕czyzn i rodz kolejne pokolenie. W Afganistanie ka縟e dziecko obj阾e jest obowi眤kiem szkolnym, ale tradycja m體i inaczej, wi阠 wiele dziewczynek nie chodzi do szko硑. Zn體 chodzi mi o to, 縠 za ma硂 si o tym

Jak podr罂owa z niepe硁osprawnym dzieckiem

, chcia砤m zobaczy ten raj. Plan podr罂y zawiera 24 punkty, tysi眂e kilometr體 i wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie by砮j wioski olimpijskiej, lodowca Athabasca, wodospadu Takakkaw, na koniec spotkanie z delfinami w Vancouver Aquarium. Wszystkie atrakcje dopasowane do potrzeb os骲 niepe硁osprawnych, bo w

Przepraszam, 縠 nie mia砤m orgazmu

, tak縠 wtedy gdy 縜dne z nas nie ma orgazmu, ci秐ienie na orgazm opadnie. Kiedy orgazm staje si obowi眤kiem, seks nie jest ju 縜dn przyjemno禼i.Kogo oszukujemy?Udawanie orgazmu to wielkie oszustwo czy niewinne k砤mstewko? My秎, 縠 ka縟y postrzega to inaczej, a i punkt widzenia zale縴 od punktu

"Pornografia by砤 pierwszym miejscem, w kt髍ym obsesyjnie skupiono si na kobiecej przyjemno禼i" [WYWIAD]

"kobiec" wp硑w ma organizacja produkcji, role kobiet i m昕czyzn w powstawaniu gotowego produktu. 痚by film m骻 by nazwany "kobiecym" - cho to jest bardzo og髄ne okre秎enie - zale縜硂by si zastanowi, co z punktu widzenia kobiet jest wa縩e, od aktorek i pracuj眂ych na planie os骲

Na ko馽u wibratora zawsze jest cz硂wiek, czyli my same [ROZMOWA]

, niepok骿. Niestety 砤two jest podsyca l阫i, trudniej jest podpowiada, jak si z nimi upora. Dlaczego straszenie seksem uderza w kobiety? - Poniewa m阺ki model seksualno禼i, czyli to, co s硊縴 m昕czyznom, jest powszechnie znane i nie budzi wi阫szych kontrowersji. Wci笨 klasyczny stosunek jest promowany

Prof. Lew-Starowicz: seks to przyjemno舵 demokratyczna, niepotrzebne do tego pieni眃ze, nic! Mo縩a to po prostu ot tak mie. Czy to nie wspania砮?

problemem w przesz硂禼i. M昕czy糿i m體ili: "Jak nie ma erekcji, to nie ma ju po co 縴, nie jestem m昕czyzn". M昕czyzna z przera縠niem czeka na moment, kiedy ju nie b阣zie m骻, ba si, 縠 jego pozycja w oczach partnerki spadnie. I rzeczywi禼ie cz阺to tak by硂. I nagle - alleluja! Viagra i

Stachura i jego pierwsza mi硂舵

dw骳h m昕czyzn zajmuj眂ych stolik w pobli縰 drzwi wsta, podszed do mnie i powiedzia, 縠 jego towarzysz bardzo by chcia ze mn porozmawia. Zerkn瓿am na tego m昕czyzn. O Bo縠, przecie znam te rysy, to ta sama twarz, tylko jakby zm阠zona. Nie pami阾am, co odpowiedzia砤m, bo mnie zgarn瓿o moje

琹e si dzieje w pa駍twie du駍kim

to wszystko wygl眃a w praktyce. To nie jest tak, 縠 gwa硉 grozi tylko w specjalnych dzielnicach miasta albo ze strony specjalnego rodzaju m昕czyzn. To si mo縠 wydarzy wsz阣zie i sprawc mo縠 by ka縟y. Teraz pani brzmi jak pani bohaterka policjantka. Ale ja najbardziej w tych ksi笨kach lubi jej

