go硑 m昕czyzna

Ola D硊go酬cka

M阺ki kodeks ubierania si - kiedy i gdzie obowi眤uje? [ZDJ蔆IA]

M阺ki kodeks ubierania si - kiedy i gdzie obowi眤uje? [ZDJ蔆IA]

Go砮 硑dki, bose stopy, mocno wyci阾e koszulki - czy lato i upa硑 t硊macz roznegli縪wanych m昕czyzn? Dress code - nawet je秎i oficjalnie go nie ma - obowi眤uje - przekonuj znawcy mody. Co na to m昕czy糿i?

M阺ka rzecz

Dla 74 proc. kobiet nieogolona twarz m昕czyzny jest nie do przyj阠ia. Polacy jednak lubi si goli. 45 proc. goli si raz dziennie. Po硂wa goli si maszynk jednorazow, u縴wa pianek do golenia i w骴 po goleniu*

Najlepsze 鎤iczenia na p砤ski brzuch!

Brzuch to newralgiczny punkt m阺kiej sylwetki, stanowi眂y wyk砤dni fizycznej formy i seksapilu. "Kaloryfer", czyli widoczny go硑m okiem gorset mi甓ni uk砤daj眂y si w charakterystyczn tark jest bez w眛pienia obiektem po勘dania. Niemal ka縟y facet chce go mie i niemal ka縟a kobieta chce mie faceta, kt髍y go posiada. W praktyce niestety niewielu m昕czyznom udaje si uzyska wymarzony wygl眃 okolic pasa.

Uczta dla oczu - PRAWDZIWI panowie przy pracy, bez koszulek [DU疧 ZDJ势]

Uczta dla oczu - PRAWDZIWI panowie przy pracy, bez koszulek [DU疧 ZDJ势]

Na imponuj眂e, bo licz眂e ponad 500 zdj赕, zbiory fotografii kobiety o pseudonimie Lizzie279 trafi砤m zupe硁ie przypadkiem. Serio. Przeszukiwa砤m zasoby Creative Commons w poszukiwaniu zdj阠ia spoconego m昕czyzny, kt髍y potrzebny mi by do zilustrowania materia硊 Po wpisaniu interesuj眂ego mnie

Z zarostem, czy bez? Jak wolicie?

Z zarostem, czy bez? Jak wolicie?

zarostem. I jaki by wynik? Zaskakuj眂y! Kobiety jednog硂秐ie opowiedzia硑 si za m昕czyznami bez zarostu, stwierdzaj眂, 縠 ich ?go砮? wersje s mniej agresywne i wygl眃aj du縪 m硂dziej.W artykule znalaz砤m r體nie oczywiste stwierdzenia, 縠 zarost pot阦uje wi阫sze odczucie m阺ko禼i, a co za tym idzie

Nadchodzi era drwala - nowy trend w modzie m阺kiej

Nadchodzi era drwala - nowy trend w modzie m阺kiej

Ameryka駍kie portale lajfstajlowe odnotowa硑 usadowienie si w miejskiej przestrzeni m昕czyzny "drwaloseksualnego" (ang. lumbersexual). Myli砨y si ten, kto za硂縴砨y, 縠 drwaloseksualni mieszkaj w le秐ych chatkach w g硊szy, dajmy na to - Alaski. Ot罂 najwi阠ej przedstawicieli gatunku

Dziekuj pos砤nce Paw硂wicz, id sobie kupi burk 縠by si nie przyczynia do gwa硉體

Dziekuj pos砤nce Paw硂wicz, id sobie kupi burk 縠by si nie przyczynia do gwa硉體

dziewczyna porz眃na, a kt髍a szmata. Porz眃ne nie wodz m昕czyzn na pokuszenie. Bo jak facet widzi go潮 bab, to wiadomo co - m體i pani pos砤nka. Wi阠 zamiast m阠zy si, edukowa tych facet體, t硊maczy im, 縠 kobieta to nie rzecz, nie w砤sno舵 publiczna, nie zwierz i nie pomiot szatana, zamiast

Prawdziwy m昕czyzna mody si nie boi! - specjalistki odpowiadaj na Wasze pytania dotycz眂e m阺kiego stroju

jedwabnych marynarek i w砤秐ie go砮 stopy - w znacznym stopniu wp硑n瓿y na odformalizowanie wygl眃u m昕czyzny i powstanie NOWEJ stylizacji, odbiegaj眂ej od angielskiej klasyki. Dzisiaj letnie buty w typie mokasyn體 NALE痀 nosi bez skarpet (oczywi禼ie je縠li pozwalaj na to pogoda i okazja). Zwykle s one

Hinduski czekaj na toaletow rewolucj. Bo brak 砤zienek sprzyja gwa砪icielom

Hinduski czekaj na toaletow rewolucj. Bo brak 砤zienek sprzyja gwa砪icielom

nie pozwalaj, by kobietom towarzyszy m昕czyzna. Przyda砤by si im asysta, bo wychodz眂, wystawia硑 si na atak podpitych m昕czyzn z wioski. Tego wieczoru kilku z nich napad硂 na 12- i 14-latk. Po kolei je gwa砪ili, a potem powiesili za szarfy na mangowcu. Rankiem mieszka馽y wioski natkn阬i si na

Barbarzy馽a w kr髄estwie krem體 - przegl眃 kosmetyk體 dla m昕czyzn

Barbarzy馽a w kr髄estwie krem體 - przegl眃 kosmetyk體 dla m昕czyzn

Niby o czym tu pisa, skoro m阺ka piel阦nacja jest prosta, jak konstrukcja cepa: szampon, najlepiej typu 2 w 1 縠by od razu by 縠lem pod prysznic, dezodorant, no i rytualne produkty do golenia. Chyba, 縠 si nie goli, to ten szampon z 縠lem i dezodorant wystarcz. A, no i od wielkiego dzwonu w

Od redakcji: co to znaczy by kobiet

Od redakcji: co to znaczy by kobiet

Pracownicy ko禼io砤 s oburzeni. Ksi眃z Gianmatteo Caputo nie kryje niesmaku. Na progu 秝i眛yni siedzi go砤 baba. Nie do舵, 縠 jest zupe硁ie naga, nie do舵, 縠 nie ma r眐, a jej nogi s zdeformowane, nie do舵, 縠 jest w 髎mym miesi眂u ci笨y, to jeszcze jest strasznie wielka. Naprawd ogromna. Ma

