m昕czyzna i jego czu砮 punkty

Charaktery.eu

Oszala砤 na punkcie partnera, straci砤 kontrol nad sob? Kobiety potrafi kocha za bardzo

Oszala砤 na punkcie partnera, straci砤 kontrol nad sob? Kobiety potrafi kocha za bardzo

W dzieci駍twie nie otrzyma硑 od rodzic體 wsparcia, zrozumienia, czu硂禼i i mi硂禼i. Jako doros砮 kobiety usi硊j odrobi te zaleg硂禼i. Swojego partnera kochaj tak, jak nikt nie kocha ich. A za bardzo.

S硂wa, kt髍ych mog si ba m昕czy糿i

S硂wa, s硂wa, s硂wa... Szekspir wiedzia, co pisze. S硂wa znacz! W niekt髍ych przypadkach, padaj眂 z ust kobiet sprawiaj, 縠 w g硂wach m昕czyzn zapala si ostrzegawcza lampka.

Denis Dailleux sfotografowa m硂dych Egipcjan i ich matki: Uderzy砤 mnie niezwykle silna emocjonalna wi昙, kt髍a ich 潮czy

M昕czy糿i s robotnikami z aleksandryjskiej stoczni. Pracuj fizycznie w upale, wi阠 nago舵 jest tu naturalna. Urzek硂 mnie ich pi阫no. Jestem homoseksualist, a ten cykl to opowie舵 o moich pragnieniach.

Monitor aktywno禼i  - fajne to, czy zb阣ne to? [WADY I ZALETY]

Monitor aktywno禼i - fajne to, czy zb阣ne to? [WADY I ZALETY]

Kobieca strona Gazeta.pl - Polub nas! Zalety wedle kobiety Zacznijmy od tego, 縠 ja (autorka tego materia硊) nie jestem specjalnie czu砤 na punkcie gad縠t體. Nie po砤sz si na najnowszy designerski smartfon, nie nosz smartwatch體, nie stosuj tak縠... monitor體 aktywno禼i. Skoro ju

6 niezawodnych i naturalnych sposob體 na to, jak si nie zabi, kiedy 縴cie jest jak wredna suka

6 niezawodnych i naturalnych sposob體 na to, jak si nie zabi, kiedy 縴cie jest jak wredna suka

potrafisz na to poradzi. Zreszt, co to komu szkodzi? 3. Poni przeciwnika w my秎ach. Uderzaj w czu砮 punkty. Je秎i to m昕czyzna, wy秏iej w duchu jego nikczemny wzrost, po秎edni inteligencj i 縜硂snych gabaryt體 pr眂ie. Oczywi禼ie nie widzia砤 go - pr眂ia - bo czemu mia砤by poznawa geografi intymn

Kobieta alfa szuka m昕czyzny. Podr阠znik dla silnych pa

Kobieta alfa szuka m昕czyzny. Podr阠znik dla silnych pa

czerwono podeszwy wysy砤j sygna "chod ze mn do 丑縦a". (...) Kobieta alfa - zabawna, silna, niezale縩a i czuj眂a si 秝ietnie w swojej sk髍ze - ma jednak pewne s砤be punkty. Zak砤da bowiem, 縠 powinna si zwi眤a z m昕czyzn alfa. Na podstawie pewnych bada naukowych stwierdzi砤m, 縠 taki

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

kobiecie, procentuje na ich przysz硑ch kontaktach seksualnych. Zadowolenie partnerki staje si dla niego "punktem honoru" i ocen jego samego, jako kochanka - przyznaje Koszycki. Dwudziestoletnie kobiety cz阺to nie znaj swoich potrzeb, nie wiedz jeszcze, co je podnieca. Po 10 latach zdobywania

Historie mi硂sne czytelnik體: Pokocha kogo dopiero po 秎ubie to trudne zadanie

Historie mi硂sne czytelnik體: Pokocha kogo dopiero po 秎ubie to trudne zadanie

wytrzyma roku. Maciej okaza si lekkoduchem i podrywaczem. Ledwo mnie zdoby, ju flirtowa z kolejn. Robi砤m wiele, 縠by zosta. By砤m czu砤, dobra, wyrozumia砤. To nic nie pomog硂. Odszed do innej. Rys. Joanna Karpowicz Szcz甓cie prys硂. Z rozpaczy przyty砤m kilka kilogram體. Sta砤m si 縜r硂czna

8 seksporad. M昕czy糿i m體i, co my秎 o mi硂snych technikach kobiet

8 seksporad. M昕czy糿i m體i, co my秎 o mi硂snych technikach kobiet

mi si, 縠 kobietom w 丑縦u brakuje pewno禼i siebie. S bardzo "hop do przodu" na etapie podrywania i pierwszych randek. Jak ju przychodzi co do czego, nagle staj si nie秏ia砮 i oddaj pole m昕czyznom. Moja rada? Jak nie wiecie co robi, grajcie pewne siebie, nawet jak co zrobicie nie

Andrzej Saramonowicz: Kryzys wieku 秗edniego? Przechodz go, odk眃 sko馽zy砮m 30 lat

Andrzej Saramonowicz: Kryzys wieku 秗edniego? Przechodz go, odk眃 sko馽zy砮m 30 lat

subiektywnego punktu widzenia g丑wnego bohatera. Mamy dw骳h narrator體 - 40-letniego m昕czyzn Jakuba i 11-letniego ch硂pca Mateusza - i oni nie obiektywizuj 秝iata. Nie wiem i nawet nie zadaj sobie pytania, czy opis 秝iata w wersji Jakuba jest sprawiedliwy. Inna sprawa, 縠 m昕czy糿i, z kt髍ymi rozmawia砮m na

List w sprawie pana Saramonowicza

List w sprawie pana Saramonowicza

narzuca si, sam. a. Nie tylko m昕czyznom wszystko kojarzy si z seksem. (Pierwotnie tego wniosku nie by硂, powsta pod wp硑wem ostatniego paragrafu, dlatego wyst阷uje w nim liczba pojedyncza i niejednoznaczno舵 w punkcie G.) b. M昕czy糿i, kt髍zy si nie myj s ciekawsi od tych, kt髍zy nie czytaj. Zgon