Kirsten van den Hul - radykalna optymistka, feministka, agentka zmiany

ci na tyle, 縠 chcia砤by zaanga縪wa si w jego zmian na lepsze? Zawsze by砤m rozpolitykowana. Jako sze禼iolatka napisa砤m list do 體czesnego prezydenta RPA, 縠by uwolni Nelsona Mandel. Wzrasta砤m z samotn mam i wiedzia砤m, 縠 wiele rzeczy jest dla niej trudniejsze. Do dzisiaj listy, kt髍e

Powt髍ki z rozrywki. Dlaczego powielamy w砤sne b酬dy?

fizycznie. Ojciec na to nie reagowa, usuwa si. Czu砤 si przez niego porzucona. Partner體 traktuje wi阠 jak ojca, kt髍ego kiedy rozpaczliwie pr骲owa砤 zainteresowa swoimi problemami, l阫ami, poczuciem samotno禼i. Staje si tym ''niezno秐ym dzieckiem'' domagaj眂ym si nieustannej uwagi. I marzy, 縠 ten

Zapach wielkiego miasta

zrekonstruowa砤 zapach strachu. - To by硂 przed 11 wrze秐ia 2006 roku, za rz眃體 Busha. Ale ludzie jakby wyczuwali, co si wydarzy, ju wtedy 縴li w atmosferze paranoi i l阫u przed terroryzmem. Mia砤m do swojej dyspozycji 21 m昕czyzn, 砤pa砤m ich pot w momentach strachu i na jego podstawie opracowywa砤m ten

Dziesi赕 lat strachu i wolno禼i

punktem jest Julia Roberts. Bardzo j lubi. I za to, jak jest aktork, i za to, jakim cz硂wiekiem. Nie jest celebrytk, ale odnosi triumfy: i w pracy, i w 縴ciu. M昕czyzna Colin Powell - cz硂wiek, kt髍y w 2003 roku podczas konferencji prasowej w ONZ przedstawi sfa硈zowane dowody o konieczno禼i

Psychologia bez tajemnic. Ca砤 prawda o mnie

, tym lepiej z punktu widzenia rozwoju osobistego. W pani pytaniu ukryte jest za硂縠nie, 縠 ludzie s i, co wi阠ej, powinni by zawsze tacy sami. 痚 jest 糽e, kiedy si zmieniaj, a najwa縩iejsz cnot ludzk jest konsekwencja. Tymczasem to nieprawda. Opr骳z tego, 縠 mamy jaki typowy wz髍 zachowania

Facet idealny

demagog體, Ko禼io砤 i przedstawicieli ludu, kt髍y grozi buntem. W "Kochanku..." zrobili秏y wszystko, 縠by uczyni te dylematy bli縮zymi widzowi. M骿 Struensee nie wa縴 120 kg jak jego pierwowz髍 i jest troch zbyt czu硑 jak na m昕czyzn z tam-tej epoki. Pachnie wiekiem XXI. Czytaj wi阠ej

Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre. 痽cie seksualne egzystencjalist體

dziewczyna nie mia砤 ani zdolno禼i, ani ch阠i) i w lecie 1935 r. zaproponowa砤 Oldze sta砮 utrzymanie na sw骿 i Sartre'a koszt. Wiedzia砤 wtedy, 縠 Jean-Paul oszala na punkcie dziewczyny, ale jego dwuletnie pr骲y uwiedzenia jej na nic si zda硑. Gdy w 1936 r. dzi阫i dobrym opiniom w砤dz o秝iatowych Beauvoir

痽cie kobiet na Kubie

lata, prostytutka: Jest taka piosenka: "Hawano, gdyby czu砤 m骿 b髄, kiedy dla ciebie 秔iewam... Nie rozumiesz, czym jest mi硂舵". Dawno zapomnia砤m, czym jest mi硂舵. Jorge by jedynym m昕czyzn, kt髍ego naprawd kocha砤m. Dzisiaj Jorge jest moim m昕em, ale czuj do niego tylko to, co