Wygoleni tu i tam

Wygoleni tu i tam

. Prof. Tomasz Szlandak, socjolog, pojawienie si nowej m阺kiej postawy, tzw. metroseksualnej, wi笨e z kryzysem m阺ko禼i w XXI w. W wywiadzie dla portalu MMTorun m體i, 縠 dzi dla znacz眂ej grupy m昕czyzn obok sfery zawodowej i fizycznej wa縩e sta硑 si elementy, kt髍e przynale勘 tradycyjnie do 秝iata

Inspektor Gad縠t

Inspektor Gad縠t

, 縠 je秎i goli si elektrycznie - nie ucieszy si z zestawu do golenia bez pr眃u. Prezent, przypominamy, to dobry pretekst na wypr骲owanie odmiany. A z w硂sami na twarzy jest tak jak na g硂wie - prawie zawsze m昕czyzna jest z czego niezadowolony (縠 wrastaj, 縠 za szybko odrastaj, 縠 sk髍a wra縧iwa

Kultowe modele okular體 - klasyki, kt髍e s z nami od wielu dekad

Kultowe modele okular體 - klasyki, kt髍e s z nami od wielu dekad

m昕czyzn na ca硑m 秝iecie.Wprowadzone zosta硑 w 1960 roku, po czym w latach 80. wycofano je z produkcji. Do sprzeda縴 powr骳i硑 dopiero w 2007 roku by na nowo sta si obiektem po勘dania.Swoj nazw zawdzi阠zaj nikomu innemu jak Johnowi Lennonowi. Kiedy zacz背 lansowa ten typ okular體 sta硑 si s砤wne

Kontrowersyjne wyznania Victorii Beckham w "Allure": Usun瓿am implanty. Od lat nie gol n骻. - Zaintrygowani? Zobaczcie wi阠ej!

Kontrowersyjne wyznania Victorii Beckham w "Allure": Usun瓿am implanty. Od lat nie gol n骻. - Zaintrygowani? Zobaczcie wi阠ej!

zmieni. Jak dot眃 Posh zdobi砤 ameryka駍ki "Vogue" tylko wsp髄nie z kole縜nkami z grupy Spice Girls w 1998 roku: Vogue US Innym sekretem, jaki postanowi砤 ujawni Beckham , jest fakt, 縠 od lat... nie goli n骻! Nie b阣zie jednak skandalu - chyba nie s眃zili禼ie, 縠 z takim m昕em jak David

W numerze z 5 listopada

Cristina: Zajmowa砤m si wycen mieszka dla bank體. Widzia砤m z bliska, jak ba駅a si nadyma. Wymuszali na nas, 縠by秏y zawy縜li wyceny, presja by砤 ogromna. Go硑m okiem by硂 wida, 縠 zmierzamy ku przepa禼i. Valeria: two zrzuci win na?banki i polityk體. Ale powariowali wszyscy. Zarabia 800

Facet w drogerii. Jak radzi sobie m昕czyzna miedzy piramidami kosmetyk體?

Facet w drogerii. Jak radzi sobie m昕czyzna miedzy piramidami kosmetyk體?

wyniesione z Sephor, Douglas體, departament體 kosmetycznych hipermarket體 m體i mi te, 縠 coraz mniej m昕czyzn kr笨y niczym zdezorientowane stado gawron體 wok蟪 piramid w骴, tonik體, od縴wek, krem體, coraz mniej p硂ni si, pytaj眂 hostessy (bo to chyba nie s ekspedientki?) o najlepsz od縴wk do w硂s體

Wielkie odkrycie (cia砤) i wcze秐iejsze przygotowania

"Czysta krew" ten wie, 縠 film ten wyj眛kowo obfituje w pokazuj眂ych si z go硑mi torsami m昕czyzn i ubrane jedynie w sk眕 bielizn kobiety. Zw砤szcza najnowsza seria. Kto opr骳z ogl眃ania serialu ma jeszcze jako tak wiedz na temat rze糱ienia cia砤, wie doskonale, 縠 aktorzy budowali swoj

Maszynka Xtreme3 Beauty i 縠l Wilkinson - opinie Czytelniczek

Maszynka Xtreme3 Beauty i 縠l Wilkinson - opinie Czytelniczek

si go z 砤two禼i, a po chwili zmienia si w piank. Jest bardzo wydajny, wystarczy male駅a ilo舵 do pokrycia danej cz甓ci cia砤. Zapach nieziemski, przyjemnie si dzi阫i niemu goli. Daje maszynce bardzo dobry po秎izg, przez co zapewnia dok砤dne golenie. Ogromny plus za to, 縠 nie powoduje 縜dnych

"Wysokie Obcasy Extra"

"Wysokie Obcasy Extra"

'', ile wlezie. Na trze紈o i na rauszu. Jakby chcia硑 pokaza, 縠 s na topie, a nie w gnojowisku. Nie chc moralizowa, nie chc przywo硑wa do porz眃ku (cho czasem, przyznam, bierze mnie ochota, 縠by tak wybato縴 po go硑m ty砶u s rozkosze, o kt髍ych marzy niejeden filozof). ier dziecka przera縜

Jak si ubiera, kiedy masz kr髏kie nogi?

Jak si ubiera, kiedy masz kr髏kie nogi?

osza砤miaj眂ej kariery i staniem si obiektem westchnie m昕czyzn. Podobn pewno舵 siebie mo縠 da w砤禼icielkom kr髏kich n骻 nasz poradnik. Przeczytajcie go, a ubraniowe triki na optyczne wyd硊縠nie dolnych partii cia砤 ju od dzi wdro縞ie w 縴cie! Jak optycznie wyd硊縴 nogi? - Unikaj sanda砶體 wi眤anych

Dziewczyny kochajcie brodaczy! Golibroda powstaje z martwych

Dziewczyny kochajcie brodaczy! Golibroda powstaje z martwych

pocz眛ku XX wieku golenie brzytw by硂 praktykowane przez rzesze m昕czyzn. I to zar體no samodzielnie przed lustrem, jak i u profesjonalnego balwierza. Owego czasu wizyta u profesjonalnego golibrody by砤 wr阠z towarzyskim wydarzeniem. Salon golibrody by miejscem, w kt髍ym panowie dzielili si nowinami

M阺ka(?) obsesja wielkiej fujary

M阺ka(?) obsesja wielkiej fujary

. S硊縴 on przecie do majstrowania, kt髍e mo縠 by niefajne, je秎i rozmiar nie b阣zie odpowiedni. Ano racja. Ale to dzia砤 w obie strony. A jako nie m體i si o tym, 縠 za du縴 penis to problem. Przynajmniej dla niekt髍ych kobiet. S硑sza砤m o badaniach, z kt髍ych wynika, 縠 co drugi m昕czyzna chcia砨y

