depilacja u m昕czyzn

Ola D硊go酬cka

"Worek na zero, nad tr眀k w眘ik" - Wasze opinie (i rady) na temat depilacji intymnej m昕czyzn

"Worek na zero, nad tr眀k w眘ik" - Wasze opinie (i rady) na temat depilacji intymnej m昕czyzn

Zdania na temat "fryzur intymnych" m昕czyzn s podzielone - to akurat nic dziwnego. W Waszych komentarzach i opiniach dzielili禼ie si nie tylko w砤snymi sposobami na utrzymanie w ryzach ow硂sienia stref intymnych, ale tak縠 wchodzili禼ie w merytoryczne dyskusje na temat zasadno禼i ich stosowania.

Urodowe triki, do kt髍ych nie przyznajemy si facetom

Jakie kobiety lubi m昕czy糿i? Naturalne, oczywi禼ie. Tak odpowie dziewi阠iu na dziesi阠iu zapytanych pan體, ale ilu z nich w rzeczywisto禼i wie, jak bez poprawek wygl眃a ich partnerka? Depilacja, wybielanie i odsysanie - istniej zabiegi, o kt髍ych wola硑by秏y nie rozmawia z m昕czyznami.

"W p蟪 drogi mi阣zy krzakami dzikiej r罂y a totaln go硂ledzi" - o depilacji m阺kich stref intymnych

Temat kobiecej depilacji miejsc intymnych zosta ju zanalizowany na ka縟y mo縧iwy spos骲. Obecno舵 b眃 brak w硂s體 w okolicy damskiej linii bikini ma swoich wielbicieli i przeciwnik體 w秗骴 obydwu p砪i. Kieruj眂 si zasad r體nouprawnienia, m昕czyznom i ich "chaszczom" w miejscach intymnych tak縠 nie przepu禼imy.

Fakszejwing, wraca moda na niegolenie. "To wyzwolenie! Do舵 golarkom i depilatorom!"

Fakszejwing, wraca moda na niegolenie. "To wyzwolenie! Do舵 golarkom i depilatorom!"

Krew nie ma rasy

Krew nie ma rasy

jednocze秐ie materia丑w, kt髍e Shilpa wykorzystywa砤 w latach 1998-2001. W galeriach wystawia砤 zestawy poczt體ek ze zdj阠iem swoich plec體 z bia硑m znamieniem i napisem: 'Zam體 teraz!'. Puszcza砤 film o tym, jak obgryza paznokcie. W innej pracy w gablotach galeryjnych umie禼i砤 plastry wosku do depilacji z

Depilacja laserowa w salonie vs. laser w domu - kt髍a jest bezpieczniejsza, ta駍za i skuteczniejsza? Pytamy ekspert體

Depilacja laserowa w salonie vs. laser w domu - kt髍a jest bezpieczniejsza, ta駍za i skuteczniejsza? Pytamy ekspert體

na nogi potrzebujemy ok. 15 minut, na bikini 2 minuty, a na pach 1 minut.  - Tomasz Tr阣a, BaByliss Polska Depilacja w salonie: Czas trwania pojedynczego zabiegu zale縴 od wielko禼i obszaru poddawanego zabiegowi. Dla przyk砤du usuni阠ie ow硂sienia z plec體 m昕czyzny trwa oko硂 4 min

Depilacja twarzy. Poznaj sposoby na po縠gnanie wstydliwego w眘ika - kt髍y jest najskuteczniejszy?

Depilacja twarzy. Poznaj sposoby na po縠gnanie wstydliwego w眘ika - kt髍y jest najskuteczniejszy?

Usuwanie w眘ika woskiem jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym sposobem. Cena zabiegu u kosmetyczki to oko硂 20 z硂tych. W硂ski mo縠my usun辨 tak縠 samodzielnie w domu korzystaj眂 z plastr體 dost阷nych w drogeriach (w ofercie maj je wszystkie marki oferuj眂e produkty do depilacji, a ich

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

cytowa doktor Emily Gibson z Western Washington University, kt髍a ostrzega砤, 縠 nadmierne usuwanie ow硂sienia sprzyja rozwojowi infekcji i zwi阫sza ryzyko chor骲 wenerycznych. Jej zdaniem niezale縩ie od tego, jak metod depilacji wybierzemy, "w硂sy, jak trawa, b阣 odrasta". Dlatego "

"Przez cztery lata p硑wa砤m w b酬kitnym oceanie - nie mia砤m konkurencji - by砤m w niszy" [ROZMOWA]

