czu砮 miejsca na ciele m昕czyzny

Paulina Reiter

R體nouprawnienie: Czy myl si, twierdz眂, 縠 nadal obowi眤uje podw骿ny standard?

R體nouprawnienie: Czy myl si, twierdz眂, 縠 nadal obowi眤uje podw骿ny standard?

Czy 60-letni m昕czyzna, zostaj眂 rodzicem, staje si tematem debaty publicznej? Czy roztrz眘a si w mediach skal jego egoizmu? Czy si przypomina, 縠 jego dziecko zostanie naznaczone jego staro禼i, chorob, 秏ierci?

Po czym pozna, 縠 on jest dobrym kochankiem? Oto 5 warunk體

Bez tej wiedzy chodz眂 na randki, kupujesz kota w worku. Mo縠 okaza si, 縠 uroczy m昕czyzna jest nudziarzem w 丑縦u, sprinterem... albo brutalem. Po czym pozna, 縠 masz do czynienia z potencjalnie dobrym kochankiem?

Gwiazdy zapuszczaj w硂sy pod pachami i si tym chwal. Nowa przej禼iowa moda czy mo縠... prawdziwa feministyczna rewolucja?

Tym razem nie chodzi o chwilow bzdurn mod, ale o to, by kobiety zaakceptowa硑 swoje cia砤 takimi, jakie s w rzeczywisto禼i.

Genderqueer: Nie ona. Nie on. Osoba

Genderqueer: Nie ona. Nie on. Osoba

, uprawiam j - m體i Robert, 35-letni pisarz z Warszawy. - Nie jestem m昕czyzn, chocia lubi swoje cia硂 i p硑n眂e z faktu jego posiadania korzy禼i. Nie jestem kobiet, chocia gdybym mia wskaza najbardziej satysfakcjonuj眂e mnie miejsce, by硂by ono w 秝iecie kobiet. Nie jestem gejem, bo chocia

Najpierw kobieta, potem m昕czyzna

Najpierw kobieta, potem m昕czyzna

" albo wzruszeniem ramion. "Niemo縧iwe, 縠by kobieta czu砤 si m昕czyzn" (albo na odwr髏). Rzecz dzieje si w Salinas, wiosce w Dominikanie. Karaiby, ciep硑 ocean, pla縠 z bia硑m i drobnym jak m眐a piaskiem, palmy kokosowe. Mieszka馽y tych rajskich okolic wiedz to, czego mo縠 nie wiecie

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

. Nie chodzi wy潮cznie o seks, ale r體nie o to, jak przyjemno舵 stanowi dla m昕czyzny obecno舵 nagiego, kobiecego cia砤. Mia砮m kiedy dziewczyn, kt髍a spa砤 w staniku, 縠by piersi nie wygl眃a硑 brzydko i czu砤 si pewniej. Je秎i kieruje si takimi wzgl阣ami - niech 秔i w staniku. Ale majtki nie s

6 niezawodnych i naturalnych sposob體 na to, jak si nie zabi, kiedy 縴cie jest jak wredna suka

6 niezawodnych i naturalnych sposob體 na to, jak si nie zabi, kiedy 縴cie jest jak wredna suka

potrafisz na to poradzi. Zreszt, co to komu szkodzi? 3. Poni przeciwnika w my秎ach. Uderzaj w czu砮 punkty. Je秎i to m昕czyzna, wy秏iej w duchu jego nikczemny wzrost, po秎edni inteligencj i 縜硂snych gabaryt體 pr眂ie. Oczywi禼ie nie widzia砤 go - pr眂ia - bo czemu mia砤by poznawa geografi intymn

Monika P砤tek: Rodzina czyli test cz硂wiecze駍twa

Monika P砤tek: Rodzina czyli test cz硂wiecze駍twa

, wida, wybiera. Sama jest niedookre秎ona i nierozpoznana. Stworzy砤 cz硂wieka na obraz i podobie駍two swoje - kobiet i m昕czyzn. Wybrani, cho s rzadcy, ze statystyczn prawid硂wo禼i przychodz na 秝iat w nieswoim ciele. Y my秎i, 縠 s sprawdzianem, testem naszego cz硂wiecze駍twa. Kobiety uwi陑ione

Nie krytykowa, nie ogranicza, nie chodzi w dresie - Lew-Starowicz o b酬dach, kt髍e niszcz zwi眤ki [RANKING]

Nie krytykowa, nie ogranicza, nie chodzi w dresie - Lew-Starowicz o b酬dach, kt髍e niszcz zwi眤ki [RANKING]

gabinecie s硑sz: "On ma by ca硑 m骿". Cz阺to przeprowadzam 鎤iczenie polegaj眂e na wyobra縠niu sobie, w jakie zwierz zaczarowa砤by swojego partnera. Kobiety przewa縩ie wyobra縜j sobie, 縠 ich m昕czyzna jest ptakiem. Gotowym ulecie. Ptak jest wolny. Fruwa. My秎 z niepokojem: "Teraz