M骿 prywatny Olimp - ulubieni bohaterowie seriali 2013

najtrudniejszy wyb髍. Walcz眂 jednak z w砤sn, wewn阾rzn sztamp i staraj眂 si nie i舵 za go硑m instynktem - wybra砤m Lipa Gallaghera*. M硂dy, gniewny, obiecuj眂y Pewnie dlatego, 縠 kiedy zdejmowa koszulk - ja zrzuca砤m mentalne majtki. Przez g硂w. I tyle o walce z go硑m instynktem. Ale tak ca砶iem serio

Zmowa milczenia w domu dziecka

Dariusz M., 53-letni technik mechanik, prowadzi rodzinny dom dziecka od 1998 r. Pomaga砤 mu 縪na - nauczycielka. We wtorek m昕czyzna zosta aresztowany pod zarzutem molestowania seksualnego tr骿ki podopiecznych. edztwo zacz瓿o si dwa miesi眂e temu, kiedy dwie dziewczyny postanowi硑 przerwa

Synek swojej mamusi, partner swojej kobiety - historia p阷owiny, kt髍a powinna zosta przeci阾a

Je秎i m昕czyzna kocha i szanuje swoj matk, to znaczy, 縠 b阣zie kocha i szanowa swoj 縪n. To pi阫na teza, bardzo prawdziwa, pod warunkiem, 縠 w mi硂禼i i szacunku do matki nie dojdzie do wynaturzenia. Relacja m硂dego faceta z matk mo縠 bardzo du縪 powiedzie zainteresowanej nim kobiecie. Nie

"Worek na zero, nad tr眀k w眘ik" - Wasze opinie (i rady) na temat depilacji intymnej m昕czyzn

Beckham - go舵 W komentarzach pod materia砮m o depilacji intymnej m昕czyzn przewija si argument o niem阺ko禼i czynno禼i zwi眤anych z goleniem i trymowaniem 硂na. 痚 niby tylko zniewie禼iali skracaj w硂sy 硂nowe, geje i... hipsterzy. Zaro禼ni阾y stwierdza, 縠: - No i nast阷uje gejowacenie

Od "Zagubionej autostrady" po "Rozmowy kontrolowane" - 14 film體 o urz阣niczej rzeczywisto禼i

p硂szenie nied紈iedzi. Mi阣zy m昕czyznami rodzi si skomplikowana i pe硁a napi赕 relacja. Emocje roz砤dowuj podczas chlapania si w lodowatym strumieniu. Tomasz nie mog眂 upora si z powierzonym zadaniem schodzi na 禼ie縦 z砤 i pogr笨a si w rozpu禼ie. "Domek na prerii". Sensacyjny. Opowie舵 o

"Dla m昕czyzn gorsze jest przegrzanie" - g硂sy przeciwko i... za m阺kimi rajstopami [WASZE OPINIE]

wzorami i ca砶iem grube - oferowane tak縠 przez rodzimych producent體.Cz甓 m昕czyzn argumentuje, 縠 rajstopy idealnie nadaj si pod spodnie na naprawd mro糿e dni, inni - nara縜j眂 si na kontrowersje - zak砤daj je do kr髏kich szort體. Okaza硂 si, 縠 temat budzi wiele emocji - o czym najlepiej

14 powod體, dla kt髍ych Francuzki s takie seksowne

- twierdzi Dorothée Werner, dziennikarka francuskiej edycji miesi阠znika Elle. - Mo縠 by 秗odek zimy, trzy stopnie poni縠j zera, a one b阣 paradowa硑 po ulicach na wp蟪 go砮. Francuzki by tak nie post眕i硑 z jednej prostej przyczyny. Tutejsze kobiety wybieraj nonszalancj i nie pozwalaj pozna po

Miss Olgu Foch-Story: trendy, kt髍e nie powinny wr骳i

: Stanowcze nie! Tandetna muzyka, tandetne w硂sy na tapirze i co gorsza tandetne ubrania, a co ju w og髄e najgorsze: PANOWIE OGSILI REAKTYWACJ! MO: A co powiesz o m昕czyznach w rozpi阾ych koszulach 秝iec眂ych go硑m torsem? Bardzo modne obecnie w Ameryce Po硊dniowej, widzia砤m w serialu. MW: Tak i

I Ty zostaniesz pary縜nk. Kobiety z Pary縜 zdradzaj, jak to zrobi

Baza garderoby * D縤nsy - zawsze, wsz阣zie i do wszystkiego. Gdy ich pary縜nk pozbawisz, poczuje si go砤 jak j pan b骻 stworzy. * M阺kie buty . Cho鎎y dlatego, 縠 wci笨 jej powtarzano, 縠 te szykowne pantofle na p砤skim obcasie s nie dla dziewczyn. A ona ma przekorn dusz. Te buty to

痮na geja

przyjacielem. Nie tak jak m骿 ojciec, typowy samiec alfa. Despotyczny, nielubi眂y kobiet, egzekwuj眂y dyscyplin pasem. Pewnie pani my秎i, 縠 ba砤m si prawdziwych m昕czyzn? Nie ba砤m si. On nie by moim pierwszym facetem. Jednak nie mia tego, co dra縩i硂 mnie u innych - grubosk髍no禼i, rechotliwego poczucia

Nima Sarvestani. Uprowadzenie Sary

;. W wi陑ieniach kobiety znajduj nierzadko swoje pierwsze prawdziwe rodziny - przybrane siostry i matki. Wsp髄nie gotuj, szyj, czesz si, maluj paznokcie. Chc wygl眃a atrakcyjnie. "Nawet w tym ekstremalnie biednym 秗odowisku - w brudzie, bez 秗odk體 higienicznych, 秔i眂 na go砮j ziemi

Brzytwy i gor眂e r阠zniki - m阺kie rytua硑 u Nergala

zapalony poszukiwacz skarb體, stworzy (i z powodzeniem sprzedaje) zaprojektowany przez siebie wykrywacz metalu. A Nergal postanowi pewnego dnia, 縠 chce za硂縴 barber shop, czyli elegancki zak砤d fryzjerski specjalizuj眂y si w strzy縠niu i goleniu m昕czyzn. Co ciekawe, w pewien spos骲 "powt髍zy

Klub d縠ntelmen體

Men Expert czytamy, 縠 a 72 proc. Europejek woli, gdy m昕czyzna ma g砤dk twarz) - a tak縠... producenci filmowi. Brody musia si pozby Jon Hamm, odtw髍ca g丑wnej roli w serialu ''Mad Men''. Na planie goli si nawet dwa razy dziennie, by spe硁i wymogi idea硊 m阺ko禼i z lat 60. Ostry jak brzytwa

Cycki nasze i wasze

czasem zastanawia, dlaczego nie ogl眃amy wi阠ej nagich pan體 i o co w og髄e chodzi, cho oczywi禼ie mam swoje podejrzenia, dlaczego tak jest. Tylko 縠 tak czy inaczej, m昕czyzna, o ile nie jest ksi阠iem Harrym, a nawet w jego przypadku to raczej kwestia smaku, nie b阣zie musia nigdy nosi do ko馽a 縴cia

Diety WAGs - co jedz kobiety pi砶arzy?

