ksi昕na diana zdj阠ia

Natalia Ho硂wnia

Ksi昕na Diana i ksi昕na Catherine - czy ich style tak bardzo si r罂ni? Sprawdzamy! [ZDJ蔆IA]

Ksi昕na Diana i ksi昕na Catherine - czy ich style tak bardzo si r罂ni? Sprawdzamy! [ZDJ蔆IA]

Diana by砤 jasn blondynk, Kate jest brunetk o ciemnych oczach. Jednak cho prezentuj r罂ne typy urody, sporo je 潮czy... pod wzgl阣em stylu.

Sekretny romans ksi昕nej Diany

Dla 秝iata ostatni wielk mi硂禼i ksi昕nej Diany by syn w砤禼iciela Harrodsa - Dodi Al Fayed. Przez dwa lata Diana by砤 jednak zakochana do szale駍twa w pochodz眂ym z Pakistanu kardiochirurgu - Hasnacie Khanie. I to histori ich sekretnego romansu opowiada film "Diana".

Jak Newsweek o縴wi ksi昕n Dian

Gdyby 縴砤, w pi眛ek sko馽zy砤by 50 lat. Dzi w USA ukaza si nowy numer tygodnika "Newsweek", kt髍y opisuje i pokazuje na zdj阠iach 縴cie o縴wionej Diany w 2011 roku. Wi阫szo舵 medi體 po obu stronach Atlantyku jest oburzona.

Naomi Watts jako ksi昕na Diana - podobna?

Naomi Watts jako ksi昕na Diana - podobna?

;, opowiadaj眂y o 縴ciu Lady Diany Spencer, z pewno禼i b阣zie wielkim wydarzeniem! W ko馽u ksi昕na ju za 縴cia by砤 najs砤wniejsz osob na 秝iecie, za po 秏ierci okry砤 si wr阠z legend. Dzi najcz甓ciej do Lady Di por體nuje si Kate Middleton, 縪n ksi阠ia Williama, przysz砮go kr髄a Anglii i syna Diany

Rihanna dla Diora - pierwszy raz czarnosk髍a gwiazda w kampanii s硑nnej francuskiej marki. Prze硂m?

Rihanna dla Diora - pierwszy raz czarnosk髍a gwiazda w kampanii s硑nnej francuskiej marki. Prze硂m?

ikony stylu, jak Jackie Kennedy czy ksi昕na Diana, a obecnie r體nie imponuj眂e grono ambasadorek, czyli Natalie Portman, Charlize Theron, Jennifer Lawrence i Marion Cottillard . Do tej presti縪wej grupy gwiazd zwi眤anych z mark Dior do潮czy砤 ostatnio 27-letnia piosenkarka Rihanna , uwa縜na za osob

Zdj阠ia p蟪nagiej ksi昕nej Kate Middleton b阣 publikowane w kolejnych krajach

Zdj阠ia p蟪nagiej ksi昕nej Kate Middleton b阣 publikowane w kolejnych krajach

wydaniu drukowanym. Henningsen ujawni, 縠 jego pismu zaoferowano 240 fotografii, ale ostatecznie redakcja zdecydowa砤 si wykorzysta tylko 60-70. Nie chcia jednak powiedzie, kto sprzeda te zdj阠ia i za jak cen. Kate jak Diana Afera wok蟪 zdj赕 wybuch砤 w ubieg硑 pi眛ek, kiedy to francuski magazyn

Ksi笨阠e ci笨e - arystokratki z brzuszkiem

Ksi昕na Diana, te禼iowa, kt髍ej Kate nigdy nie pozna砤, w ci笨ach by砤 w latach osiemdziesi眛ych, kiedy moda ci笨owa mia砤 na celu zakrywanie, a nie podkre秎anie brzuszk體. Ksi昕na nosi砤 tak縠 typowe w owym czasie dla stanu b硂gos砤wionego wzory i kolory - 潮czki i pastelowe odcienie. Na zdj阠iu