Bi czy pi, czyli co ma pocz辨 zdradzona kobieta

Bi czy pi, czyli co ma pocz辨 zdradzona kobieta

na niego potrafi zapomnie o m硂dszej, ochoczej i spoconej kole縜nce z pracy, kt髍a uje縟縜砤 go na biurku? Linda szczerze wierzy w to, 縠 szcz甓liwi w mi硂禼i, spe硁ieni w 縴ciu i usatysfakcjonowani zwi眤kiem w ka縟ej jego sferze, nie zdradzaj. Skok w bok zawsze jest 秝iadectwem rysy na idealnej

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

丑縦u. Seksuolodzy zalecaj masturbacj kobietom, kt髍e maj problemy z osi眊ni阠iem satysfakcji seksualnej. Chodzi o to, by kobieta mog砤 pozna w砤sne reakcje i cia硂. Swoimi odkryciami czasem jednak nie umiemy podzieli si z partnerem. M昕czyzna nawet najbardziej kochaj眂y i czu硑 nie domy秎i si

Policyjny spis wym體ek dla gwa砪icieli

Policyjny spis wym體ek dla gwa砪icieli

pisany z punktu widzenia gwa砪iciela? Bo tak to brzmi. Oble秐e. "Je秎i spo縴wasz alkohol na spotkaniach towarzyskich, zako馽z jego spo縴cie na etapie, kiedy wszystko wok蟪 widzisz i postrzegasz wyra糿ie. Istnieje takie chamskie przys硂wie 'baba pijana to cnota sprzedana'". Wow. Jeszcze lepiej

Czu砮 s丑wka - czego powinni si ba m昕czy糿i

O czym my秎isz?Kobieta jest ju pani serca m昕czyzny, teraz chcia砤by zosta tak縠 w砤禼icielk jego my秎i. O czym powinien w tym wypadku duma ukochany? Oczywi禼ie o swojej partnerce, jej urodzie, m眃ro禼i i wielkiej mi硂禼i, kt髍 do niej czuje. O czym nie nale縴 my秎e? O innych kobietach, a

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Nie znaczy to oczywi禼ie, 縠 dotykaj眂 innych punkt體 na ciele m昕czyzny, nie sprawisz mu przyjemno禼i. Oczywi禼ie, 縠 tak. Kiedy odnajdziesz punkty szczeg髄nie wra縧iwe na dotyk i b阣ziesz je umiej阾nie stymulowa, z pewno禼i spot阦ujesz jego doznania. Pami阾aj jednak, 縠 on nie oczekuje od

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

t硊stym kurzem, a w czarny, koronkowy gorset wciska si teraz raczej jedno udo ni korpus. Nie ka縟y stosunek musi by glamour, powiecie. Istnieje jeszcze 秝iat flanelowych, ciep硑ch pi縜m i czu砮go przytulania si pod ko砫r. A je縠li i na to nie ma si ochoty, a permanentne zm阠zenie przemienia

7 rzeczy, kt髍ych ucz si od moich m硂dszych przyjaci蟪ek

7 rzeczy, kt髍ych ucz si od moich m硂dszych przyjaci蟪ek

pier禼ionka. Ale moje m硂dsze przyjaci蟪ki nie s bezwzgl阣ne, nieczu砮 ani rozkapryszone. Nie zmieniaj facet體 jak r阫awiczek, raczej czekaj na wielk mi硂舵 albo od dawna maj sta硑 zwi眤ek. Ale ich 縴cie nie kr阠i si wok蟪 m昕czyzny. I nie, nie ma 砤twego prze硂縠nia: je秎i nie m笨, to stuprocentowe

Randka z Polakiem najlepsza! Reporta w brytyjskiej Marie Claire

. Kobiecie by硂 mi硂, 縠 Davide komplementowa jej urod (pi阫ne oczy) i na po縠gnanie czule uca硂wa j czterokrotnie w policzki. Jej zdaniem by硂 to mi潮 odmian od zdawkowego buziaka w powietrze, kt髍e serwuj Anglicy. Ocena Davide wypad砤 bardzo dobrze - otrzyma 8 na 10 punkt體. W pojedynku na randki

Mobbing za in vitro: Anna Tymko jako pierwsza w Polsce pozywa swojego pracodawc

Mobbing za in vitro: Anna Tymko jako pierwsza w Polsce pozywa swojego pracodawc

Majchrzak, zacz瓿o si szpiegowanie, kontrolowanie, on wszystko musia wiedzie. Zarz眃za firm jak ten su硉an z serialu "Wspania砮 stulecie". Wszyscy, kt髍zy mu si sprzeciwiali, byli do odstrza硊, a ludzie, kt髍zy wykonywali polecenia, byli jego 縪硁ierzami i wiedzieli, 縠 musz robi tak, jak

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

przyjemno禼i. M昕czyznom umo縧iwia ocen poziomu estrogenu u kobiet, kobietom - stan uk砤du odporno禼iowego partnera. W jednym z bada okaza硂 si, 縠 a 66 proc. kobiet i 59 proc. m昕czyzn zdarzy硂 si zrezygnowa z relacji po pierwszym poca硊nku. Niekt髍zy naukowcy uwa縜j to za dow骴 na to, 縠 poca硊nek

In vitro. Dawca - z dwoma fakultetami, empatyczny, wra縧iwy - sam ma dziecko, wie, jakie to szcz甓cie, wi阠 chce si nim podzieli z innymi

In vitro. Dawca - z dwoma fakultetami, empatyczny, wra縧iwy - sam ma dziecko, wie, jakie to szcz甓cie, wi阠 chce si nim podzieli z innymi

mie i ojca, i matk, ale nie zawsze przecie tak jest. Leon ma m阺kie wzorce: dziadka, wujk體, chrzestnego. - Nie wyrz眃zi砤m mu 縜dnej krzywdy. Rodzicom powiedzia砤, jak Leo by ju na 秝iecie i widzia砤, 縠 szalej na jego punkcie. Wypytywali o wszystko, bo dla nich temat dawcy to by砤 ca砶owita

Erotyczna mapa kobiety

Erotyczna mapa kobiety

partnerki. Poza tym nami阾ne ca硂wanie podnieca, gdy anga縰je wszystkie zmys硑. Widzimy partnera, s硑szymy jego oddech, czujemy zapach i smak.PiersiTego rejonu kobiecego cia砤 nie trzeba m昕czyznom poleca. Rw si do niego sami. I bardzo dobrze, je秎i tylko wiedz, jak si z tym czu硑m miejscem obchodzi