"Przez cztery lata p硑wa砤m w b酬kitnym oceanie - nie mia砤m konkurencji - by砤m w niszy" [ROZMOWA]

pierwsz w Polsce sie salon體 depilacji (Time for Wax), ale tak縠 wprowadzi rozpoznawaln mark i ustali rynkowe standardy us硊g woskowania cia砤. Teraz najch阾niej dzieli砤by si wiedz z innymi osobami, kt髍e maj dobry pomys, niez硑 plan, ale brakuje im wsparcia i wiary w sukces. Jak drog pokona砤

Maszynka Xtreme3 Beauty i 縠l Wilkinson - opinie Czytelniczek

Maszynka Xtreme3 Beauty i 縠l Wilkinson - opinie Czytelniczek

ka縟y w硂sek, nie wywo硊je podra縩ie, po depilacji nogi pozostaj g砤dkie oraz nawil縪ne. Posiada ostre ostrza, przez co pozwala na kilkukrotne u縴cie. Je縠li chodzi o 縠l do golenia jest on bardzo wydajny. Niewielka ilo舵 縠lu, tu po na硂縠niu przekszta砪a si w piank, kt髍a jest w stanie pokrycie

"Dziewczyny nie r骲cie tego! Kurczaka to mog sobie w hipermarkecie kupi" [WASZE OPINIE O DEPILACJI BIKINI]

jeste禼ie jednomy秎ni cho sk砤niacie si w stron pogodzenia skrajno禼i. Wyci辨 w pie! Nemek na przyk砤d jest zdecydowanym zwolennikiem pozbywania si w硂s體 i fanem depilacji bikini, argumentuj眂, 縠 zaniechania w tej kwestii mog prowadzi do odrzucenia u potencjalnych wybrank體: - Niech [kobiety] sobie

Ca砤 prawda o depilacji laserowej

Ca砤 prawda o depilacji laserowej

sk髍 i jest poch砤niania przez melanin, a wi阠 barwnik kt髍ego najwi阫sze st昕enie znajduje si w mieszkach w硂sowych. Dzi阫i powsta砮j w ten spos骲 energii cieplnej mo縧iwe jest trwa砮 zniszczenie cebulki w硂sa. Czy u wszystkich os骲 depilacja laserowa jest tak samo skuteczna?Nie. Skuteczno舵

Minikini, czyli o fryzurach intymnych w Brazylii

Minikini, czyli o fryzurach intymnych w Brazylii

Co zamierzasz zmieni w swoim wygl眃zie, 縠by poczu si bardziej karnawa硂wo? Kupi now sukienk, szmink, odjazdowe perfumy? W naszej szeroko禼i geograficznej takie pomys硑 si sprawdzaj. W Brazylii, gdzie karnawa sk眕any jest w s硂馽u, kobiety (cho nie tylko, bo m昕czyzn coraz cz甓ciej te

Tr骿k眛 bermudzki i znikaj眂e w硂sy

intymnej urody. Ciekawe jest tak縠 zderzenie ca砶iem bezw硂sego 硂na i erotycznego nacechowania tego widoku z pism dla m昕czyzn z albumami z artystycznymi aktami. W 1999 roku, czyli przed oficjalnym nastaniem depilacji brazylijskiej, znany fotografik Paolo Roversi wyda album "Nudi" z aktami

Od redakcji: Solidarno舵 wed硊g kobiet

Od redakcji: Solidarno舵 wed硊g kobiet

. Napisa砤: "To one budowa硑 podziemie, podczas gdy oni siedzieli w wi陑ieniach. Do Solidarno禼i" nale縜硂 10 mln os骲, po硂wa z nich to by硑 kobiety". Wywo砤砤 burz. Nazwa砤 je liderkami, przyw骴czyniami. "Feministyczna fikcja! Kobiety tylko pomaga硑 m昕czyznom pozostawa w ukryciu

"Jak by kobiet" Caitlin Moran: z硂te my秎i, kt髍e b阣ziesz chcia砤 sobie wytatuowa

"Jak by kobiet" Caitlin Moran: z硂te my秎i, kt髍e b阣ziesz chcia砤 sobie wytatuowa

ogl眃ania erotycznych film體. Oraz z prawdziwych i wyobra縪nych - g酬bokich, pe硁ych pasji - relacji uczuciowo-seksualnych z m昕czyznami. Tak, wy-i-ma-gi-no-wanych, czyli nieistniej眂ych, kt髍e 潮cz si z do舵 megaloma駍kimi fantazjami o s砤wie. To zdarza si wi阫szo禼i z nas, wed硊g Moran. Autorka tej