Rihanna w "Glamour": Kiedy na pewno b阣 mam, ale na razie wci笨 szukam ojca dla moich dzieci [ZDJ蔆IA]

Rihanna w "Glamour": Kiedy na pewno b阣 mam, ale na razie wci笨 szukam ojca dla moich dzieci [ZDJ蔆IA]

kiedykolwiek mia砤 na sobie Diana!" - m體i entuzjastycznie gwiazda. Rihanna dodaje te, 縠 sama kocha by trendsetterk i nosi jako pierwsza to, na co nikt inny jeszcze si nie odwa縴.Na zdj阠iu na g髍ze piosenkarka ma na sobie zestaw od Marca Jacobsa, sznur pere od Chanel oraz sanda砶i na szpilce od

Suknie 秎ubne kr髄owych i ksi昕niczek z lat 1946-2015 roku. Czyj tren by najd硊縮zy, kto kupi kreacj za kartki, u kogo na weselu bawi si Frank Sinatra? [ARCHIWALNE ZDJ蔆IA + CIEKAWOSTKI]

Suknie 秎ubne kr髄owych i ksi昕niczek z lat 1946-2015 roku. Czyj tren by najd硊縮zy, kto kupi kreacj za kartki, u kogo na weselu bawi si Frank Sinatra? [ARCHIWALNE ZDJ蔆IA + CIEKAWOSTKI]

dlatego, 縠 zdj阠ia ze 秎ubu s jednymi z nielicznych, na kt髍ych Diana u boku ksi阠ia Karola ma u秏iech na twarzy. Ciekawostka: Sukni ksi昕nej obszyto 10 000 ma硑ch pere砮k, a ponad siedmiometrowy tren by najd硊縮zym w historii kr髄ewskiej mody 秎ubnej. Z trudem zmie禼i si wewn眛rz przeszklonej

Naomi Watts jako Diana, Katie Holmes jako Jackie...  Kostium stworzy ikon? [ZDJ蔆IA]

Naomi Watts jako Diana, Katie Holmes jako Jackie... Kostium stworzy ikon? [ZDJ蔆IA]

Diany - niebieskiej sukni Versace, kt髍 ksi昕na mia砤 na sobie w Sydney w 1996 roku.Ostatnio do sieci trafi硑 tak縠 zdj阠ia, na kt髍ych Naomi ma na sobie przepi阫ny diamentowy naszyjnik i szafirowe kolczyki - pasuj眂e do pier禼ionka zar阠zynowego od ksi阠ia Karola. Bi縰teria to dzie硂 ekskluzywnej

Styl Kate Middleton

Styl Kate Middleton

W dniu kr髄ewskiego 秎ubu o Kate Middleton us硑szeli wszyscy, kt髍zy jakim cudem nie natrafili wcze秐iej na jej zdj阠ia. Do o硉arza pomaszerowa砤 w sukni zaprojektowanej przez Sar Burton dla domu mody Alexander McQueen. Na tle sukni, do kt髍ej by砤 najcz甓ciej por體nywana, czyli kreacji ksi昕nej

Przewrotna sesja w Tatler

Przewrotna sesja w Tatler

Bromilow wraca do ikon mody, kt髍e by硑 inspiracj dla wsp蟪czesnej mody. W ten spos骲 w umowny spos骲 na zdj阠iach pojawia si mi阣zy innymi Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Twiggy, Grace Kelly, Audrey Hepburn czy Ksi昕na Diana - w bardzo postmodernistycznej manierze. Niekt髍e zdj阠ia przypominaj

Ksi昕na Katarzyna z wizyt w Kanadzie - 8 stylizacji

Ksi昕na Katarzyna z wizyt w Kanadzie - 8 stylizacji

podczas tej podr罂y kilkukrotnie. Warto zwr骳i uwag, 縠 nasza bohaterka zawsze nosi na palcu s硑nny pier禼ionek zar阠zynowy , a tym razem mia砤 i kolczyki do kompletu. Ciekawe czy dorobi砤 je u jubilera niedawno, czy to te pami眛ka po ksi昕nej Dianie...   To zdj阠ie zrobiono, gdy ksi昕na

P砮 kr髄ewskiego dziecka nieznana, data porodu tak縠. Anglia 縴je w niepewno禼i!