12 typ體 ludzkich, z kt髍ymi mamy do czynienia na si硂wni

tempie peda硊j眂 na rowerkach, czy maszeruj眂 na bie縩i. Poniewa pami赕 ju nie ta, zdarza si im zapomnie but體 sportowych, spodenek, r阠znika. Po wysi砶u obowi眤kowym punktem programu jest pobyt w saunie. Mili, nieinwazyjni, ciekawi 秝iata i otwarci na znajomo禼i - takie jest starsze pokolenie w

Gwiazdy, kt髍e nienawidz paparazzi

uroczysto禼i poch體ku jego brata Chrisa Penna. Podobnie temperamentnie sko馽zy硂 si spotkanie Borysa Szyca i fotografuj眂ego go m昕czyzny. Aktor zosta przez fotografa pozwany i b阣zie odpowiada za napa舵, za co gro勘 mu dwa lata wi陑ienia.Girl PowerNa ataki paparazzi czu砮 s r體nie kobiety. Te chroni眂e

Do autorki listu o "Seksualnych niewolnicach" s丑w kilka

. Nast阷nie m昕czyzna nie przytula, nie o秝iadcza si, nie trzyma w obj阠iach przez ca潮 noc, aby rano zaserwowa - wraz z czu硑mi poca硊nkami - 秐iadanie i 秝ie勘 pras. Dawa do zrozumienia, 縠 chce spa i woli spa sam. Czy myl si wnioskuj眂 z Twojego listu, 縠 taka sytuacja mia砤 miejsce wi阠ej ni

Historia wyssana z palca (mojej lewej stopy)

podda砤 si tym pieszczotom, okaza硂 si, 縠 te czerpie z tego przyjemno舵. Najwi阫sz rozkosz sprawia jej ss眂 i li勘c du縠 palce oraz przygryzaj眂 podeszwy st髉. No n罂ek padam, by poliza czule... / Martin vanMaele - La Comtesse au fouet W sumie nic w tym dziwnego, poniewa w tej cz甓ci naszego cia砤

Co przekaza砤bym swojej c髍ce (gdyby ona chcia砤 mnie s硊cha)

pocz眛ek: nie przejmuj si za bardzo "pierwszym razem z tym jedynym". Pierwszy raz ma by w odpowiednim momencie, odpowiednim dla ciebie. I przede wszystkim - z fajnym m昕czyzn, kt髍y ci kr阠i i chcesz go zobaczy bez bielizny (chyba, 縠 wolisz dziewczyny, one te s spoko). Nie musisz z nim

Dlaczego ma硂 jest profesorek

wzi瓿o w sumie udzia 81 chemik體, m昕czy糿i i kobiety. Podczas studi體 doktoranckich wi阠ej kobiet ni m昕czyzn skar縴硂 si na problemy z promotorem, w tym konieczno舵 wsp蟪pracy z kim, kto nie mia kompetencji interpersonalnych i zdolno禼i kierowania zespo砮m. Studentki mia硑 do tego w og髄e

Fircyk w zalotach: Czy Jerzemu Ziemackiemu uda硂 si zakocha na zawo砤nie?

36 punkt體, a zako馽zy si czterominutowym spojrzeniem. W 1997 r. dr Aron w ten spos骲 sprawi, 縠 zakocha硂 si w sobie dwoje nieznajomych. W laboratorium. W 45 minut. M硂da para zaprosi砤 go na 秎ub i wesele. Tu znajdziesz list 36 pyta dr Arona Polska wersja Stycze 2015. Klubokawiarnia Mi硂舵

Pi赕 album體 muzycznych, bez kt髍ych nie mog 縴

wolna. materia硑 promocyjne Feel it Break - Austra Pami阾am, 縠 po pierwszych d紈i阫ach utworu "Beat and Pulse" wiedzia砤m, 縠 trafi砤m na 縴酬 z硂ta. Wokalistka Katie Stelmanis i jej zesp蟪 uderzyli w m骿 czu硑 punkt. Muzyka elektroniczna z domieszk popu i new wave okraszona bardzo

Mia砤 by czwartym Kossakiem. Wybra砤 karier naukow i 縴cie w odosobnieniu - biografia Simony Kossak [FRAGMENTY]

;. "Nie lubi砤 tego miasta (...) Pozna砤 jego mieszcza駍kie oblicze, z ca潮 palet sztucznych konwenans體 i ob硊dy". - t硊maczy Anna Kami駍ka, autorka biografii Simony Kossak - W Krakowie zosta砤 skrzywdzona przez rodzin, m昕czyzn - zawiod砤 si na ludziach. Jedyne, o czym marzy砤, to uciec i

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

ka縟ym razem przy砤pywa砤 matk in flagranti? - Nie. Nawroty nast阷owa硑 na wspomnienie tamtej sytuacji i by硑 s砤bsze. Po latach, kiedy przypomina砤 sobie scen z dzieci駍twa, czu砤 tylko dr阾wienie n骻. Przez wiele lat mia砮m te pacjentk z afoni, okresowo zupe硁ie traci砤 g硂s. Pochodzi砤 z domu z

Samuel Theis: Jako dziecko wstydzi砮m si matki striptizerki

m昕czyzn nie ma 縜dnego kontaktu. Rozwiod砤 si po p蟪tora roku ma晨e駍twa. I osobowo舵 Michela nie ma nic wsp髄nego z osobowo禼i prawdziwego m昕a, kt髍y du縪 pi, by mroczny i mia trudny charakter. Stworzy砮m rol Michela, partnera bardzo czu砮go, wielkodusznego, pozbawionego cynizmu, wyrachowania

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

podpisem: "Long hair. Don't care". Tylko czy faktycznie jest o co robi tyle szumu? Czy nieogolona pacha ma prawo bulwersowa i prowokowa o縴wione dyskusje? Co kto lubi Postanawiam przeprowadzi sond w秗骴 kole縜nek. Zaczynam od Basi, kt髍a potwierdza punkt widzenia szukaj眂ych sensacji

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k - rozmowa z c髍k Michaliny Wis硂ckiej

taty. M骿 ojciec podrywa wszystko, co si rusza. Wszystkie kobiety musia硑 by jego. By bardzo przystojnym m昕czyzn, wysokim, mia nordyck urod, prosty nos, szare, du縠 oczy. Baby za nim szala硑. By te bardzo dowcipny, m眃ry i oczytany. Wci笨 tworzy jakie wierszyki, wymy秎a nam imiona - ja