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

Nie oszukujmy si, praca, druga praca, trzecia praca, dziecko, dom, pies, kot, rybki, jesienna deprecha... wieczorem chce si tylko w miar bezbole秐ie znikn辨 z tego 秝iata. Depilacja i olejki od dawna nie s opcj, cia硂 poros硂 szorstkim, ciemnym w硂siem, buteleczki z balsamami pokry硑 si

Depilacja laserowa: hit czy kit?

cz甓ciach cia砤. Depilacj laserem stosuje si w przypadku wrastania w硂s體, kt髍e 糽e znosz golenie, woskowanie, depilacje chemiczne, a tak縠 u m昕czyzn, kt髍zy cierpi na nadwra縧iwo舵 sk髍y po goleniu. Warto wiedzie, 縠 na laseroterapi najlepiej reaguj w硂sy czarne, czyli te, kt髍e zawieraj du勘

Ma by niewierny!

Ma by niewierny!

Zdziwi硂 mnie, 縠 a 9 proc. kobiet w sonda縰 'WO' wskaza硂, 縠 idealny kochanek to wierny kochanek. Co to za przyjemno舵 mie poczucie, 縠 m昕czyzna ma tylko mnie? 痑dna. Nasuwa mi si pytanie: dlaczego on nie ma wi阠ej partnerek? Pewnie nie wzbudza po勘dania, jest nieudacznikiem i stanowi idealny

Siedem typ體 m昕czyzn, z kt髍ymi powinna zerwa pierwsza!

Siedem typ體 m昕czyzn, z kt髍ymi powinna zerwa pierwsza!

uko馽zy Iron Mana, ju planuje kolejne wyzwania i woja縠. Z tym m昕czyzn nigdy nie zaznasz spokoju. On zamiast cieszy si z powrotu do domu i ze spokojnego wieczoru, kt髍y macie dla siebie, b阣zie zastanawia si czym w tym czasie nie m骻砨y planowa podr罂y dooko砤 秝iata, albo wyjazdu na misj w

W co si nie ubiera do biura - cenne wskaz體ki dla pan體

W co si nie ubiera do biura - cenne wskaz體ki dla pan體

butach. Zamiast sanda丑w mo縠 nosi crocsy. Na marginesie drobna wskaz體ka dla pan體: ot罂 crocsy to obuwie, kt髍e sprawia, 縠 szanse na seks spadaj poni縠j zera. Dzia砤j na kobiety tak, jak szary lakier do paznokci na m昕czyzn - po prostu odstraszaj眂o. www.faszynfromraszyn.pl My秎eli禼ie, 縠 to takie

Ile kosztuje bycie kobiet

Bycie kobiet kosztuje. Postanowi硑秏y sprawdzi ile. Antykoncepcja P髃i co nikt nie wymy秎i dobrej, skutecznej i masowej antykoncepcji dla m昕czyzn. Ca砤 odpowiedzialno舵 spoczywa wi阠 na nas. Co mamy do wyboru? Antykoncepcja mechaniczna, czyli: - prezerwatywa - skuteczno舵 88%, cena 3-10 z硂tych

Cz硂nek w punkcie G, czyli praca stymuluje!

Cz硂nek w punkcie G, czyli praca stymuluje!

W dobie powszechnej depilacji i daleko posuni阾ej higieny has硂 kud砤te i brudne my秎i jest troch nie na miejscu. Dlatego pozostan przy my秎ach zboczonych - tj. zbaczaj眂ych od g丑wnego nurtu merytorycznego w meandry swawoli. A na TE rewiry naprowadzaj mnie powszechnie u縴wane s硂wa. Tak mi si

Nowe tabu

Nowe tabu

Przez tyle wiek體 brak depilacji nikomu nie przeszkadza, a teraz my, wsp蟪cze秐i ludzie, teoretycznie uznaj眂y r體no舵 kobiet i m昕czyzn nak砤damy na siebie takie ograniczenia? Kiedy ch硂pak chce i舵 na basen wk砤da k眕iel體ki i leci, za dziewczyna musi najpierw wyzby si zb阣nych, zdaniem