To nie s zdj阠ia ksi阠ia Williama i ksi昕nej Kate ani ich dziecka. Male駍two - jak wiadomo - jeszcze si nie urodzi硂. Post阷y w tej sprawie mo縩a zreszt na bie勘co sprawdza na dedykowanej porodowi stronie . Fotografka Alison Jackson pozwoli砤 sobie stworzy w砤sn wizj ostatnich chwil

Victoria Beckham ko馽zy 41 lat. Zobaczcie, jak zmienia si wizerunek gwiazdy. Kiedy nie by砤 wzorem do na秎adowania...

Victoria Beckham ko馽zy 41 lat. Zobaczcie, jak zmienia si wizerunek gwiazdy. Kiedy nie by砤 wzorem do na秎adowania...

, ciemne okulary i luksusowe torebki. Tu widzimy j w r罂owej sukience koktajlowej od Rolanda Moureta i z bajecznie drog torebk Birkin marki Hermes . Podobnie na oficjalne spotkania mia砤 w zwyczaju ubiera si ksi昕na Walii, Diana. Ale z t tandetn fryzur i zbyt mocn opalenizn do brytyjskiej

Ania Kuczy駍ka "Piñata" - lookbook kolekcji wiosna lato 2012

Ania Kuczy駍ka "Piñata" - lookbook kolekcji wiosna lato 2012

Jagger i Jerry Hall, a tak縠 Diana Ross i ksi昕na Karolina z Monako. Monochromatyczna paleta kolekcji i czarno-bia砮 zdj阠ia maj nawi眤ywa do zdj赕 z tamtych lat, kt髍e zbudowa硑 legendy nowojorskiej bohemy. Swoboda, beztroska zabawa, nielegalne u縴wki i kultowy klub 54 - ten klimat ma przy秝ieca

Brzuch w centrum albo w ukryciu. Co ma na siebie w硂縴 kobieta w ci笨y?! [ZDJ蔆IA]

Brzuch w centrum albo w ukryciu. Co ma na siebie w硂縴 kobieta w ci笨y?! [ZDJ蔆IA]

co eksperymentowa z sukienkami dla ci昕arnych, kt髍e nie sprzedadz si nawet na wyprzeda縴 - chocia b阣 obiektywnie bardzo w trendach - uwa縜 Micha. Moda z lat osiemdziesi眛ych nie omin瓿a tak縠 ci昕arnych. Na szcz甓cie jej 秝ietno舵 mamy za sob. Na zdj阠iu Ksi昕na Diana. Fot. Bryn Colton/Rex

Kultowe kreacje ostatniego p蟪wiecza

Kultowe kreacje ostatniego p蟪wiecza

Marjana Pejoskiego sukience w kszta砪ie 砤b阣zia w 2001 roku piosenkarka wyst眕i砤 na gali oscarowej. Zdj阠ia s u硂縪ne kolejno od najpopularniejszej sukienki. Jest wiele kreacji, kt髍e powinny si znale兼 na tej li禼ie. A kogo by禼ie z niej usun瓿y? 1. Geri Halliwell 2. Liz Hurley 3. Marilyn Monroe

Mario Testino - magik fotografii

Mario Testino - magik fotografii

pocz眛ku chcia砮m sfotografowa ksi昕n Dian w jej tiarze. P蠹niej zacz背em si zastanawia, czy jestem zainteresowany ogl眃aniem kolejnego zdj阠ia Lady Di, jako koronowanej g硂wy, czy mo縠 wol zobaczy, jaka by砤 w tamtym momencie? Dlatego zdecydowa砮m si uwieczni j bos, bez bi縰terii i innych ozd骲