W kraju niewidzialnych kobiet. Nieznany 秝iat kr髄estwa Arabii Saudyjskiej

zgarn瓿a mi go sprzed nosa. ***Spojrza砤m w g髍 i zobaczy砤m pot昕nego m昕czyzn. Z widocznym niesmakiem odwr骳i ode mnie wzrok. To by Umajr, m骿 "sponsor". Pod jego m阺k opiek mog砤m teraz opu禼i punkt kontroli paszportowej i przekroczy granic Kr髄estwa. Odbiera mnie z lotniska jako

Jadwiga i Jerzy Tomaszkowie. Mi硂舵 na 縴cie

. Pluskiew by硂 tyle, 縠 w nocy spada硑 jak deszcz. Chodzi硂 si ze 秝iec i podpala硂, wrz眛kiem oblewa硂. Ale i tak gryz硑, k眘a硑, cia硂 dr阠zy硑. On wychowywa si w Stanis砤wowie, w pi阫nym pi阠iopokojowym mieszkaniu. Jego ojciec by internist i neurologiem, pracowa jako lekarz kolejowy, a opr骳z tego

Idealny kochanek, tylko sepleni

gonieniu, to ju b阣zie my秎a tylko o tym, jak kr髄iczka w ko馽u wypatroszy, szybko i na temat. Jestem zwolennikiem my秎i, 縠 "kochankowanie" jest przedsi陊zi阠iem wsp髄nym, tak samo wa縩y jest udzia kobiety i udzia m昕czyzny. Ta wsp髄no舵 ma dla mnie fundamentalne znaczenie.Pisma kobiece

Czego pragn singielki?

zale縴 ode mnie!Istotnym aspektem stanu wolnego jest to, 縠 z nikim nie trzeba wypracowywa kompromisu oraz nikomu nie trzeba "us硊giwa". Dla wielu kobiet, z kt髍ymi si spotykam, "us硊giwanie" - czyli pranie, sprz眛anie i gotowanie, kiedy m昕czyzna po pracy zajmuje si tylko pilotem

Oak Ridge - miasto tajemnic. Tu kobiety robi硑 bomb atomow

przede mn zupe硁ie now perspektyw projektu "Manhattan".Projektu, kt髍y stworzy now bro.Tak. By to 禼i秎e tajny projekt rz眃u ameryka駍kiego badaj眂y rozszczepienie j眃ra atomowego, separacji uranu 235U i wykorzystywania jego energii. Rezultatem by硂 powstanie pierwszej na 秝iecie broni

Pochwica, czyli moja cipka jest zasznurowana

uniwersytet體. Bardzo atrakcyjna. Na pytanie o pochwic Ewa wymienia szybko: przy pr骲ach seksu nie da硂 si wprowadzi penisa, pochwa piek砤 i bola砤. Podobnie by硂 podczas wizyty u ginekologa. Na sam my秎 o seksie Ew zaczyna硑 bole mi甓nie po wewn阾rznej stronie ud, czu砤 fale gor眂a, k硊cie i rwanie w

Wyruszy硑 w poszukiwaniu m昕czyzny. Nie cwaniaka, nie pajaca - oto efekty

, bo jego zdaniem w砤秐ie w tym le縴 sedno problem體 wsp蟪czesnych m昕czyzn. Wyjmuje z szuflady kalkulator, uderza w klawisze i opowiada: - Pracuj w ma硑m biurze rachunkowym, 2200 z netto to g髍na granica tego, co mog wyci眊n辨 jako ksi阦owy. Kredyt na 35 lat we franku szwajcarskim, minus 700 z

Pornografia od kuchni

. To impreza, kt髍a w Polsce odbywa si co roku, zreszt podobne maj miejsce na ca硑m 秝iecie. W ci眊u 12 godzin kobieta wsp蟪縴je z maksymaln liczb m昕czyzn. Tych m昕czyzn w rzeczywisto禼i jest kilkudziesi阠iu i po prostu si zmieniaj. Stosunek jest zaliczony, kiedy kopuluj z ni 30?sekund. To