(Nie)straszne skutki braku telewizora

tworzy m昕czyzna, a kobieta w tym procesie stanowi tylko inkubator). Rozumiem, 縠 trudno by硂by uczyni bohaterem filmu sympatyczn morul, zamieniaj眂 si w gadowaty zarodek, a potem w coraz bardziej cz砮kokszta硉n istot, ale c罂 - to jest materia edukacyjny i za砤twienie sprawy za pomoc

Prostytucja od podszewki, bez oceny i bez cenzury - wywiad z prostytutk BDSM

jedna wielka rodzina. To da硂 mi poczucie komfortu. Po jakim czasie i nieudanej pr骲ie pracy jako escort , wpad砤 mi w r阠e ulotka masa縰 erotycznego, kt髍 wcze秐iej dosta砤m na konsultacji w Hydrze (punkt konsultacyjny dla pracownic/k體 seksualnych dzia砤j眂y od ponad 30 lat w Berlinie). Zadzwoni砤m

Matthew, mon amour - niech trwa McConaissance!

Kochany Matthew, Mam ju swoje lata, ale i Ty nie jeste szczeniaczkiem . Co wi阠ej w miar rzadko ulegam zbiorowym histeriom na punkcie m阺kiej urody. Fakt: kocham Goslinga ,  秎ini砤m si do wampira Erica , mam wiele ciep硑ch uczu dla Toma Hiddlestona, a na widok Idrisa Elby trac czucie

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

o swoich ulubionych pisarzach, na bardziej zaciszne. I cho to Wasz pierwszy raz, jest niemal bez nieporozumie. On wyczuwa, jaki typ pieszczot podoba Ci si najbardziej. Bywa nieco brutalny, gdy tego pragniesz i osza砤miaj眂o czu硑, gdy jest to niezb阣ne. Ty bezb酬dnie wiesz, jak muska j陑ykiem

Jesieni rozbud zmys硑

sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca znajduj si w pobli縰 narz眃體 p砪iowych. U kobiet szczeg髄nie wra縧iwe s piersi, a zw砤szcza sutki, usta, szyja, p砤tki uszne a tak縠 wewn阾rzna strona ud. Zar體no m昕czy糿i jak i kobiety

Ingrid Bergman: Dziewica Maryja z Disneylandu czy wcielenie z砤?

nie gra砤 tylko 秝i阾ych, jak w "Dzwonach Naj秝i阾szej Marii Panny" czy "Joannie d'Arc", ale te kobiety zdradzane i poniewierane przez m昕czyzn, jak w "Gasn眂ym p硂mieniu", albo takie, kt髍e wik砤硑 si w pozama晨e駍kie romanse i oszukiwa硑, jak w "Casablance"

Psycholo縦a Jacqui Marson: Bycie mi硑m to przekle駍two

przygotowana do zawodu korespondentki wojennej. Bez s硂wa sprzeciwu znosi砤m trudy i niewygody. Potrafi砤m nie je舵, nie pi wiele godzin i jeszcze zabawia innych. Robi砤m to z przyjemno禼i. Nie czu砤 pani zm阠zenia, g硂du, pragnienia? Nie. By砤m tak przyzwyczajona do eksploatowania w砤snego cia砤, 縠 tego

Ksi笨 czy oszust? W Polsce ro秐ie liczba oszust體 matrymonialnych, a ich ofiarami s najcz甓ciej kobiety

odezwa si szybko. Na spotkaniu opowiada, 縠 szuka sekretarki. Praca od zaraz, dobrze p砤ci. Du縪 m體i o swojej samotno禼i. O 秏ierci ojca, kt髍y mia zawa, i matki, kt髍a na jego oczach przewr骳i砤 si na 秎iskiej pod硂dze i wskutek uszkodzenia czaszki umar砤 na miejscu, w jego ramionach. O bracie

Szybko i bezbole秐ie, czyli jak straci dziewictwo na wielkim ekranie

terapia Dla Lindy najbardziej wzruszaj眂y pierwszy raz w historii kina. Czterdziestoletni Mark jest przykuty do 丑縦a i chce w nim prze縴wa nie tylko cierpienia, ale tak縠 rozkosze. Zaczyna wi阠 prac z seksterapeutk Cheryl, kt髍a czule i profesjonalnie otwiera go na 秝iat dr縠, orgazm體 i westchnie

Czy kobiety i m昕czy糿i maj r罂ne strefy erogenne?

Ale i w秗骴 jednej p砪i jest to bardzo zindywidualizowane. U kobiet stref erogenn s piersi, ale po硂wy pa wcale nie stymuluj ich pieszczoty. U wi阫szo禼i kobiet bardzo czu硑m punktem jest 砮chtaczka, ale s takie, kt髍e nie reaguj na pieszczenie tej cz甓ci cia砤. Wewn阾rzna strona ud, usta

iadanie z Ksantyp

Chodzi za mn Ksantypa. Tak, 縪na Sokratesa. I to teraz, kiedy jest tyle ''gor眂ych temat體''! Chodzi za mn od wielu dni i domaga si wzmianki, plotki, kilku s丑w, czegokolwiek, co przypomnia硂by o tym, 縠 istnia砤. ''Ksantypa to: a) kobieta tolerancyjna, b) uleg砤, c) sekutnica'' - takie punkty

Piek硂 Egipcjanek: Kobieta zwodzi m昕czyzn tym, co ma pomi阣zy nogami. Dlatego nale縴 to wyci辨

wyst阷uje w dogmatyce islamskiej czy koptyjskiej, to popiera go zar體no wielu imam體, jak i ksi昕y. "Kobieta jest najwi阫szym zagro縠niem m昕czyzny, jego z硑m duchem prowadz眂ym na manowce. A zwodzi go zawsze tym, co ma pomi阣zy nogami. Dlatego nale縴 to wyci辨". To cytat z "m眃ro禼i"

Nie wyobra縜m sobie, 縠 mog砤bym dzia砤 i kocha w takim 秝iecie, w kt髍ym z tylu rzeczy by mnie ograbiono

sztywnych wzorc體 ju nie ma. Ale wiele kobiet by mo縠 wcale tego nie chce, wola硑by dawny uk砤d. Nie tyle patriarchalny, ile taki, w kt髍ym m昕czyzna jest mocny, jest g硂w rodziny. By mo縠 tego chcia砤 pani Danuta. Czu砤 si dobrze jako 縪na i gospodyni, ale bola硂 j, 縠 nie ma komu gospodarzy. Czyli