Kr髄owa El縝ieta II - 60 lat na tronie

Kr髄owa El縝ieta II - 60 lat na tronie

秝i阾owa砤 65. rocznic zawarcia ma晨e駍twa. Kr髄ewska para doczeka砤 si czworga dzieci: Karola, Anny, Andrzeja i Edwarda, o秏iorga wnucz眛 i prawnuczki. Najgorszym rokiem w 縴ciu kr髄owej by rok 1992, zwany przez ni annus horribilis. Wtedy separacj og硂sili ksi笨 Karol i ksi昕na Diana, ksi笨 Andrzej i

Fryzury, kt髍e zdoby硑 serca milion體 kobiet

nosi砤 raczej kr髏kie w硂sy - nie mog砤 narzeka ani na ich liczb, ani na jako舵. Opadaj眂a na oczy grzywka i s硂miany blond by硑 jej znakami rozpoznawczymi. Ksi昕na Diana przez ca砮 doros砮 縴cie nosi砤 wariacj na temat tego samego uczesania - w p蠹niejszych latach, styli禼i uwsp蟪cze秐ili jej kszta硉

Bankructwo ksi昕nej Yorku

Bankructwo ksi昕nej Yorku

jawnym rozpadzie, zako馽zy硂 si rozwodem. Cichy rozk砤d ma晨e駍twa jej starszego syna Karola sta si g硂秐y za spraw ksi笨ki po秝i阠onej 縴ciu jego 縪ny, a para og硂si砤 separacj. Na pocz眛ku roku za pras obieg硑 zdj阠ia 縪ny m硂dszego syna Andrzeja bawi眂ej na wakacjach w towarzystwie pewnego

Ksi昕na Grace

w體czas m硂da gwiazda mia砤 dar przyci眊ania g丑wnie 縪natych pan體. Katolickie wychowanie nie pozwala硂 jej uznawa rozwod體, wi阠 ka縟y z tych zwi眤k體 skazany by na niepowodzenie. W 1954 r. Alfred Hitchcock przes砤 Grace Kelly scenariusz do nowego filmu Z硂dziej w hotelu (To Catch a Thief). Zdj阠ia

Bardzo d硊gie zar阠zyny

Ta wiadomo舵 musia砤 zelektryzowa poddanych El縝iety II. Zw砤szcza tych 秎edz眂ych poczynania brytyjskiej rodziny kr髄ewskiej na Facebooku i Twitterze. To oni jako pierwsi we wtorek 16 listopada w秗骴 nudnych relacji z kurtuazyjnych wizyt i zdj赕 z charytatywnych imprez odkryli tak informacj

Paparazzi - codzienny koszmar gwiazd

samochodem, niemal spychaj眂 z drogi inne samochody. To jest nie tylko inwazyjne i wkurzaj眂e, ale przede wszystkim niebezpieczne. Nie musimy przypomina, 縠 w砤秐ie w takich okoliczno禼iach zgin瓿a ksi昕na Diana. Od dawna z paparazzi walczy Kristen Stewart, kt髍a nie ubiera swoich emocji w g砤dkie s硂wa

16 rocznica 秏ierci ksi昕nej Diany. Wspominamy jej legendarny styl - to ona wprowadzi砤 mod na seksown elegancj! [ZDJ蔆IA]

charakterystyczne wyznaczniki jej stylu. Ksi昕na Diana - bo oczywi禼ie o niej mowa - mia砤by dzi 52 lata i zapewne wci笨 uchodzi砤by za ikon.EastNewsJako jedna z pierwszych przedstawicielek dworu nie ba砤 si eksponowa swojego seksapilu, nie stroni砤 od modnych rozwi眤a oraz promowa砤 nie tylko brytyjskich

Testino i jego muza

fotografowa. Na jego li禼ie znalaz硑 si m.in.: Ksi昕na Diana, Michelle Pfeiffer, Naomi Campbell, Madonna, Claudia Schiffer, Emma Watson, Demi Moore, Angelina Jolie, Eva Herzigova, Rania (kr髄owa Jordanii). Gisele Bundchen i Jacquetta Wheeler zaistnia硑 w 秝iecie mody tylko dlatego, 縠 je zauwa縴. Sam

Buty lepsze ni seks?