Nicole Daedone: "Orgazmu mo縠sz si nauczy, je秎i zrezygnujesz z poczucia kontroli" [WYWIAD]

Nicole Daedone: "Orgazmu mo縠sz si nauczy, je秎i zrezygnujesz z poczucia kontroli" [WYWIAD]

seksualna, ale nie jest to seks - taki, jak go sobie zwykle wyobra縜my. To ca砶owite skupienie na kobiecie, jej ciele i jej przyjemno禼i. W rzeczywistym seksie to cz阺to m昕czyzna i jego orgazm s w centrum uwagi. Obecnie istnieje dwana禼ie o秗odk體 OM na 秝iecie. Jak twoja praca przyjmowana jest w poza

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

walce, Lena Dunham mo縠 by na diecie? Napisa砤m o tym w ksi笨ce w砤秐ie dlatego, 縠 nawet ja - dla kt髍ej bardzo wa縩e jest, aby kobiety czu硑 si wolne i akceptowa硑 siebie - mia砤m fazy, w kt髍ych nie by砤m w stanie kocha swojego cia砤. To nie jest tak, 縠 rodzimy si z akceptacj siebie i swojego

Autorka "Monolog體 waginy": By砤m dzieckiem, kiedy gwa硉em odebrano mi cia硂

Autorka "Monolog體 waginy": By砤m dzieckiem, kiedy gwa硉em odebrano mi cia硂

wyst眕ienia na konferencji TED m體i pani, 縠 przez d硊gi czas czu砤, 縠 ma tylko g硂w. Po wielu latach terapii m骿 terapeuta powiedzia: "Eve, w砤秐ie zda砮m sobie spraw z tego, 縠 nigdy nie my秎 o tobie jako o osobie, kt髍a ma cia硂. Tak jakby mia砤 tylko g硂w". I nagle zda砤m sobie spraw, 縠

Wiele pi阾er wstydu. Z perspektywy etyka, ksi阣za i psychoterapeutki

Wiele pi阾er wstydu. Z perspektywy etyka, ksi阣za i psychoterapeutki

przeciwie駍twie do upominaj眂ego si o swoje prawa m昕czyzny, nie nale縴 do beneficjent體 III RP. Przychodzi mi te na my秎 rodzinna historia z czas體 II RP, kt髍 niedawno opowiedzia mi m骿 ojciec. Jego wujek by rze糿ikiem. Zbli縜硑 si 秝i阾a wielkanocne, wi阠 w w阣zarni by硂 mn髎two w阣lin. Tu przed

Po ciemku, czy przy zapalonym 秝ietle? - 丑縦owe pojedynki na upodobania

Po ciemku, czy przy zapalonym 秝ietle? - 丑縦owe pojedynki na upodobania

rzeczywisto舵? Na 潮ce i w lesie - tak sceneri zrealizowanego seksu w plenerze wskazuje czterech pan體 i pi赕 pa. Na pla縴 kocha砤 si jedna z nich - ta od opinii na temat ziarenek piasku w miejscach intymnych. - To rzeczywi禼ie bardzo indywidualna sprawa - 秏ieje si jedna z przepytanych kobiet - mia砤m

Policyjny spis wym體ek dla gwa砪icieli

Policyjny spis wym體ek dla gwa砪icieli

przed ryzykownymi zachowaniami? Przecie ostrzegamy te, 縠by zamyka drzwi na klucz, kiedy wychodzimy z domu i 縠by portfel zawsze trzyma schowany przy sobie. Cia硂 kobiety to nie portfel ani mieszkanie. Nie mo縩a traktowa go jak przedmiot, kt髍y mo縩a schowa i zabezpieczy przed kradzie勘. Porady

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

, 縠by jedna ze stron czu砤 si ofiar decyzji drugiej: 縠by kobieta piel阦nowa砤 w sobie uczucie odrzucenia, podejrzewaj眂, 縠 partnera nie interesuje jej zmienione cia硂, 縠by m昕czyzna mia wra縠nie, 縠 dla niej liczy si tylko dziecko i zaspakajanie jego potrzeb. Jak zwykle w 縴ciu, najlepiej o tym

Analiza 秎ad體 krwawych to narz阣zie pomocnicze, kt髍e spina wszystko w ca硂舵

Analiza 秎ad體 krwawych to narz阣zie pomocnicze, kt髍e spina wszystko w ca硂舵

spraw z Kujaw. W mieszkaniu zosta zamordowany m昕czyzna. Na miejscu opr骳z cia砤 by硂 bardzo du縪 r罂nych plam krwawych, tak縠 krwawe 秎ady podeszew but體, czyli 秎ady traseologiczne. Jako policyjni eksperci zostali秏y poproszeni o sporz眃zenie opinii. Kolega zajmuj眂y si traseologi mia wypowiedzie