Do潮cz do nas na Facebooku Kolumbijska piosenkarka pop-rock, producentka, tancerka i dziewczyna hiszpa駍kiego pi砶arza Gerarda Piqué Bernabeu. Marzy o niej wielu m昕czyzn, a kobiety zazdroszcz jej sexy kszta硉體. Wokalistka swoj zjawiskow figur zawdzi阠za regularnym treningom, kt髍e

Z硂ta dru縴na mego serca - m昕czy糿i, w kt髍ych si kiedy kocha砤m

Pythonem, czyta硑秏y scenariusze, 秔iewa硑秏y piosenki i pisa硑秏y w砤sne skecze, a w ko馽u nikt nie chcia si ju z nami przyja糿i i musia硑秏y troch przystopowa. Nie do ko馽a wiem, jak kole縜nka, ale ja nie umia砤m ogl眃a pi阠iu m昕czyzn w takiej ilo禼i bez wyrobienia sobie czu砮go afektu w

5 modeli but體 idealnych na prze硂m sezon體

. "perforacjami" na noskach, czyli dziurkami u硂縪nymi w p蟪kolisty kszta硉. Mimo, 縠 jest to fason zapo縴czony od m昕czyzn, doskonale wsp蟪gra z typowo kobiec garderob . Brogsy pasuj do spodni, szort體, jak sp骴nic i sukienek. W letnie wieczory mo縠sz je zak砤da na go潮 stop, a w pierwsze

Kwestionariusz Focha - jestem pr罂na, k砤mi i chcia砤bym mie pralni

strasznie kr阠i. Kompetencja, pewno舵 siebie. 痚by dobrze prowadzi samoch骴, tak od niechcenia. I niech si goli z wdzi阫iem. CO CENI NAJBARDZIEJ U PRZYJACI樱 Poza tym, co ceni u kobiet i m昕czyzn? To chyba b阣zie lojalno舵. Taka posuni阾a do granic absurdu. Mam 秝iadomo舵, 縠 w praktyce niewykonalna

4. Edycja CAPITALNEGO LATA trwa!

jednak marzy o znalezieniu tego jedynego m昕czyzny, kt髍y by j kocha. I staje si cud - w 縴ciu Maddie pojawia si idea: przystojny, troskliwy i zawsze punktualny! Idea ma tylko dwie wady: nie zostawia wiadomo禼i na sekretarce i nami阾nie sprz眛a. Nie bez przyczyny. Wkr髏ce Maddie stanie do walki

"Jak by kobiet" Caitlin Moran: z硂te my秎i, kt髍e b阣ziesz chcia砤 sobie wytatuowa

ogl眃ania erotycznych film體. Oraz z prawdziwych i wyobra縪nych - g酬bokich, pe硁ych pasji - relacji uczuciowo-seksualnych z m昕czyznami. Tak, wy-i-ma-gi-no-wanych, czyli nieistniej眂ych, kt髍e 潮cz si z do舵 megaloma駍kimi fantazjami o s砤wie. To zdarza si wi阫szo禼i z nas, wed硊g Moran. Autorka tej

Kto ta馽zy nago, kto nie chce, by dzieci patrzy硑 na dewiacje. O nago禼i w rodzinie - listy do redakcji

k眕ieli doros砮go m昕czyzny i male駅iej dziewczynki. Nie by硂 w tym dla nikogo z naszej tr骿ki nic zdro縩ego, dziwnego, nieodpowiedniego. Ma砤 pokocha砤 wod. Dzi rozmawiamy, kiedy ja lub ona wylegujemy si w wannie. Wej禼ie do 砤zienki to normalna sprawa, a kiedy jest czas, to wiadomo, 縠 nabalsamowane

Od redakcji: nago舵 w rodzinie

Moje albumy z dzieci駍twa pe硁e s go硑ch zdj赕. Na golasa jestem na pla縴 w Rowach i na wsi pod Tomaszowem Mazowieckim. Na golasa jest m骿 m硂dszy brat. I kolega, z kt髍ym pluskam si w plastikowej wanience. Mamy po kilka lat. Tak wtedy by硂 - wszystkie dzieciaki biega硑 bez majtek do pewnego

''Sprawno舵: kobieta''. Instalacja Gosi Goli駍kiej o t阺knocie za kobiec solidarno禼i

w tym, w czym chc, 縜dnych ust阷stw. M昕czyzna to filtr, kt髍y wskazuje, co maj nosi kobiety. Inny filtr to wiek. ''W twoim wieku nie wypada tak si ubiera''.9 marca 2013 r. otwierasz wystaw ''Sprawno舵: kobieta'', na kt髍ej poka縠sz sukienki. Co to za sukienki i dlaczego w og髄e sukienki

Piersi bez biustonosza - 紃骴硂 skr阷owania czy komfortu? [OPINIE]

tego samego wieczora w bluzce na go砮 cia硂 (mia砤 odkryte plecy, co potencjalnie t硊maczy硂 nieobecno舵 biustonosza (wiem, wiem, s specjalne staniki do takich wyci赕)... Nie da砤m rady. Musia砤m wr骳i i za硂縴 stanik. Zagro縠nie dla otoczenia Katarzyna (75G) tak縠 nie wypuszcza si poza dom bez

Matthew Bourne - kr髄 teatru ta馽a, wirtuoz opowie禼i

nadwra縧iwy, prawy, od pierwszych scen widzimy, 縠 organicznie nie cierpi paparazzich, kt髍zy w ko馽u doprowadzaj do jego upadku.Zamiast nad jezioro, jak w tradycyjnej wersji, trafia do miejskiego parku, gdzie spotyka pi阫nego 砤b阣zia-m昕czyzn, o kt髍ym zawsze skrycie marzy, i to w nim si zakochuje

Jak 縴 pani Leno, czyli o tym jak dziewczyn (nie) jest "Dziewczyna"

