farba do wlosow kolor karmelowy

Farba olejna

dekoracyjnych, lub jako powłoka ochronna. Niektóre farby olejne zawierają szkodliwe dla zdrowia toksyczne pigmenty. Artystyczne farby olejneDo prac artystycznych używane są farby olejne w tubkach, z których wyciska się je na paletę malarską i w razie potrzeby miesza, aby uzyskać potrzebny kolor. ProdukcjaDo

Farba drukowa

Farba drukowa zwana farbą drukarską lub farbą graficzną to materiał powłokotwórczy ciekły lub mazisty o charakterze zawiesiny lub roztworów substancji barwiących w spoiwach. Używana w druku, czyli zasadniczo w procesie zwielokrotniania obrazu przez przenoszenie go z formy drukowej na podłoże

Farba offsetowa

Farba offsetowa – rodzaj farby drukowej stosowanej w poligraficznych maszynach drukujących w technice offsetowej. Zasadniczym nośnikiem barwy tych farb są pigmenty i laki, natomiast spoiwo stanowią żywice i modyfikowane oleje mineralne lub roślinne. Składniki farby offsetowej i ich funkcje

Aqua Bleed

Aqua Bleed (z ang. krwawiące farby) - rodzaj farb używanych do druku kolorowanek typu "maluj wodą". Farba w zetknięciu z wilgocią uwalnia kolor na powierzchnię kolorowanki. Technologia ta została opracowana w Chinach.

Teoria koloru

zwykło używać się pierwszego terminu. Kolor a barwaTerminy kolor i barwa są w języku polskim synonimami. Kolor pochodzi z łaciny - color, a barwa, jako przetworzenie słowa farba, występuje w podobnie brzmiących słowach w językach krajów sąsiednich Polsce. Aczkolwiek np. w poligrafii upowszechnia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.