Toksyczne zwi眤ki

jest te tak, 縠 te docinki i niezadowolenie to jest przeniesienie na niego dyskomfortu, kt髍y ona ma w sobie. I po prostu nie ma takiego m昕czyzny, przy kt髍ym ona by nie czu砤, 縠 jej przynosi wstyd. A czy pograniczne zaburzenie osobowo禼i, czyli borderline, o kt髍ym rozmawiali秏y przed chwil, nie

Tatua縠 mojej babci. Suzanne Khardalian odkrywa tajemnic babci, Ormianki

Nie znosi砤 pani swojej babci. Od tego zaczyna si pani film o niej: pani siostra wspomina, jak babcia my砤 j. Szorowa砤, nie zwa縜j眂, 縠 woda z myd砮m 禼ieka jej do oczu, a ostra szczotka rani sk髍. Opowiadacie, 縠 babcia nigdy was nie przytula砤, by砤 osch砤, nieczu砤. I na dodatek mia砤

Tylko idiotka postanowi砤by zosta po硂縩

. Dzieci biega硑 tak przez ca硑 bo縴 dzie. Tom i jego braciszek wymkn阬i si chy砶iem z k眛a i podbiegli do matki. Chyba powoli opuszcza ich strach. Molly wyci眊n瓿a r阫 czu硑m gestem, a oni si w ni wtulili. C罂, przynajmniej mia砤 instynkt macierzy駍ki. Zastanawia砤m si, ile czasu te dzieci sp阣za硑

Fajterki, kobiety z zaci秐i阾ymi pi甓ciami: Wzmacniamy cia硂 i charakter

powiedzia, 縠by facet j pu禼i i wzi背 jego w zamian. M昕czyzna zaprowadzi go do budy i wezwa policj. Dla Moniki to by硂 straszne prze縴cie. Od tej pory ba砤 si ulicy jeszcze bardziej. Na studiach - po imprezach czy randkach - kaza砤 si odprowadza do samej windy. Sylwia uczy: "Nie prowokuj z砮go

Najwi阫si wrogowie kobiecej przyja糿i

niepokoj眂e symptomy. Ewa zacz瓿a spotyka si ze starszym od siebie m昕czyzn, kt髍y by menad縠rem w du縠j firmie. Martyna zacz瓿a pojawia si na spotkaniach i zasypywa przyjaci蟪k opowiadaniami o swoim z kolei wybranku - w砤禼icielu 秝ietnie prosperuj眂ej firmy. Dekad p蠹niej, obie przyjaci蟪ki

65 urodziny bikini

Zapraszamy do galerii bikiniW pantalonachNazwa bikini pochodzi od atolu na po硊dniowej cz甓ci Pacyfiku, Amerykanie testowali tam bomb atomow. Skandal jaki wywo砤硂 bikini por體nywano do eksplozji bomby. Kostium bikini pot阷iony zosta przez Watykan, a jego noszenie zakazane by硂 we W硂szech i

Inna definicja seksu

, je秎i stymulowana jest ich 砮chtaczka, to i tak kazali kobietom "uczy si" osi眊ania orgazmu wynikaj眂ego z penetracji. A kt髍a nie umia砤, kt髍a nie czu砤 i kt髍a chcia砤 inaczej - po swojemu - by砤 po prostu niedojrza砤 (Freud) lub niedo秝iadczona (Kinsey). Oczywi禼ie, stosunek mo縠 by

"Stawiajcie pytania, kwestionujcie stan rzeczy" - rozwi眤anie konkursu urodzinowego

paso縴tniczy to jest to najzdrowsza odmiana takiej relacji jak znam! Prawa reprodukcyjne, przemoc domowa, nier體no禼i p砪i na rynku pracy i w 縴ciu politycznym - dzi阫i WO wi阠ej ni kilka tysi阠y kobiet (i z pewno禼i wi阠ej ni kilku m昕czyzn) w Polsce mia硂 szans dostrzec rzeczy wcze秐iej dla nich zakryte

Badania. Co sprawdza i kiedy? Jak czyta wyniki?