, podkre秎a, 縠 wi阠ej nie napisze. 痚 to jej prywatno舵. Ko馽z si seks i show, zaczyna prawdziwa historia o zakochanej dziewczynie. Zarzucany jej wi阠 ekshibicjonizm to konwencja, kt髍 Lena pos硊guje si z wpraw, ale i 秝iadomo禼i, 縠 pokazanie go砮go ty砶a nie oznacza obna縠nia duszy. Ja Lenie

"Skinny fat", czyli chudy grubas - jak sobie z tym poradzi?

wi阠ej ni masa t硊szczowa. Tak wi阠 nie patrzmy jedynie na wska糿ik kilogram體. Cho "Skinny fat" dotyczy zar體no kobiet, jak i m昕czyzn, panie zdecydowanie cz甓ciej borykaj si z tym problemem. To dlatego, 縠 znacznie cz甓ciej ni panowie naiwnie wierzymy w rozmaite diety cud, a tak縠

痽cie homoseksualne dzikich

, zapewne w rajstopach. Jako pazie, 禼i眊ni阠i do poziomu niewie禼iego, nie mogli秏y uczestniczy w dyskusji, zosta cz甓ci 秝iata prawdziwych m昕czyzn. Kilka lat temu szykowa砮m reporta o kibolach Lecha, kt髍zy mieli zwyczaj wypuszcza si w Polsk, by na udeptanej ziemi toczy walki na go砮 pi甓ci. To

"Ripper. Gra o 縴cie" - chilijska mistrzyni pi髍a napisa砤 sw骿 pierwszy krymina

dos硂wnym okre秎eniem. By砤 ich sz髎tka: pi眛ka nastolatk體 i starszy m昕czyzna. Za po秗ednictwem swoich komputer體 grali w gr fabularn o nazwie Ripper . Trzynastego pa糳ziernika 2011 roku o 髎mej pi阾na禼ie rano uczniowie czwartej klasy publicznej podstaw體ki Golden Hills w San Francisco wbiegli do sali

Tr骿k眛 bermudzki i znikaj眂e w硂sy

og髄e, przyci眊ni阠iu uwagi i zasugerowaniu, 縠 jeste秏y dojrzali (od kiedy nie chodzimy goli, funkcja ta zdecydowanie straci砤 swoje zastosowanie), pot阦owaniu dzia砤nia feromon體, zapewnieniu ciep砤? Ze wzgl阣u na zauwa縜lne od kilku dekad kurczenie si rozmiaru bielizny, pozbywanie si w硂s體 sta硂

Czy m昕czyzna ma prawo nosi ubrania, kt髍e mu si podobaj? [ROZMOWA]

autorem dotyczy砤 wy潮cznie teorii, dlatego specjalnie na nasze spotkanie przygotowali秏y zdj阠ia stylizacji m昕czyzn z pro禸 o ocen ich zestaw體. Co jest na czarnej li禼ie mody m阺kiej Krzysztofa szewskiego? O tym przeczytasz w rozmowie poni縠j.   Na zdj阠iu Szymon, 24 lata: Szukam

Czego ucz nas filmy: iadanie u Tiffany'ego

zgie砶, ciebie ju tam, po angielsku, nie b阣zie. GDY CI SMUTNO - UPIJ SI I POOGLAJ GO BABY Zaskakuj眂e, 縠 nauka ta p硑nie od subtelnej postaci granej przez Audrey Hepburn! I 縠 nie jest ona wzorem do na秎adowania dla m昕czyzn przecie. Co zaskakuj眂e dla mnie - wielu koleg體 przyzna硂 si, 縠

Erotyczne w(y)padki - czyli seks bywa taki zabawny

uwi陑iony mi阣zy ratanowymi patyczkami, kt髍e tworz stolik. A ty? Ty lecisz twarz w wpatrzonego w ciebie m昕czyzn, uderzasz g硂w o jego kolano, a jak縠. Je秎i nie OIOM, to przynajmniej worki z lodem, by 秎iwa by砤 jak najmniejsza. Wnioski? Jak stoliczek przy kanapie, to tylko lite drewno lub szk硂. Ob砮

Arabowie potrafi sprawi, 縠 kobieta czuje si pi阫na - m體i Nike Farida, autorka ksi笨ki "Panna M硂da"

teraz musz si kszta砪i. Im by砤m starsza, propozycji by硂 coraz wi阠ej. W pewnym momencie zacz背 odmawia t硊macz眂, 縠 po prostu c髍ka nie chce wychodzi za m笨.   痑den m昕czyzna si tam Pani nie spodoba?   - Kiedy ju by砤m kobiet, pozna砤m fascynuj眂ego cz硂wieka. By b硑skotliwy

Strategia GOJ BABY

WOJCIECH ORLI裇KI: Dlaczego go砤 baba zwi阫sza sprzeda?TOMASZ SZLENDAK: Nie zawsze. W segmencie os骲 o zarobkach wy縮zych od 秗edniej i z wykszta砪eniem wy縮zym od 秗edniego go砤 baba w reklamie sprawdza si kiepsko. Nie nadaje si do promowania d骲r postrzeganych jako luksusowe. Nie sprzeda

Wszyscy m昕czy糿i Maryli Rodowicz [FRAGMENTY KSI’KI]

, 縠 z nami koniec. Mieszkali秏y w Grand Hotelu - w pokoju by硑 dwa 丑縦a: on le縜 go硑 na jednym, ja na drugim. Kiedy us硑sza, 縠 z nim zrywam, powiedzia: "Tak. To ja ci nie oddam twoich rzeczy". Zobaczy砤m na stole kluczyki do jego fiata, zerwa砤m si z 丑縦a, z砤pa砤m za te kluczyki i

Pi砶a no縩a kobiet. Jak japo駍kie kobiety powali硑 olbrzyma z USA

bardziej utytu硂wane i do秝iadczone. Ich przewag na boisku wida go硑m okiem - we wzro禼ie (wi阫szym 秗ednio o 7 cm), szybko禼i i sile fizycznej. USA w finale od pocz眛ku przewa縜硑, dwukrotnie obejmowa硑 prowadzenie, ale Japonia wyr體nywa砤. Bramk na 2:2 strzeli砤 w 117. minucie. W serii rzut體 karnych

S眃 odm體i zgody na 秏ier

Krzysztof Jackiewicz przebywa w o秗odku leczniczym w warszawskiej Bia硂酬ce. Jego matka Barbara odwiedza go co drugi dzie. Karmi, goli, wypr罂nia, rozmawia z synem. W pozosta砮 dni 砤pie chwil oddechu, bo przez ostatnie lata sama podupad砤 na zdrowiu. Wcze秐iej m昕czyzna mieszka z matk. Ale