, 縠 tak prosto i niedrogo urz眃zony), opowiada o swojej pracy (dziennikarze dziwili si, 縠 po 20 latach na Wyspach nie straci obcego akcentu), a potem przeczesywa rzedn眂e czarne w硂sy i z dum pozowa do zdj赕 z orderem od kr髄owej na piersi. Dziennikarze troch si dziwili, 縠 to wyr罂nienie tak

Mija 15 lat od 秏ierci ikony stylu, ksi昕nej Diany. Przypominamy jej legendarne kreacje [ZDJ蔆IA]

jak Diana, Gianni Versace r體nie zgin背 tragicznie. Odszed ledwie rok przed ni...Ta kreacja projektu Christiny Stambolian, zwana "sukni zemsty" (z angielskiego: revenge dress) by砤 prawdziwym nokautem! Ksi昕na wyst眕i砤 w niej tu po tym, jak ksi笨 Karol przyzna si publicznie do

Dorota Jarecka. Hit: Oskar Hansen "Zobaczy 秝iat". Kit: Erwin Olaf w Muzeum Sztuki w dzi

fotografie s tak wyestetyzowane, 縠 duszno si robi. Starsze panie w majtkach od Chanel. Nadzy faceci z torbami od Hugo Bossa i Moschino na g硂wach. Cykl "Kr髄ewska krew", gdzie s硑nne postacie pokazane s w chwili 秏ierci. Ksi昕na Diana ma wbity w rami znak Mercedesa i krwawi. Ta odrobina krwi

By砤 striptizerka maluje Angielsk R罂

). Spojrza na portret ksi昕nej Diany namalowany przez Vine, zap砤ci za niego sze舵set funt體 (cho by wyceniony na sto) i wyszed. Ksi昕na Diana na obrazie mia砤 rozmazany makija, p硂n瓿y jej policzki, wyba硊szone oczy by硑 pe硁e 砮z, a z ust p硑n瓿a krew. Obok jej twarzy czerwonymi wo砤mi krzycza napis

Jade Goody

paraduje z 硑s g硂w, bo Jade jak zawsze pozostaje sob i nie chowa si pod peruk. Stycze 2009. Jade zabiera syn體 na wakacje - jest wychud砤, zm阠zona walk z chorob. Ale u秏iecha si, pozuje do zdj赕 - chce, 縠by ch硂pcy dobrze zapami阾ali te wakacje. Po powrocie Jade dowiaduje si od lekarzy, 縠

Ségoléne Royal - prezydentka Francji 2007?

;golene, pi阫na, elegancka i wra縧iwa na ludzkie sprawy, to troch francuska ksi昕na Diana, a troch wsp蟪czesna Joanna d'Arc. Czy zbawi Francj? Na pewno wybawi j mo縠 od jej klasy politycznej, kt髍ej ju ma dosy. Do wybor體 prezydenckich jeszcze p蟪tora roku, ale nie ma dnia bez Ségolene w

Co by powiedzia砤 torebka. Portret El縝iety II

czasie wojny o Falklandy w 1981 roku odwiedzi砤 縪硁ierzy w szpitalu. Jeden z ci昕ko rannych podni髎 si z 丑縦a, 縠by ostatkiem si pogratulowa jej wnuka - ksi昕na Diana w砤秐ie urodzi砤 ksi阠ia Williama. Gdyby to Diana by砤 na miejscu El縝iety, pog砤ska砤by pewnie rannego, powiedzia砤 kilka ciep硑ch

Lara Croft

Lara by砤 na ok砤dkach "Newsweeka", "The Rolling Stone" i "Time". Chyba tylko ksi昕na Diana zr體na砤 si z ni popularno禼i, ale dopiero po 秏ierci. Magazyn "Details" wybra Lar do setki najseksowniejszych postaci roku. "Time" wci眊n背 j na list