Feministki, kt髍e lubi m昕czyzn

. Zw砤szcza jeden jest bardziej prawdziwy od innych. Przywo砤nie jego wizerunku w czasach emancypacji kobiet pomo縠 przeciwdzia砤 k硂potom z to縮amo禼i. Prawdziwego m昕czyzn poznajemy po tym, 縠 gdy 秏ier si zbli縜 i "m髗g mu si wylewa", bierze sw骿 miecz zwany Durendalem i "wst阷uje na

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

tuli硑, a dla mnie by硑 s硂dkie i kochane. Przez serce dziecka chcia硑 dotrze do serca taty. M骿 ojciec podrywa wszystko, co si rusza. Wszystkie kobiety musia硑 by jego. By bardzo przystojnym m昕czyzn, wysokim, mia nordyck urod, prosty nos, szare, du縠 oczy. Baby za nim szala硑. By te bardzo

Kr髄owa Filomena. Cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film

;. Niewolnicza praca mia砤 nauczy je pogardy dla grzechu cielesnego i wstr阾u do m昕czyzn. Mullan wydobywa kontrast mi阣zy ewangeliczn ide a ko禼ieln pedagogik, ska縪n obsesj seksualn. Skojarzenia by硑 mocne: dziewcz阾a staj眂e do apelu wygl眃a硑 w mundurkach jak wi昙niarki, a sadystyczne zakonnice

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

czy wulgarn. Tymczasem wielu polskich seksuolog體 stawia nadal wy潮cznie na satysfakcj penisa, a kobieta ma si dostosowa do tego, czego chce facet. My mamy si podoba m昕czyznom, zadowala ich i jeszcze udawa, 縠 wszystko jest ok, kiedy kochanek nawet si specjalnie nie wysila, 縠by nam te

Kobiet nie traktuje si jak dziwki

Pierwszy raz w 縴ciu zgadzam si z Kominkiem. Popularny bloger wydawa mi si zawsze wcieleniem zadufania m昕czyzny - pana wszelkiego stworzenia, niezale縩ie od tego, czy by砤 to wystudiowana poza, czy sama czysta szczero舵. Ale jego post o Wojciechu Fibaku mog砤bym przepisa prawie s硂wo w s硂wo

Autorka "Monolog體 waginy": By砤m dzieckiem, kiedy gwa硉em odebrano mi cia硂

w砤秐ie. Sko馽zy砤m wtedy czterdziestk i moje cia硂 zacz瓿o si zmienia. Mia砤m wielkie, wzd阾e brzuszysko. Dosta砤m na jego punkcie obsesji, tylko o nim mog砤m my秎e. Sp阣za砤m godziny na si硂wni, 縠by si go pozby. I zacz瓿am si zastanawia: czy to w og髄e mo縧iwe, 縠 jestem radykaln feministk

Te straszne, kobiece odruchy: dlaczego ja?

i trenerka firmy House of Skills, opowiada, 縠 gdy podczas szkolenia uczestnicy maj odegra scenk i w grupie jest jeden m昕czyzna, to pierwszy odruch jest taki, 縠by on wyst眕i w roli prze硂縪nego. - Jeste秏y nauczone, 縠 m昕czy糿i s czuli na punkcie swojego ego, wi阠 odruchowo ust阷ujemy im

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

powiedzie, 縠 ich dolegliwo禼i s na tle psychicznym. Ta dziewczyna traci砤 w砤dz w nogach trzy razy. Za ka縟ym razem przy砤pywa砤 matk in flagranti? - Nie. Nawroty nast阷owa硑 na wspomnienie tamtej sytuacji i by硑 s砤bsze. Po latach, kiedy przypomina砤 sobie scen z dzieci駍twa, czu砤 tylko dr阾wienie

Smak curry - wyj眛kowy film nie tylko dla smakoszy

, ale tak縠 ballada o pulsuj眂ym 縴ciem Mumbaju i jego barwnych mieszka馽ach. Punktem wyj禼ia opowie禼i jest bowiem omy砶owe dostarczenie posi砶u przygotowanego przez g丑wn bohaterk pod niew砤禼iwy adres. Nie by硂by to niczym niezwyk硑m, gdyby nie chodzi硂 o niespotykan nigdzie indziej wyj眛kow

Jeste秏y na wczasach...

do tego, 縠 pracownicy fizyczni prosili, by zakwaterowa ich w pokojach wieloosobowych razem z innymi robotnikami, w秗骴 kt髍ych czuli si swobodnie. Urlop konstytucyjny Do wczas體 zniech阠a te brak mo縧iwo禼i wyjazdu z rodzin - ma晨onkowie nie mogli wypoczywa razem i zabiera ze sob dzieci. W

"Wsch骴 s硂馽a, molo i 縜bie udka"

kiedy wsiedli秏y w poci眊. Perspektywa nocy w poci眊u zachwyci砤 mnie umiarkowanie, a do chwili gdy odkry砤m, 縠 ca硑 przedzia sypialniany jest nasz i tylko nasz. To ju zupe硁ie inna bajka. Zw砤szcza, 縠 m骿 ukochany m昕czyzna zaopatrzy si w malutk buteleczk szampana oraz w paczuszk truskawek

Znamy finalist體 Nagrody Kapu禼i駍kiego dla najlepszego reporta縰 2013 r. Dw骳h Polak體

miasteczka. Co wydarzy硂 si w El Mozote? 痮硁ierze elitarnego batalionu salwadorskiej armii mordowali jego mieszka馽體 dom po domu. Tamtego dnia - 10 grudnia 1981 r. - zgin瓿o ponad 750 os骲. M昕czyzn, kobiet i dzieci. Rufina Amaya opowiada砤 o masakrze partyzantom, kt髍zy udzielili jej pomocy, i

Egzorcyzmy: Dlaczego szatan w Polsce szczeg髄nie upodoba sobie m硂de kobiety?

organizuj眂 ich 縴cie. Spytali, co robi. Zaprowadzi j do egzorcysty! Jak sugerowali, 縠 mo縠 do psychologa, od razu trafili na sprzeciw, 縠 lekarz nafaszeruje j lekami i wsadzi do domu wariat體. A na egzorcyzmie zobaczyli mniej wi阠ej to, co wida w naszym filmie. Jak kilku m昕czyzn trzyma przy ziemi