Mity na temat m阺ko禼i prosto z film體 porno: nieopadaj眂a erekcja, penis jak taran

przeszukania") albo... po prostu m昕czyzn bez wyr罂niaj眂ych go cech. M昕czy糿i, kt髍zy graj w filmach pornograficznych prezentuj g砤dkie cia砤 - zw砤szcza w okolicy swoich genitali體. Dzi阫i temu cz硂nek wydaje si optycznie wi阫szy, a cia硂 estetyczniejsze. W praktyce depilacja m阺kiego cia砤 nie

Facetom wst阷 wzbroniony

My tak縠 wolimy chyba ogl眃a gotowy efekt, a nie ci昕k prac i proces tw髍czy. Depilacja ? golenie, woskowanie, kremowanie to taki w砤秐ie moment. Znikamy za drzwiami 砤zienki, a po godzinie opuszczamy j idealnie g砤dkie. Je秎i do golenia u縴wacie m阺kiej golarki ukochanego, warto porz眃nie

Czy ka縟a kobieta lubi komplementy?

komplement體.Nie cierpi wojny p砪i i licytowania si, kto ma gorzej, jednak w tym przypadku serdecznie Wam wsp蟪czuj. Ja mog co najwy縠j infantylizowa si "niepowa縩ym" ubiorem czy zachowaniem, prze砤mywa za硂縠nie o mojej - wynikaj眂ej niemal automatycznie z faktu, 縠 jestem m昕czyzn - kompetencji

Sztuczne rz阺y dla facet體 - hit, czy kit?

, depilacji laserowej, czy innych zabieg體 kosmetycznych dla m昕czyzn ci眊le wzrasta. Wed硊g American Society od Plastic Surgeons - od 2000 roku wzros砤 o 45% - informuje serwis dailymail.co.uk. Warto wspomnie, 縠 sztuczne rz阺y po raz pierwszy zosta硑 u縴te przez gwiazdy Hollywood kilkadziesi眛 lat temu

痽cie towarzyskie w gruzach. Pi赕 czynnik體, kt髍e je rujnuje

. Ca硑 zabieg trwa ok. 30 minut, a jego efekty utrzymuj si przez p蟪 roku - t硊maczy dr Barbara Dudka-痽rek z Body Care Clinic w Katowicach . G阺ty zarost na twarzy, plecach, brzuchu czy nogach m昕czyzny nie budzi zniesmaczenia. Jednak ow硂sienie g髍nej wargi, brody lub brzucha mo縠 stanowi problem

Co zawstydza m昕czyzn, cz. 1

maszynk po sk髍ze zgodnie z kierunkiem wzrostu w硂s體; nie nale縴 goli si pod w硂s. Tr眃zik r罂owaty Nie zawsze rumieniec oblewaj眂y ca潮 twarz jest objawem nie秏ia硂禼i, czy zawstydzenia, zw砤szcza u m昕czyzn. Tak mo縠 si objawia tr眃zik r罂owaty, kt髍y czasami sprawia te, 縠 nos staje

Prezenty na Dzie Ojca, kt髍ych tw骿 ojciec wola砨y nie dosta

ekspertk w dobieraniu krawata do koszuli i garnituru? A do gabaryt體 i sylwetki m昕czyzny? Bo wiesz, s pewne ZASADY. Nie znasz ich? Tak my秎a砤m... Oczywi禼ie mo縠sz poprosi o pomoc kogo, kto si na dobieraniu krawat體 zna, o ile odwiedzisz stosowny sklep z moda m阺k. To nie problem. Problem b阣zie

Antyperspiranty i dezodoranty Lirene

; - to linia zmi阫czaj眂a sk髍, zw砤szcza po depilacji. Zawiera pere砶i olejku migda硂wego i proteiny ze s硂dkich migda丑w. "Regeneracja" - daje ukojenie delikatnej i wra縧iwej sk髍ze. Zawiera pere砶i olejku brzoskwiniowego, wosku z mango i wyci眊 z aloesu.   Cena dezodorant體 w

Wakacyjny przegl眃 zabieg體 medycyny estetycznej i operacji plastycznych, kt髍ym poddaj si m昕czy糿i

m昕czyzna ma g阺t brod. S jednak tacy, kt髍zy o r體nomiernym zaro禼ie marz. I dla nich ratunkiem jest transplantacja brody lub w眘體. se miejsca s zag阺zczane na podobnej zasadzie, co w przypadku w硂s體 na g硂wie. Pobrane z innej - obficiej ow硂sionej cz甓ci cia砤 w硂sy s hodowane, a nast阷nie

Najlepsze urz眃zenia kosmetyczne 2014. My秎isz, 縠 to tylko suszarka, prostownica i lok體ka? Zdecydowanie nie!