Pami阾nik kobiety, czyli o blogach damskich [BLOG DAY]

W砤秐ie 縠駍kich, cho przecie na og蟪 wol m昕czyzn, w ka縟ej niemal dziedzinie 縴cia. Trudno mi si czasem dogada z paniami. Mo縠 wyra糿ie widz w nich odbicie wszystkich moich wad. Mo縠 zbyt jaskrawo 秝iec zaletami, kt髍ych im jako kobieta bezsilnie zazdroszcz. A tu prosz, w dziedzinie

Czasem lubi by sama cho wcale nie jestem samotnikiem i wszystko w porz眃ku z moim zwi眤kiem

, gdy takie jeste秏y wci笨 m硂de, szalone i tego, nieokie硓nane wariatki, hej, gdzie szampan i go砮 czipendejlsy. Mo縠 by troch o tym, 縠 troch rozumiem. 痚 mo縩a czu si niepewnie i chcie stosowa chwyt, kt髍y moja Babcia nazywa砤 "cho ty za ogon, ale i przytrzymaj". Albo 縠 mo縩a nie

痽cie ssie, a ty? Refleksje o lodziku

, fraza jak motto miesi眂a z kalendarza z go潮 pani przy saniach: "bo ka縟a dziewczyna to my秎i, 縠 jest mistrzyni lodzika" . A nie jest?! Je秎i si lubi i si s硊cha partnera, reaguje na jego r阠zne sugestie (szarpanie za w硂sy i dociskanie dla efektu - ale prosz bardzo!) i czyta wicie

Rewolucja w Egipcie nie dla kobiet

czarna abaja [lu糿y p砤szcz noszony przez muzu砿anki przestrzegaj眂e zasad hid縜bu] zadar砤 si pod pachy i ods硂ni砤 go硑 brzuch dziewczyny i piersi w niebieskim staniku. Po chwili m昕czy糿i przystaj i zaczynaj ok砤da pa砤mi nieprzytomn ju chyba dziewczyn. Buciorami depcz jej po brzuchu, kopi w

H&M, lookbook m阺ki, jesie/zima 2011

Elegancja u m昕czyzn powraca. Jednak nie w sztywnym i konwencjonalnym tego s硂wa znaczeniu. H&M pokazuje nam jak bawi si marynark i spodniami, jak bawi si garniturem. Tu tradycja miesza si z nowoczesno禼i , a efektem jest mn髎two stylowych ubra. Marka skupia si na prostocie i

Jak 秎iwki w powid砤

poprzednik體, nie przygotowuj przetwor體 w zaciszu letniej kuchni, ale robi z tego wielkie show!Tradycj kultywuj Anna i Jan Iwanowscy, a razem z nimi mieszka馽y dziesi阠iu innych gospodarstw. Pan Jan jest jedynym m昕czyzn w Kole Gospody Wiejskich i cho przyznaje, 縠 w babskim towarzystwie czuje si

"Sp蠹niona kochanka" - fragment erotycznej ksi笨ki

m昕czyzn w szortach. Podniecaj mnie: kark Johna, przedrami Billa, g硂s Sidneya, d硂nie Roberta, nogi Grahama... No i penisy! Uwielbiam je. Maj najrozmaitsze kszta硉y - s proste i zakrzywione, d硊gie i kr髏kie, grube i cienkie. Fascynuj mnie zar體no w postawie na baczno舵, jak i w stanie spoczynku

Dlaczego nasze reklamy epatuj seksem? Te s najgorsze

. 縠 nasze agencje reklamowe zamiast zaj辨 si kreatywnym biznesem, robi po prostu biznes, a chc眂 zarobi pieni眃ze, s schematyczne, powtarzalne i uznaj, 縠 naj砤twiej wstawi "go潮 bab".O ile "go潮 bab" obejrzymy w co drugiej reklamie, o tyle "go砮go faceta" nie

Trzy powody, dla kt髍ych "Sto lat samotno禼i" Marqueza jest arcydzie砮m

ma np. nieustanne wra縠nie powtarzalno禼i. A znakami powtarzalno禼i s te chocia縝y regularne powroty Cygan體 czy te praca, kt髍ej na staro舵 oddaje si pu砶ownik Aureliano. Ka縟ego dnia m昕czyzna wyrabia 17 z硂tych rybek. Potem je stapia i nazajutrz zaczyna zabaw od pocz眛ku. Mo縩a dopatrzy si

Nie skr阠ajcie w硂s體! Uwaga na gro糿e konsekwencje

- uwa縜 Philip Kingsley, zajmuj眂y si w swojej codziennej pracy higien w硂s體.Problem znacznie cz甓ciej dotyka kobiet, ni m昕czyzn. Na chorob zapadaj najcz甓ciej nastolatki podczas okresu dojrzewania, co wi笨e si z g酬boko psychologicznym podtekstem."Uczucie b髄u tworzy wra縠nie podniecenia

Carolee Schneemann: Sztuka kobiet jest warto禼iowa

. Kiedy powiesi砤m jego portret na wystawie studenckiej, natychmiast kazali mi go zdj辨. Nie mo縠sz przecie pokazywa intymno禼i m昕czyzny. Mo縠sz pokazywa tylko nago舵 heroiczn. Go砤 baba - jasne! Go硑 facet - fuj!". Kitsch b阣zie dla niej jedynym pocieszeniem, kiedy po o秏iu latach ona i Jim nie

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

zero, dlatego zawsze "co" zostawiam na dole. Co do m阺kich preferencji - znam m昕czyzn, kt髍zy lubi "na bobasa", i takich, kt髍zy lubi mnie - kwituje. Agata si goli, gdy ma du縪 w硂s體 na nogach i zawsze przed randk. Okolic intymnych nigdy "na 硑so" (zawsze zostawia

Momenty brzemienne w skutki. Ci笨e, o kt髍ych by硂 g硂秐o

si tak縠 dziecka. Portman wpisa砤 si tak縠 w nowy nurt w秗骴 aktorek - odebra砤 dwie najwa縩iejsze w karierze nagrody - Z硂ty Glob i Oskara w zaawansowanej ci笨y. Go砮 s砤wne ci昕arne gwiazdy na ok砤dkach kolorowych pism na dobre zago禼i硑 w witrynach kiosk體. Pokazuj mniej lub wi阠ej, strategiczne

Futbologika - czy pi砶 no縩 da si zrozumie?!