痽cie i przyja捡 na argenty駍kich r體ninach - fotografka dokumentuje 縴cie dw骳h dziewczynek

Krajobraz jest p砤ski jak stolnica. Po horyzont zielone pastwiska poszatkowane gdzieniegdzie ogrodzeniem z drutu albo rzeczk. Sporadycznie drzewo - punkt orientacyjny. Tutaj nie 縴je si z roli, ale z hodowli kr體. Zagrody s skromne: parterowe domy pokryte blach falist, kilka izb - piec, szafa

Gej nie jest konkurencj

chodzi o dwie sprawy. Po pierwsze, czujemy niepok骿, dysonans, kiedy m昕czyzna czasem zachowuje si jak kobieta, i do tego przerysowana. Nasze zmys硑 wariuj, podobnie jak na statku, kiedy z powodu szale駍tw b酬dnika dostajemy choroby morskiej. Po drugie, nasza niech赕 mo縠 si wi眤a z lekcewa縠niem. Bo

Co ci mo縠 zrobi jeden kleszcz?

opisano zesp蟪 objaw體, kt髍e oddzielnie wskazywa硑 na inne choroby, a razem sk砤da硑 si na borelioz. W 1982 r. naukowiec ameryka駍ki Willy Burgdorfer opisa kr阾ki bakterii znalezionej w kleszczach i we krwi ludzi chorych. Od jego nazwiska wzi瓿a wi阠 nazw bakteria b阣眂a przyczyn uci笨liwej choroby

Nieznane 縪ny znanych m昕體 [FRAGMENTY KSI’KI]

w 縴ciu. Fot. Materia硑 prasowe Cytowane fragmenty pochodz z ksi笨ki S砤womira Kopra "痮ny bog體" wydanej przez Czerwone i Czarne. Kobieca strona Gazeta.pl - Polub nas! Nie砤two by drug 縪n m昕czyzny, ale prawdziwym wyzwaniem jest zast眕ienie jego przedwcze秐ie zmar砮j

Netykieta dla Focha - opracujmy j razem: pierwsze podsumowanie

trolla, zajmuj眂ego si g硂wnie szkalowaniem wszystkich kobiet 秝iata, czasem nie nad笨amy z usuwaniem jego nudnych post體, warto zatem pami阾a, 縠by takiego osobnika po prostu lekcewa縴. Troll karmi si g丑wnie cudz uwag, pozbawiony karmy zdechnie i wyschnie. Odpowiadanie trollowi mo縠 te wp阣zi

Joanna J阣rzejczyk: Lubi walczy z facetami, lubi dosta i lubi odda

. Uwielbiam j. Trenuj z pulsometrem i licz powt髍zenia danego 鎤iczenia. Cz阺to por體nuj je potem z kolegami i m體i jednemu czy drugiemu: "Ch硂pie, 鎤iczy砮 jak ma砤 dziewczynka! O po硂w wolniej ni ja!". Trenujesz g丑wnie z m昕czyznami? W Polsce nie ma kobiet na moim poziomie. Lubi walczy

Agentka Ana Montes: Ekspertka Pentagonu by砤 najwa縩iejszym szpiegiem Fidela Castro

. Pan Montes otworzy poradni psychiatryczn, a jego 縪na by砤 energiczn dzia砤czk miejscowej spo砮czno禼i latynoskiej. Ana czu砤 si dobrze w Maryland. Wysoka, szczup砤, dobrze si uczy砤 i lubi砤 ta馽zy. Liceum Loch Raven uko馽zy砤 z wyr罂nieniem. W ksi阣ze pami眛kowej swojego rocznika wymieni砤

Rak piersi, prostaty, p硊ca, jelita, macicy. Wszystko, co powiniene wiedzie o leczeniu raka

. Pilnuj swojej prostaty Po 50. roku 縴cia ka縟y m昕czyzna powinien raz do roku poddawa si badaniu urologicznemu. W jego sk砤d wchodz badanie prostaty palcem przez odbyt i oznaczanie we krwi poziomu PSA (bia砶a produkowanego przez prostat, kt髍ego poziom podwy縮za si w przebiegu jej chor骲). Gdy w

Ekonomista: M昕czyzna sfeminizowany? To si pa駍twu zwyczajnie op砤ca!

m昕czyzn opiekuj眂ych si dzie鎚i. Pierwszy z nich doktoryzowa si, ale nie mia 縜dnej pracy, co najwy縠j jakie zlecenia. Na etacie pracowa砤 jego 縪na. Dlatego to on przej背 wszystkie obowi眤ki domowe, r體nie opiek nad dzieckiem. Jego rodzina nie mog砤 tego zrozumie i podczas ka縟ego spotkania go

Potrafisz liczy, to licz na siebie

. Silna. Zdolna. U硂縪na. S硂wo "przyja捡" weryfikowa砤m poprzez jego pryzmat. Uczy j ta馽zy, 秏ia si, gra w lotki. Ale te, wkr阠a 秎uby, wierci dziury, wbija gwo糳zie i je糳zi samochodem. To przy nim nauczy砤 si co znaczy s硂wo m昕czyzna. Jemu pierwszemu zaufa砤. Pierwszy raz w

Dziecko Sary

, zwa縴硑, odda硑 mamie. 53 cm, 3100 gram體. Dziesi赕 punkt體, zdrowy. Sara odetchn瓿a. R罂nie mog硂 z tym by. Matka nie prowadzi砤 si w ci笨y wzorowo. Ubra砤 syna i zawin瓿a w ro縠k. Ostro縩ie, tak jak uczyli w szkole rodzenia. Usiad砤 na w髗ku, Eliego po硂縴砤 na kolanach. Wyjecha砤 z sali pokaza

Dancing Mi阣zypokoleniowy: seniorzy potrafi si bawi!

cz阺to w szoku. A potem jest WOW. Zaczynaj si kumplowa. Widz cz硂wieka, a nie jego wiek. Emeryci nie kojarz si dobrze? - Generalnie ludzie przechodz眂 na emerytur czuj si odtr眂eni, niepotrzebni, zapomniani. Nie mog znale兼 pracy, rodzina cz阺to ich ignoruje, ich partnerzy i przyjaciele si