Face usuwa nawet najkr髏sze i najcie駍ze w硂ski, pozostawiaj眂 sk髍 g砤dk do 4 tygodni. Depilacja przebiega tak delikatnie, 縠 nawet si nie zorientujesz, kiedy urz眃zenie usunie wszystkie w硂ski. Wyj眛kowo w眘ka g硂wica ma 10 mikrootwor體, kt髍e delikatnie wychwytuj nawet najcie駍ze w硂ski o

Przybyli u砤ni pod... tylne drzwi. Czyli dlaczego o seksie analnym m體i si po cichu?

wychodzi te co paskudnego. Tak, jakby utrzymanie tych rejon體 w czysto禼i graniczy硂 z cudem. Mo縠 tak jest w niekt髍ych przypadkach. Szczerze wsp蟪czuj. Namawiam do zmiany diety, depilacji i zamontowania bidetu. Temat seksu analnego nie wywo硊je we mnie 秝i阾ego oburzenia. Ani to tabu, ani rzadko

Klub d縠ntelmen體

prawdziwy m昕czyzna musi mie zarost. Mimo to nosi go tylko co dziesi眛y Polak (raport Men's Personal Care przeprowadzony przez GFK dla L'Oreal Polska). Mo縠 to i dobrze, bo niestety, zarost niewielu jest tak zadbany jak u George'a Clooneya. Za w眘aczami nie przepadaj te kobiety (na stronie L'Oreal Paris

Wygoleni tu i tam

wp硑waj coraz cz阺tsze reklamy kosmetyk體 z wizerunkami umi甓nionych m昕czyzn bez skazy, bez zmarszczki, z nienagann fryzur? Ma硂 kt髍y m昕czyzna wygl眃a przecie jak Brad Pitt, David Beckham czy George Clooney, do kt髍ych wzdychaj kobiety. Wed硊g Spurlocka to mo縠 powodowa u m昕czyzn kompleksy

Kobieco舵 okupiona cierpieniem?

dziecko.Boli, oj boli! Depilacja woskiem i ka縟ym innym przedmiotem, kt髍y zak砤da wyrywanie w硂sk體 to nieprzyjemny zabieg. Bol tylne partie ud, strefa bikini, pachy tak縠 bol. Na szcz甓cie przy woskowaniu nie ma czasu na powolne tortury - dzia砤 trzeba szybko i zdecydowanie. Je秎i nie lubisz b髄u, mo縠sz

Brwi - mocny akcent twarzy

techniki Z my秎 o m昕czyznach, kt髍zy cz甓ciej ni kobiety cierpi z powodu krzaczastych brwi, stworzono specjalne urz眃zenia do skracania w硂sk體. Przypominaj d硊gopis z mini trymerem, na kt髍y nak砤da si nasadk zapewniaj眂 uzyskanie po勘danej d硊go禼i. Jedyny problem wynikaj眂y z tej metody to dosy

Elegia

rozgrywaj眂a si w salonie pi阫no禼i w Bejrucie. Poznajemy kobiety, kt髍e w nim pracuj, i te, kt髍e go odwiedzaj. G丑wn bohaterk jest liba駍ka chrze禼ijanka Layale (gra j sama re縴serka) wpl眛ana w romans z 縪natym m昕czyzn. Gdy idzie do hotelu wynaj辨 pok骿 na randk z kochankiem, obs硊ga ka縠 jej

Nefretete nie jest m昕czyzn

szybciej i jest ich du縪 mniej ni przy depilacji innymi metodami. W Instytucie Pi阫na 'Essenca' koszt zabiegu na nogi to ok. 220 z, inne cz甓ci cia砤 - od 80 do 15 z; najta駍ze s brwi, broda i w眘ik - 40 z. Ale ma硂 kto wie, 縠 tak past cukrow mo縩a przyrz眃zi r體nie samodzielnie w domu. I to za

Katerine Kielos. Ekonomia dla zwyk砮go 秏iertelnika

m體i, chocia zdarza硂 jej si sp阣za wakacje u rodziny w Sopocie. - Za to piek polskie ciasta, korzystaj眂 z przepis體 babci - deklaruje. Muffinkowa feministka S眃z眂 po jej koncie na Twitterze (34 tys. 秎edz眂ych profil), nie tylko z babcinych. Profesjonalnie wygl眃aj眂e ciasta i ciasteczka

Im mniej on wie, tym bardziej go intrygujemy: prawda czy stereotyp?