karnym, kara mo縠 by wysoka: czerwona kartka i rzut karny. Poza polem karnym zagranie r阫 to "tylko" rzut wolny. Ale zdarzaj si te bramki r阫, kt髍ych s阣zia nie zauwa縜! Jeden z najs硑nniejszych goli w historii futbolu - Argenty馽zyka Diego Maradony na Mistrzostwach iata w 1986 by

Muxes - trzecia p砮

"Autenticas Intrepidas Buscadoras de Peligro" jest pr骲 wyja秐ienia fenomenu socjologicznego, kt髍y od czas體 prekolulmbijskich wyst阷uje w秗骴 rdzennej ludno禼i tego regionu. Polega on na akceptacji i pe硁ej integracji spo砮cznej grupy biologicznych m昕czyzn, kt髍zy czuj眂 si od urodzenia

Modowe stylizacje na Pinterest

kryj眂ymi rajstopami.Wi阠ej na wsp髄nym profilu Kobieta, Groszki i Lula.Nowy Jork czy Londyn? Fotograf uchwyci spiesz眂 si kobiet. Uwag zwraca odwa縩e wystawienie go硑ch st髉 na zimno. Ciep硂 organizmowi zapewnia be縪wy p砤szcz i hart ducha. Kobieta ze zdj阠ia do klasycznego zestawu kolor體 - toffi i

Konflikt w Sudanie Po硊dniowym - gwa硉y sta硑 si sposobem poni縜nia przeciwnika

front lub - tak jak m笨 Achuol - aby ratowa, co si da. Kobiety i dzieci rozpocz瓿y tu砤czk. Dach nad g硂w straci硂 ok. 1,5 mln os骲. Niekt髍zy schronili si w bazach ONZ, inni u krewnych. Wielu nocuje pod go硑m niebem. Ok. 400 tys. zbieg硂 do s眘iednich kraj體, przede wszystkim do Sudanu, Etiopii i

W nast阷nym numerze

26 Per砤 spad砤 gdzie w kurz '- Proponowano mi etat, nie chcia砤m. Nigdy nie mia砤m sta砮j pensji, ubezpieczenia. I nigdy nie p砤cono mi tak jak m昕czyznom. Dziennikarki postrzegano w Meksyku jako co w rodzaju aktorki variete, niemal striptizerki. Znajome matki biada硑: - Biedne male駍two. Stacza

HIT: Ray-Ban prezentuje now kampani

: ray-ban.comLubisz nasze artyku硑? Zosta fank i kliknij TUTAJ We udzia w konkursie i przyjd na imprez Woolite Swap Show!To zdj阠ie powsta硂 w El Rey Theatre (Los Angeles), prawdziwi muzycy z r罂nych kapel wcielili si w role bohater體 kampanii.Go硑 m昕czyzna pojawiaj眂y si na scenie nosi

Porodowa. Kiecka nie byle jaka

przyk砤d sukienki ameryka駍kiej firmy Pretty Pushers. Wygl眃aj jak prawdziwe kiecki, ale maj odpinane tr骿k眛y z materia硊 na piersi, go砮 plecy oraz rozci阠ia na brzuchu, na wypadek gdyby potrzebny by szybki dost阷. S proste, bawe硁iane, w mocnych kolorach. Fiolet, fuksja, czarne, bia砮, a nawet w

Spo砮czny patrol

sporadycznie. Na balkonie. Za to po zmroku...Nocny golas rozbiera si bez s硂waPierwsz jego ofiar pad砤 w砤禼icielka starego, schorowanego pieska, kt髍y potrzebuje cz阺tego wyprowadzania. Nawet w nocy. O godz. 2.30 natkn瓿a si na bosego m昕czyzn w koszulce i spodenkach, kt髍y te spodenki b硑skawicznie

Nowe Wysokie Obcasy Extra w kioskach ju od 16 lutego!

. Us硊ga aktywna do 31.12 2012r, wykonuje j Agora S.A. Kobiety chc widzie przystojnych m昕czyzn w rolach obiekt體 seksualnych. Patrze na pi阫ne m阺kie cia硂, nawet je秎i nie b阣zie to mia硂 縜dnego znaczenia dla artystycznego wyrazu dzie砤. Lustrujemy ''kolesi'', tak jak oni nas. T硊maczy psycholog

Zdejmiesz majtki dla sztuki?

relacje z innymi kobietami. Heteryk體 z kolei interesuj kobiety. W efekcie go砮go faceta nikt nie pokazuje opr骳z tego peda砤, kt髍y ma zerotyzowane spojrzenie na innego m昕czyzn. A ja przecie znam mn髎two wyzwolonych kobiet, kt髍e wprost m體i o m阺kim ciele: fajny ty砮czek, zgrabna dupka. A nie, 縠

Nadzieja

. Wszyscy zrozumiej, 縠 jest to argument niem眃ry, bo w砤秐ie o to chodzi zwolennikom parytet體, po to one s - jako pewne przej禼iowe rozwi眤anie, dop髃i nie osi眊niemy tej idealnej sytuacji, kiedy udzia we w砤dzy nie zale縴 od p砪i. Dzi, kiedy kobiet jest wi阠ej ni m昕czyzn i s one lepiej

"Dziewczyny nie r骲cie tego! Kurczaka to mog sobie w hipermarkecie kupi" [WASZE OPINIE O DEPILACJI BIKINI]

. Matka natura Eter jest zdecydowanym przeciwnikiem narzucania kanon體 urody i zmuszaniu ludzi do och przestrzegania: - Straszne jest w dzisiejszych czasach wymuszanie mody i wzorc體 wygl眃u, ubioru, itd. Wiele kobiet i m昕czyzn goli ow硂sienie nie po to, 縠by by硂 im wygodniej, ale ze wzgl阣u na presj

Wanda B砮駍ka: Dokta od tr眃u

, t硊maczy co chorej, a do B砮駍kiej m體i: - Ona nigdy nie widzia砤 bia砮j kobiety bez welonu i my秎i, 縠 jest pani m昕czyzn. T阺kni. "Czasem, gdy wyje縟縜m na safari, mam prze秎iczne widoki, ale ca砮 pi阫no Afryki nie zast眕i czaru naszej polskiej brzozy czy sosny, naszego s硂nka i wiatru"

Adrian ze Zgierza

boj體ki, oraz g砤dkich, dobrych do noszenia pod strojami sportowymi. Dlatego w kampanii jesiennej na sezon 2011-12 na naszym billboardzie pojawi si m昕czyzna w rajstopach. Facet ma go硑, umi甓niony tors, a na nogach wzorzyste rajstopy. Ale po co d紈iga smuk潮 blondynk w amarantowych legginsach? Ona ma