Nieuprzejmo舵 nasza codzienna - 12 niew砤禼iwych zachowa

temu, kto pr骲uje i舵 zgodnie z zasadami. Dorzu鎚y sobie do tego tych zagapionych w smartfony i my秎icieli, kt髍zy zaatakowani nag潮, a zapewne b硑skotliw my秎, zatrzymuj si znienacka, a do tego cz阺to wykonuj b硑skawiczny zwrot, wpadaj眂 ci w czu砮 obj阠ia. Walni赕 z 硂kcia czy ramienia ju nawet

Awantury o Miss: 砤manie obcas體, darcie stanik體 i koronacje owiec

uton瓿y w powodzi krzyk體 i odg硂s體 b骿ki, kt髍a wkr髏ce wybuch砤 w hali. Dosz硂 nawet do tego, 縠 w禼iek砤 publiczno舵 przewr骳i砤 w髗 transmisyjny. W tej sytuacji organizatorzy wezwali milicj i zrezygnowali z ostatniego punktu programu. Jury, w kt髍ego sk砤dzie zasiadali m.in. Jerzy Kawalerowicz, Adam

Cicho sza, idzie czwarta fala feminizmu

media s du縪 bardziej rozproszone, ale czy rzeczywi禼ie dzi阫i temu jest lepiej, czy raczej gorzej? Owszem, ka縟y mo縠 za硂縴 blog i napisa w nim, co tylko zechce. Daje to poz髍 pluralizmu i demokracji gwarantuj眂ej dost阷 do r罂norodnych punkt體 widzenia, ale spr骲uj wpisa w wyszukiwarce ''feminizm

Cztery lata po Utoi

;. On ma obsesj na punkcie precyzji. Przez dwa tygodnie zeznawa硑 ofiary. Co si dzia硂 przez pozosta砮 osiem tygodni procesu? G丑wnie debatowano, czy Breivik jest poczytalny czy nie. Uwa縜m, 縠 zbyt wiele czasu i energii po秝i阠ono na analiz jego g硂wy, zamiast analizowa jego zbrodni. Breivik jest

Przepraszam, 縠 nie mia砤m orgazmu

, tak縠 wtedy gdy 縜dne z nas nie ma orgazmu, ci秐ienie na orgazm opadnie. Kiedy orgazm staje si obowi眤kiem, seks nie jest ju 縜dn przyjemno禼i.Kogo oszukujemy?Udawanie orgazmu to wielkie oszustwo czy niewinne k砤mstewko? My秎, 縠 ka縟y postrzega to inaczej, a i punkt widzenia zale縴 od punktu

Mistrzyni Diana Nyad

Bonnie. Key West to miasto na Florydzie. Najbardziej na po硊dnie wysuni阾y punkt kontynentalnych Stan體 Zjednoczonych. Ponad 200 km na zach骴 od Miami i 177 km na p蟪noc od Hawany. To w砤秐ie te 177 km pr骲owa砤 pokona wp砤w Diana. 15 godzin p蠹niej dotar砤 do brzegu Florydy. Kiedy woda by砤 ju za

Przytul mnie, prosz

traktowany jest priorytetowo. To od niego zaczynamy eksploracj 秝iata. Tymczasem dotyk to jeden z najbardziej zaniedbywanych dzi zmys丑w. Na jego "niedobory" wra縧iwe s szczeg髄nie ma砮 dzieci. Brak czu砮j troski ju w pierwszych miesi眂ach 縴cia mo縠 trwale zmieni spos骲, w kt髍y m髗g malucha

Opieka nad dzieckiem: Wi阫szo舵 ojc體 dobrowolnie zgadza si, by dzieci mieszka硑 z matk

troch inaczej. Utar硂 si, 縠 ojciec ma prawo sp阣za wiele godzin w pracy i wraca p蠹no do domu. Wielu m昕czyzn, moich klient體, m體i: "Przecie si nie rozdwoj. Je秎i jestem w pracy, to nie mog w tym czasie zajmowa si dzieckiem". Natomiast kobiety, z kt髍ymi mam do czynienia, i to nie

Radczyni Karolina K阣ziora pomaga molestowanym

pokoju. Jeden z m昕czyzn poszed za ni. Po drodze pyta, czy wszystko w porz眃ku, oferowa, 縠 j dla bezpiecze駍twa odprowadzi, wi阠 nie czu砤 si zagro縪na. Wesz砤 do pokoju, dosz硂 do szarpaniny, straci砤 przytomno舵 i m昕czyzna j zgwa砪i. Asystowa mu inny m昕czyzna. Kobieta wr骳i砤 do domu i

Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem [FRAGMENTY KSI’KI]

poprzedniego ustroju. Tak jak Polska by砤 jego beneficjentem. Okres PRL-u, wbrew oficjalnej antykomunistycznej narracji, by ogromnym skokiem modernizacyjnym. Takim, jakiego nawet dwudziesto-lecie mi阣zywojenne nie zapewni硂. Owszem, zawdzi阠zamy II RP odzyskanie niepodleg硂禼i i zrekonstruowanie aparatu

Dziesi赕 lat strachu i wolno禼i

punktem jest Julia Roberts. Bardzo j lubi. I za to, jak jest aktork, i za to, jakim cz硂wiekiem. Nie jest celebrytk, ale odnosi triumfy: i w pracy, i w 縴ciu. M昕czyzna Colin Powell - cz硂wiek, kt髍y w 2003 roku podczas konferencji prasowej w ONZ przedstawi sfa硈zowane dowody o konieczno禼i

Straszenie seksem po polsku

, 縠by by硂 "po staremu"? Oczywi禼ie! Dlatego postraszmy kobiety, 縠 doszukiwanie si w przyjemno禼i w seksie to samo z硂 i ko馽zy si na wyduszaniu z kobiet orgazm體. Pod fa硈zywym p砤szczykiem troski, wzmacnia si jeden z najbardziej ograniczaj眂ych nas w 丑縦u stereotyp體, 縠 to m昕czyzna

By kobiet w Polsce: 40-, 50- i 60-latki

zarabia, wi阠 by硂 naturalne, 縠 to ona si wycofa砤 z pracy, a on rozkr阠a firm, je糳zi na szkolenia i ma硂 bywa w domu. Jego praca by砤 wa縩iejsza: zarabia na 縴cie. S眃zi砤, 縠 nadejdzie taki moment, kiedy i ona p骿dzie do przodu. Tylko 縠 drugie dziecko urodzi硂 si chore, po dw骳h tygodniach

Na ko馽u wibratora zawsze jest cz硂wiek, czyli my same [ROZMOWA]