wzbudza zainteresowanie m昕czyzny. "Mo縠 sobie kobiet wyobra縜 tak, jak sobie wymarzy" twierdzi. Dodaje jednak, 縠 nie sprawdza si to w dojrza硑ch, silnych zwi眤kach. Wtedy oczekujemy, by partner akceptowa prawdziw kobiet, a nie tak, jakiej potrzebuje. Catherine Zeta-Jones w jednym z

Witamy w Delhi. Czwarty odcinek cyklu "Jak dbaj o urod kobiety innych kultur"

. 90 z). B阣zie to depilacja cia砤 woskiem, nitkowanie, czyli tzw. threading, rozja秐ianie sk髍y, czyli bleaching, manikiur, pedikiur oraz oczyszczanie twarzy i makija.W malusie駅im pokoju stoi 丑縦o i wisi tabliczka: ''Kliencie, dla w砤snego bezpiecze駍twa sprawd, czy obs硊ga umy砤 r阠e, zanim

Nasz test - masa antycellulitowy

Cellulit to problem dotykaj眂y dzi wiele kobiet i m昕czyzn, nawet w m硂dym wieku. Masa wyszczuplaj眂y - obok diety i aktywno禼i fizycznej - to jeden z wa縩iejszych element體 wykorzystywanych w walce z tymi niechcianymi przypad硂禼iami.OpisMasa antycellulitowy to mocny masa wykorzystuj眂y

6 pyta, kt髍ych lepiej nie zadawa

1. "Kochanie, czy wszystko ju za砤twi砮?"Je秎i nie chcesz doprowadzi m昕czyzny swojego 縴cia do bia砮j gor眂zki, zamiast pyta o to, czy pomy秎a o wszystkim, zaanga縰j si w przygotowania. Albo po prostu mu zaufaj. Wi阫szo舵 facet體 to ambitne stworzenia - lubi od czasu do czasu

Chemabrazja: hit czy kit?

秎ady potr眃zikowe. Przed zabiegiemLekarz po przeprowadzeniu wywiadu medycznego kwalifikuje do zabiegu i zgodnie z oczekiwaniami pacjenta dobiera odpowiedni preparat i jego st昕enie. Wa縩e jest aby tydzie przed peelingiem chemicznym nie stosowa na sk髍ze twarzy depilacji, elektrolizy, woskowania

Jeszcze jeden i jeszcze raz - teksty, kt髍e by硑 dla nas wyj眛kowe w 2013 roku [PODSUMOWANIE TOP 9]

, pytaj眂: - Mam dotyka waszej lepkiej klawiatury i wchodzi pod biurko, gdzie szalej koty? Biurowi nie dbaj o czysto舵 na swoich stanowiskach, wi阠 musimy chodzi w roboczych ciuchach, je秎i mamy im pomaga?.Ca硑 materia przeczytasz, klikaj眂 TUTAJ. Czy m昕czyzna ma prawo nosi, co mu si podoba

Kult m硂do禼i to te obsesja m昕czyzn

ka縟y z pan體 potrzebuje 21 minut, aby "zrobi si na b髎two". Dla por體nana, kobiety szykuj si przez 41 minut. Panowie nie lubi wydawa pieni阣zy na kosmetyki. Wed硊g bada brytyjskiego Opinium Research w秗骴 m昕czyzn lubi眂ych kosmetyki dominuje tendencja do po縴czania. W przypadku, kiedy

Wybielanie z阞體 krok po kroku

solarium - t硊maczy doktor. - dnie jest si troch opali i nie jest to szkodliwe dla zdrowia. Ale je秎i jaka pani jest fank solari體 i spala si tam na heban, to jest to oczywi禼ie niezdrowe. Tak samo z blond w硂sami. Je秎i rozja秐iamy je dobrymi preparatami u fryzjera, nasze w硂sy s bezpieczne

M阺kie cia硂 w gabinecie

wr骳i do pracy. 90 min, 100-300 z Depilacja dla m昕czyzn - FOR BEAUTY. Woskowanie i usuwanie ow硂sienia urz眃zeniem typu IPL (impulsywne 紃骴硂 秝iat砤). Trzeba wykona seri zabieg體. Koszt jednorazowej depilacji pachy - 190 z, plec體 - 400-800 z, klatki piersiowej - 200-600 z Botoks - likwiduje

Niechciane ow硂sienie: odwieczny problem?