potrzeba oddania moczu budzi ci cz甓ciej ni dwukrotnie w ci眊u nocy? Czy zdarza si, 縠 ledwo zd笨asz do toalety? Po 50. roku 縴cia ka縟y m昕czyzna powinien raz do roku poddawa si badaniu urologicznemu. W jego sk砤d wchodz badanie prostaty palcem przez odbyt i oznaczanie we krwi poziomu tzw. PSA

Merce Rodoreda: pisanie to dla mnie kwestia 縴cia i 秏ierci

, b硑skawicznie tam si zjawia. Bohaterki jej ksi笨ek, cho niekonwencjonalne, odwa縩e i silne, pozostaj cz阺to zdominowane przez m昕czyzn. Ona sama - czytana ch阾nie przez feministki i mi硂秐ik體 gender studies ze wzgl阣u na tematyk, jak porusza砤 - twierdzi砤, 縠 feminizm jest "jak ospa" ijego

Nie秝i阾a rodzina ogl眃a "M jak mi硂舵"

pracusiem. Mama by砤 w jego cieniu. Przyznam, 縠 ca砮 縴cie mierzy砤m si z takim modelem rodziny, pr骲owa砤m si od niego oderwa i ci眊le mi nie wychodzi硂. Kinga Dunin, socjolog: M體i眂 szczerze, nie przepadam za takimi osobistymi wyznaniami. Ale niech b阣zie. Moi rodzice byli bardzo m硂dzi, zaj阠i

Czego 縴czysz sobie z okazji Dnia Kobiet? Prezentujemy najciekawsze prace konkursowe

nie jest zbyt d硊ga, lecz dzi阫i temu wszystkiemu szcz甓cia do秝iadcza zaczynam, wi阠 prosz, b砤gam, cho jeszcze dni kilka tak zgodnie z tym, co za硂縴砤m. I jedno ma砮 縴czenie tak ju na sam koniec listy d硊giej, by m骿 m昕czyzna ze mn wytrzyma. II. Anna: Chc pozwoli sobie na okazywanie

Zdj阠ie od Nasierowskiej

Europejskim, kulminacyjnym punkcie ka縟ego przedwojennego karnawa硊. Za najlepiej skrojony frak wyr罂niono w體czas Jaros砤wa Iwaszkiewicza. Zajecha砤 z garderobian i lustrem. 'Gram - oznajmi砤 - wi阠 musz patrze w lustro, zawsze tak robi podczas sesji zdj阠iowych'. godnie zaproponowa砤m, 縠 jedne uj阠ia

5000 m阺kich wojen

? Nie rozumiecie?! Ca砤 wie uwa縜砤 j za prostytutk. Przez kilka lat siedzia砤 w okopach z facetami, no to co niby tam robi砤? Taka mentalno舵. By te drugi pow骴. Po wojnie brakowa硂 m昕czyzn. Kobiety o niedobitk體 rywalizowa硑 i takim gadaniem wycina硑 sobie konkurencj. Sier縜nt Walentina

Fantazje erotyczne

zaczynaj mnie dotyka. Robi to delikatnie i z czu硂禼i, doskonale wiedz co lubi najbardziej" i dalszy opis "zdecydowanym, silnym ruchom m昕czyzn ca硑 czas towarzysz czu砮, ciep砮 pieszczoty kobiet. Ca硊j si z nimi, patrz w oczy, widz wsp蟪czucie ale i zazdro舵. Szorstkie m阺kie d硂nie

Granica cierpienia. Kobiety z Ameryki odkowej szukaj lepszego 縴cia

;gniazdo 縨ij", spotka砮m grup kobiet i m昕czyzn, kt髍zy po przej禼iu kilkuset kilometr體 i kilku napadach - wszystkie kobiety zosta硑 zgwa砪one - sami wezwali s硊縝y imigracyjne, 縠by ich odstawi硑 do kraju - m體i Oscar Mart~nez. Prze縴li tzw. secuestro express, czyli "ekspresowe porwanie"