Porady korpo-szczura: jak dobrze wypa舵 na rozmowie kwalifikacyjnej (tylko dla m昕czyzn)

Poniewa poprzedni tekst zosta odebrany jako szowinistyczny, obra糽iwy i szkaluj眂y kobiety, to postanowi砮m napisa podobny poradnik tylko skierowany szowinistycznie wy潮cznie do m昕czyzn. Z racji tego, 縠 jest to pewnego rodzaju "dokr阾ka" zatem cz甓ci wsp髄ne dla obu p砪i pomin

Kobieta po przej禼iach i m昕czyzna z przysz硂禼i

. Dok砤dnie zacz瓿o si to w 2005 roku, po tym, gdy zmar砤 jego mama. Kobiety 秐i si przer罂ne, ale zwykle go砮. Za domkiem rodziny T. p硑nie strumie (naprawd, nie we 秐ie). Jest tam rozwalony mostek, postawiony jeszcze podczas wojny, potem ju zgni硑, nikt przez niego nie chodzi. Lucjanowi si cz阺to

Gosia Baczy駍ka - pokaz Pre Collection 2012

Hajduna.Inspiracja animacj jest widoczna go硑m okiem, ale projektantka postanowi砤 spot阦owa efekt oryginaln 禼ie縦 d紈i阫ow z filmu. Tak jak u Rybczy駍kiego musia硑 wype硁ia zr罂nicowane postacie, wi阠 opr骳z modelek, zaanga縪wano m昕czyzn, dziewczyn podobn do samej projektantki, Ma砱orzat Niemen i Tol

Ma砱orzata Rejmer: Nie chcia砤bym odstrasza ludzi od Bukaresztu. To jest fascynuj眂e miasto

aborcj.A jak wygl眃a w Rumunii, od 2007 roku pa駍twie cz硂nkowskim Unii Europejskiej, r體nouprawnienie kobiet i m昕czyzn?Oficjalnie wszyscy s r體ni, ale prawda wychodzi w szczeg蟪ach. Na przyk砤d w sposobie witania si. Stoimy w grupie mieszanej, podchodzi kolega i podaje r阫 tylko m昕czyznom. Gdy

Wyruszy硑 w poszukiwaniu m昕czyzny. Nie cwaniaka, nie pajaca - oto efekty

? Czy naprawd czuj, 縠 bycie m昕czyzn to w dzisiejszym 秝iecie trudne zadanie? Poprosi硑秏y, 縠by przys砤li kr髏ki list i zdj阠ie. Na nasz apel odpowiedzia硂 mniej wi阠ej stu m昕czyzn - w wieku 25-55 lat, z wielkich miast i ma硑ch wsi, bogatych i biednych, takich wykszta砪onych i takich mniej. Raczej

R體no舵. Od ulicy i od kuchni

listach wyborczych. Niby tajne, ale przecie widoczne go硑m okiem uk砤dy polityk體 m昕czyzn - kt髍zy dogaduj si ponad g硂wami partyjnych kole縜nek. K硂poty kobiet, kt髍e mimo tych pu砤pek przesz硑 na drug stron - od lat funkcjonuj w polityce, mediach, biznesie, ale wci笨 s rozliczane z tradycyjnie

"By nie wstydzi硑 si tego, gdzie mieszkaj" - dziewczyny remontuj pokoje biednych dzieci

, gdzie mieszka. 痚by nie patrzy na rozpadaj眂e si szafki kuchenne. Na grzyb na 禼ianie i suficie. Na go硑 beton na pod硂dze. Na zawalaj眂y si ganek. Na obdrapane deski w przedpokoju, kt髍e pami阾aj czasy rodzic體 Anny. Chcia砤, 縠by patrzy na mieni眂e si w oczach kwiaty i u秏iecha si do nich

Seks na widoku

kt髍y m昕czyzna nie stosuje si do obu tych za硂縠, to tym gorzej dla niego, bo: a/ jest m阺k szowinistyczn 秝ini, b/ nie kocha naprawd. Ot罂 seksualno舵 m阺ka jest, jaka jest - mo縩a si na to obra縜, ale nie spos骲 kwestionowa widocznej go硑m okiem rzeczywisto禼i, potwierdzonej przez badania z

Marzena Lubaszka: Opera potrzebuje skandalu, nie pudru

"Modzie na sukces". I wszechobecne napi阠ie seksualne. Opery Haendla po prostu pachn seksem, wi阠 ten plakat zwyczajnie trafia w sedno. T硊m na koncercie wypatrywa nagich 秔iewaczek? Ja by砤m go砤 do po硂wy. Przez po硂w pierwszego aktu sta砤m tylko w majtkach. Takich cielistych... Ludzie

Wasze piersi w mojej kuchni

Bia硂rusi na polskim Facebooku mo縩a by硂 przeczyta takie komentarze: ''Kobiety powinny si szanowa, a nie lata z go硑mi cyckami. Ogolenie glacy na 硑so by硂 do舵 adekwatne do poni縠nia, kt髍e sobie zaserwowa硑''. ''Jako facet nie mam nic przeciwko widokom damskich piersi, ale one przegina硑 pa酬. W

Hit: 4 Women No Cry, vol. 3/ Omaha Bitch, Dancing Cyprine

Hit: 4 Women No Cry, vol. 3, Monika Enterprise Znam m昕czyzn, kt髍zy uwa縜j, 縠 piosenka Boba Marleya 'No Woman No Cry' jest o tym, 縠 jak nie masz kobiety, to oszcz阣zasz sobie 砮z. Puszczaj j, gdy rzuci ich dziewczyna. Ciekawe, co pomy秎 o p硑cie '4 Women No Cry'. 痚 i po czterech nie warto

Cipkomat prawd ci powie

upodobni si do idea硊 lansowanego przez magazyny dla m昕czyzn. To chore!Wykonane cipkomatem zdj阠ia trafi硑 na stron internetow (link mo縩a znale兼 na witrynie federacji du駍kich organizacji feministycznych:http://kvindekenddinkrop.dk/kkdkpix.html , na dole strony nale縴 klikn辨 na napis: klik her for

Gramatyka j陑yka polskiego

(stali) funkcjonalnie twardych tylnoj陑ykowych k (taki), g (rogi) natomiast [y] po twardych wargowych p (s硊py), b (gruby), f (trafy), w (stawy), m (tamy) tylnoj陑ykowym ch (g硊chy) przednioj陑ykowych twardych t (p硂ty), d (m硂dymi), s (硑sy), z (gazy), n (danym) p蟪otwartych r (stary), (go硑

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.