m阺kim a kobiecym i zwi阫szaj眂 si酬 swego uroku. Ju Owidiusz radzi kobietom: "Nie pozw髄, aby spod Twych ramion wygl眃a砤 kosmata koza, ani by Twe nogi je縴硑 si szorstkim w硂sem". Supermodelki nie pokazuj si na wybiegu z ow硂sionymi nogami. Ich sk髍a jest tak g砤dka i wypolerowana, jak u

Kosmetyki made in Poland

i m昕czyzn kupuje polskie kosmetyki i u縴wa ich na co dzie. Pow骴? Niczym nie r罂ni si od zagranicznych - tzn. s dobrej jako禼i i przyjemnie si je stosuje. A cena ni縮za.- Kremy Pani Walewska spe硁iaj swoje zadanie, a przy tym maj delikatny, nienarzucaj眂y si zapach - przekonywa砤 kole縜nka

Technouroda

Comb ma pobudza kr笨enie krwi w sk髍ze g硂wy, a co za tym idzie - wzrost w硂s體. Zosta zatwierdzony przez ameryka駍kie ministerstwo zdrowia jako przyrz眃 pomocny w leczeniu 硑sienia u m昕czyzn, ale polecany jest r體nie kobietom. Mi阣zy dwoma rz阣ami z阞體 zlokalizowanych jest dziewi赕 punkt體, kt髍e

Co do diab砤 on sobie my秎i!

by sformu硂wane: Czy w tym momencie my秎isz o mnie? Panowie wiedz, 縠 jedyna s硊szna odpowied to: A w砤秐ie tak my秎, jaki jestem szcz甓liwy z Tob. Tymczasem prawda jest zgo砤 inna. Wed硊g Fitzgeralda m昕czyzna, je秎i my秎i to albo o meczu, albo o piwie, albo o seksownej s眘iadce, kt髍a si

Zapachy lata

. Niekt髍e nowe antyperspiranty mo縩a stosowa tu po depilacji, podczas gdy dezodorant nale縴 wtedy odstawi co najmniej na dob. W Internecie od kilku lat kr笨y ostrze縠nie: 'Uwa縜j, antyperspiranty wywo硊j raka piersi'. Jednak onkolodzy uspokajaj: ta plotka opiera si na tezie, 縠 antyperspiranty

Pudel w ka硊縴

Ma硑 PRL1Jak mam o siebie dba w PRL-u? Jak sobie poradzi bez od縴wki najnowszej generacji, bez depilatora i mikrodermabrazji? Te pytania nie daj mi spokoju, od kiedy na nocnych pogaduchach z przyjaci蟪mi zobaczy砤m rz眃 ogolonych kobiecych n骻. Ja swoich nie gol od paru tygodni.Czy s硊sznie

Caitlin Moran: iechem rozbraja patriarchalne bomby

Podobno pani wie, co si sta硂 z feminizmem. A co ludzie m體i? 痚 si sko馽zy, 縠 ju nie jest potrzebny, 縠 feministki to garstka sfrustrowanych kobiet, kt髍e nienawidz m昕czyzn. Kiedy powiedzia砤m kole縜nce, 縠 b阣 rozmawia z najpopularniejsz brytyjsk feministk, zapyta砤 wprost: ''To one

M昕czyzna w kobiecie

Nie ma co 禼iemnia, 縠 m昕czyznom podobaj si g丑wnie kobiety sympatyczne, bo podobaj im si laski Jak si odkrywa m昕czyzn w sobie? To boli? U mnie to wynik硂 samo z siebie - nagle po przekroczeniu pewnej liczby lat uzna砤m, 縠 bardzo dobrze znam kobiec stron. Jest ciekawa

Jak dba o sk髍 podczas ci笨y? Uroda pod specjalnym nadzorem

III trymestrze). Skutkiem tego mo縠 by zmniejszenie spermatogenezy u doros硑ch m昕czyzn. U dziewcz眛 ftalany mog by przyczyn wcze秐iejszego (przed 髎mym rokiem 縴cia) wyst眕ienia drugorz阣owych cech p砪iowych. W Unii Europejskiej zabronione jest stosowanie w kosmetykach ftalanu dibutylu i ftalanu

Pie秐iarka Chavela Vargas: Si砤 i krew

Chavela zosta砤 u nich na noc. I tak tam zamieszka砤; nie wiadomo tylko, na jak d硊go, bo cho w niekt髍ych biografiach mowa o dw骳h latach, jaki czas temu stwierdzi砤 w wywiadzie, 縠 by硂 to zaledwie osiem dni. '痽li秏y jak we 秐ie - pisa砤. - By砤m dzieckiem i nie wiedzia砤m jeszcze nic o kulturze