Przeznaczeni.pl. Randki po bo縠mu

;Szukam m昕czyzny 30-40 lat, kt髍y potrafi pokocha, szanowa kobiet i wspiera j w trudnych decyzjach. M昕czyzny, do kt髍ego mog砤bym odej舵 od m昕a" (Pyzia na Swatka.pl).Ale s te Polacy, kt髍zy chc to robi po bo縠mu: "Szukam wiernego towarzysza 縴cia, z kt髍ym mog砤bym po潮czy si

Jadwiga Przybylska-Wolf: ja nie liczy砤m, 縠 prze縴j

ju, taki obraz stamt眃: w bramie sta m昕czyzna w jakim p砤szczu i trzyma poduszk, a w tej poduszce by硂 秝ie縪 urodzone niemowl, takie jeszcze nie umyte, dopiero co urodzone. Jego 縪na, gdzie obok urodzi砤 to dziecko i zmar砤. I on tam sta z tym dzieckiem. Potem, jak byli秏y p阣zeni do

Lista bestseller體 Gazety Wyborczej marzec 2012

) Dziewczyna, kt髍a igra砤 z ogniem Stieg Larsson (Czarna Owca) POLECAMY Druga cz甓 "Millennium". Hakerk podejrzan o trzy zab骿stwa 禼iga policja i tylko czu硑 na jej urok dziennikarz wierzy w jej niewinno舵. 7 (5

Fale kobiecego po勘dania

podnieca same. Bo jeste秏y uwarunkowane kulturowo, 縠 ma si pojawi cudowny m昕czyzna, kt髍y wie doskonale, jak nas zaczarowa i tak nas poprowadzi, 縠by by硂 wspaniale. A to od nas zale縴, czy b阣ziemy si czu硑 wspaniale. W ksi笨kach jest napisane, 縠 masturbacja to zast阷cza forma roz砤dowania

Czu砮 miejsca

Czu砮 miejsca – polski film fabularny z 1980 roku. Plenery : sd, Warszawa, Katowice, Praga (Czechy) Fabu砤Jest rok 1998. iat stan背 w obliczu katastrofy ekologicznej. Monter telewizyjny, Jan Zaleski, jest ciekawy otaczaj眂ego go 秝iata. Nie ma jeszcze 18 lat. Jest zwi眤any z tancerk

Micha Juszczakiewicz

? jako Ryszard 1981: Cz硂wiek z 縠laza ? jako m硂dy stoczniowiec 1981: M昕czyzna niepotrzebny! ? jako Jacek 1982: Matka Kr髄體 ? jako Sta Kr髄 1982: Do g髍y nogami ? jako Edzio puzonista 1982: Punkty za pochodzenie ? jako Micha Seretny 1983: Pobyt ? jako Stra縩ik 1983: Dolina szcz甓cia ? jako Artur 1984

Andrzej K阷i駍ki (aktor)

– Micha Lagena 2006: Trans-Atlantyk – Ciumka砤 2007: ier cz硂wieka-wiewi髍ki – Policjant 2008: Elektra – Rolnik 2008: Okrutne i czu砮 – Jolaos 2009: Sztuka dla dziecka – jeden z Dw骳h M昕czyzn Kopi眂ych Si Po G硂wach Pe硁ych W眛pliwo禼i 2009: Scrooge. Opowie舵 wigilijna

W阦ry na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980

W阦ry na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 reprezentowa硂 2 zawodnik體: m昕czyzna i kobieta. By to trzynasty start reprezentacji W阦ier na zimowych igrzyskach olimpijskich. Zdobyte medale Medal Zawodnik Dyscyplina Konkurencja Rezultat Srebro Krisztina Reg鯿zy, Andr醩 Sallay 縲iarstwo

8. Festiwal Polskich Film體 Fabularnych w Gda駍ku

” i wampir, re. Janusz Kidawa Bo砫yn, re. Ewa Petelska i Czes砤w Petelski Czu砮 miejsca, re. Piotr Andrejew Czwartki ubogich, re. Sylwester Szyszko Dreszcze, re. Wojciech Marczewski Dziecinne pytania, re. Janusz Zaorski Droga, re. Ryszard Ber G硂sy, re. Janusz Kijowski Gor眂zka, re. Agnieszka

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.