, niepok骿. Niestety 砤two jest podsyca l阫i, trudniej jest podpowiada, jak si z nimi upora. Dlaczego straszenie seksem uderza w kobiety? - Poniewa m阺ki model seksualno禼i, czyli to, co s硊縴 m昕czyznom, jest powszechnie znane i nie budzi wi阫szych kontrowersji. Wci笨 klasyczny stosunek jest promowany

Prof. Lew-Starowicz: seks to przyjemno舵 demokratyczna, niepotrzebne do tego pieni眃ze, nic! Mo縩a to po prostu ot tak mie. Czy to nie wspania砮?

problemem w przesz硂禼i. M昕czy糿i m體ili: "Jak nie ma erekcji, to nie ma ju po co 縴, nie jestem m昕czyzn". M昕czyzna z przera縠niem czeka na moment, kiedy ju nie b阣zie m骻, ba si, 縠 jego pozycja w oczach partnerki spadnie. I rzeczywi禼ie cz阺to tak by硂. I nagle - alleluja! Viagra i

Kirsten van den Hul - radykalna optymistka, feministka, agentka zmiany

ci na tyle, 縠 chcia砤by zaanga縪wa si w jego zmian na lepsze? Zawsze by砤m rozpolitykowana. Jako sze禼iolatka napisa砤m list do 體czesnego prezydenta RPA, 縠by uwolni Nelsona Mandel. Wzrasta砤m z samotn mam i wiedzia砤m, 縠 wiele rzeczy jest dla niej trudniejsze. Do dzisiaj listy, kt髍e

琹e si dzieje w pa駍twie du駍kim

to wszystko wygl眃a w praktyce. To nie jest tak, 縠 gwa硉 grozi tylko w specjalnych dzielnicach miasta albo ze strony specjalnego rodzaju m昕czyzn. To si mo縠 wydarzy wsz阣zie i sprawc mo縠 by ka縟y. Teraz pani brzmi jak pani bohaterka policjantka. Ale ja najbardziej w tych ksi笨kach lubi jej

"Pornografia by砤 pierwszym miejscem, w kt髍ym obsesyjnie skupiono si na kobiecej przyjemno禼i" [WYWIAD]

"kobiec" wp硑w ma organizacja produkcji, role kobiet i m昕czyzn w powstawaniu gotowego produktu. 痚by film m骻 by nazwany "kobiecym" - cho to jest bardzo og髄ne okre秎enie - zale縜硂by si zastanowi, co z punktu widzenia kobiet jest wa縩e, od aktorek i pracuj眂ych na planie os骲

Rodzina bez Granic: przez 秝iat z dzie鎚i w ramionach

znajomych i nieznajomych, rozbijali namioty w ogr骴kach. Budzili si pod go硑m niebem i czuli si naprawd szcz甓liwi. Wozili ze sob skrzynie. W jednej z nich umie禼ili "pok骿 dzieci阠y" - wszystkie rzeczy Hani, w kolejnej - mn髎two ksi笨ek o miejscach, kt髍e planowali odwiedzi, w innej

Powt髍ki z rozrywki. Dlaczego powielamy w砤sne b酬dy?

, kt髍a j dr阠zy砤 psychicznie i fizycznie. Ojciec na to nie reagowa, usuwa si. Czu砤 si przez niego porzucona. Partner體 traktuje wi阠 jak ojca, kt髍ego kiedy rozpaczliwie pr骲owa砤 zainteresowa swoimi problemami, l阫ami, poczuciem samotno禼i. Staje si tym ''niezno秐ym dzieckiem'' domagaj眂ym si

Stachura i jego pierwsza mi硂舵

dw骳h m昕czyzn zajmuj眂ych stolik w pobli縰 drzwi wsta, podszed do mnie i powiedzia, 縠 jego towarzysz bardzo by chcia ze mn porozmawia. Zerkn瓿am na tego m昕czyzn. O Bo縠, przecie znam te rysy, to ta sama twarz, tylko jakby zm阠zona. Nie pami阾am, co odpowiedzia砤m, bo mnie zgarn瓿o moje

Jak podr罂owa z niepe硁osprawnym dzieckiem

, chcia砤m zobaczy ten raj. Plan podr罂y zawiera 24 punkty, tysi眂e kilometr體 i wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie by砮j wioski olimpijskiej, lodowca Athabasca, wodospadu Takakkaw, na koniec spotkanie z delfinami w Vancouver Aquarium. Wszystkie atrakcje dopasowane do potrzeb os骲 niepe硁osprawnych, bo w

Zapach wielkiego miasta

zrekonstruowa砤 zapach strachu. - To by硂 przed 11 wrze秐ia 2006 roku, za rz眃體 Busha. Ale ludzie jakby wyczuwali, co si wydarzy, ju wtedy 縴li w atmosferze paranoi i l阫u przed terroryzmem. Mia砤m do swojej dyspozycji 21 m昕czyzn, 砤pa砤m ich pot w momentach strachu i na jego podstawie opracowywa砤m ten

Ameryka駍kie bezdomne dzieci w obiektywie Lucy Nicholson

si tylko na polu bitwy. Przemoc, gwa硉y - to wszystko jest na drugim planie. Tymczasem to kobiety potem pocieszaj m昕czyzn i rodz kolejne pokolenie. W Afganistanie ka縟e dziecko obj阾e jest obowi眤kiem szkolnym, ale tradycja m體i inaczej, wi阠 wiele dziewczynek nie chodzi do szko硑. Zn體 chodzi mi

Psychologia bez tajemnic. Ca砤 prawda o mnie

- r罂norodno舵. Im wi阫sza, tym lepiej z punktu widzenia rozwoju osobistego. W pani pytaniu ukryte jest za硂縠nie, 縠 ludzie s i, co wi阠ej, powinni by zawsze tacy sami. 痚 jest 糽e, kiedy si zmieniaj, a najwa縩iejsz cnot ludzk jest konsekwencja. Tymczasem to nieprawda. Opr骳z tego, 縠 mamy jaki typowy

Czego pragn singielki?

zale縴 ode mnie!Istotnym aspektem stanu wolnego jest to, 縠 z nikim nie trzeba wypracowywa kompromisu oraz nikomu nie trzeba "us硊giwa". Dla wielu kobiet, z kt髍ymi si spotykam, "us硊giwanie" - czyli pranie, sprz眛anie i gotowanie, kiedy m昕czyzna po pracy zajmuje si tylko pilotem