Andy zrobi ze mnie sztuk

- nic doda, nic uj辨. Tyle 縠 do Nowego Jorku przyjecha砤m ju jako sko馽zona kobieta. Depilacj wykona砤m po drodze, chyba w Georgii, bo bardzo mi si do tego niewie禼iego wygl眃u spieszy硂. Gdybym mog砤, ogoli砤bym si jeszcze w Miami, ale wola砤m nie ryzykowa. Przejd na dzik stron - o jednej z

Pi阫ne nogi w siedmiu krokach

zabieg depilacji laserowej. Wszystko zale縴 od naszych preferencji i mo縧iwo禼i finansowych. A mo縠 warto spr骲owa czego nowego i wykona w domu past cukrow? Wystarczy do tego szklanka cukru, troch wody, cytryna i garnek, by to wszystko razem zagotowa. Do odwa縩ych 秝iat nale縴!Po drugie: zdroweGdy

Przewinienia gwiazd - tego im nie wybaczamy

Pretty Woman. Zdj阠ia natychmiast obieg硑 ca硑 秝iat i do tej pory s przestrog dla bywalczy czerwonych dywan體. Nie znaczy to jednak, 縠 dzisiaj takie wpadki si nie zdarzaj. Ostatnio w stanie "przed wizyt w salonie depilacji" da砤 si przy砤pa Pixie Lott. Na londy駍kiej premierze

G硂秐iejsze od bomb

chirurgicznie zaszy b硂n. Krawcowa w jesieni 縴cia musi wybiera mi阣zy mi硂禼i do niepe硁osprawnej siostry a przeuroczym panem w jej wieku. Introwertyczna fryzjerka okazuje si lesbijk. Jej szefowa - chrze禼ijanka - romansuje z 縪natym m昕czyzn. Wszystko dzieje si w zak砤dzie kosmetycznym w Bejrucie

痮硁ierz, kt髍y zosta tancerk

Jin Xing - po chi駍ku jej imi nie ma p砪i, pasuje do m昕czyzny i kobiety. Najs硑nniejsza chi駍ka tancerka mieszka w 18-milionowym Szanghaju, gdzie wie縪wc體 jest wi阠ej ni w Nowym Jorku. Jej niezwyk潮 histori chce nakr阠i Pedro Almod髒ar. Ucieszy砤m si, gdy w mojej kom髍ce wy秝ietli砤 si

M阺kie wyznania - najlepszy i najgorszy seks

Najgorszy raz: Gdy by砮m m硂dy i g硊pi nie wiedzia砮m, 縠 istnieje co takiego jak depilacja bikini hollywoodzkie czy brazylijskie. Podczas seksu oralnego w硂s 硂nowy dosta si do mojego gard砤. Zacz背em kaszle i krztusi si, a ona obawiaj眂 si, 縠 mam odruch wymiotny, zrzuci砤 mnie z siebie, uderzaj眂

Polska Bridget Jones

prostu "chce by bogata, odnie舵 sukces, mie troje dzieci i mie m昕a, kt髍y czeka w domu, 縠by mi masowa stopy" - tak przynajmniej oceniaj Bridget jej polskie wielbicielki.Szukanie m昕czyznyBridget nie czeka biernie na m昕czyzn, lecz go jawnie szuka. I z szukania tego czyni sw骿

Kr眊砮 biodra i po秎adki: przekle駍two czy b硂gos砤wie駍two?

ubraniem.   Ubi髍: Gdy Twoja pupa przypomina gruszk, a biodra s zaokr眊lone wybierz biodr體ki. Je縠li maj nogawki poszerzane u do硊 i niezbyt obcis砮, wyr體naj proporcje. Niski stan optycznie zmniejszy biodra, za obni縪ne kieszenie sprawi, 縠 pupa b阣zie wygl眃a砤 na mniejsz. Najgorszym dla

Prostytucja w staro縴tnej Grecji i Rzymie

w przypadku cz阺tych odwiedzin jakiego m昕czyzny mog硂 doj舵 do publicznego po秏iewiska. Ateny na l眃zie greckim by硑 tak縠 czym szczeg髄nym, poniewa w mie禼ie-pa駍twie znajdowa硑 si domy publiczne, w kt髍ych pracowali pa駍twowi niewolnicy.Obcowanie z prostytutkami dla ate駍kich m昕czyzn nie stanowi硂

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.