Andrzej Saramonowicz: Kryzys wieku 秗edniego? Przechodz go, odk眃 sko馽zy砮m 30 lat

Andrzej Saramonowicz: Kryzys wieku 秗edniego? Przechodz go, odk眃 sko馽zy砮m 30 lat

dla nas jeszcze do przyj阠ia. Jest w nim cho鎎y miejsce na przyja捡 mi阣zy ch硂pakiem i dziewczyn. My秎, 縠 czytelnicy m昕czy糿i te wol 秝iat Mateusza. Po latach mierzenia si w kinie z bohaterkami kobiecymi powr髏 do sytuacji, w kt髍ej si opisuje m昕czyzn z jego wewn阾rznym 秝iatem, nie by dla

Marianna: skromna, wierz眂a, o konserwatywnych pogl眃ach. Transseksualistka

Marianna: skromna, wierz眂a, o konserwatywnych pogl眃ach. Transseksualistka

ogromn cen. Ale gdy jest ju po operacji, szcz甓liwa, 縠 wreszcie nie b阣zie czu砤 obrzydzenia do swojego cia砤, gdy poznaje m昕czyzn i powoli wszystko zaczyna si jako uk砤da, zapada na ci昕k chorob. Jak si o tym dowiedzia砤? Zadzwoni do mnie Andrzej, m昕czyzna, z kt髍ym zacz瓿a si spotyka

Za硂縴cielka Klubu Szcz甓liwych 痮n zachwala instytucj ma晨e駍twa. "Po 秎ubie masz wi阫sz cierpliwo舵 do drugiego cz硂wieka"

Za硂縴cielka Klubu Szcz甓liwych 痮n zachwala instytucj ma晨e駍twa. "Po 秎ubie masz wi阫sz cierpliwo舵 do drugiego cz硂wieka"

pieni眃ze i nie musi by zale縩a od m昕czyzny. Wiele z nas szuka w m昕czyznach potwierdzenia w砤snej warto禼i. - Tak, ale nie t阣y droga. I kariera wcale nie musi by na pierwszym miejscu. Chcesz by mam, kt髍a opiekuje si dzie鎚i? To te wyb髍! Ja d硊gi czas my秎a砤m, 縠 gdy dorosn, b阣 przede

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

. Rozmieszczenie erotycznie czu硑ch miejsc na ciele m昕czyzny jest oczywi禼ie kwesti indywidualn (poza jednym miejscem, kt髍e jest dla wszystkich pan體 uniwersalne). To, co jednych m昕czyzn podnieca, innych mo縠 dra縩i, a nawet sprawia im b髄. Nasza mapa to tylko wskaz體ka do tego, gdzie szuka strategicznych

Dlaczego (i jak) Polacy zdradzaj?

Dlaczego (i jak) Polacy zdradzaj?

ci笨y, a p蠹niej na wychowywaniu dzieci . Wielu m昕czyzn skar縴 si, 縠 przestali czu si wa縩i i potrzebni, kiedy ich partnerki zasz硑 w ci笨. Jak oni sami twierdz - czuli si jak "reproduktorzy", kt髍ych jedynym zadaniem by硂 zap硂dnienie. Kobiety, owszem, cz阺to skupiaj si wy潮cznie na

Prostytucja od podszewki, bez oceny i bez cenzury - wywiad z prostytutk BDSM

Prostytucja od podszewki, bez oceny i bez cenzury - wywiad z prostytutk BDSM

;B阣ziesz spalona, jak ci kto rozpozna". "Takich szmat jest pe硁o na wylot體kach". Momentem prze硂mowym by m骿 wyjazd. Wyjecha砤m bez grosza przy duszy, ale Berlin przyj背 mnie bardzo mi阫ko. Na miejscu szybko zorientowa砤m si, 縠 秗odowisko seks pozytywne jest du縠 i funkcjonuje jak

Erotyczna mapa kobiety

partnerki. Poza tym nami阾ne ca硂wanie podnieca, gdy anga縰je wszystkie zmys硑. Widzimy partnera, s硑szymy jego oddech, czujemy zapach i smak.PiersiTego rejonu kobiecego cia砤 nie trzeba m昕czyznom poleca. Rw si do niego sami. I bardzo dobrze, je秎i tylko wiedz, jak si z tym czu硑m miejscem obchodzi

Pani Charon: Cz阺to rozmawia ze zmar硑mi, gdy ich ubiera albo robi makija. Co m體i? To samo, co do 縴wych

dziesi阠iu - jaki wp硑w ma miejsce i rodzaj gleby. Dzi ju wie, co spotka, gdy jad na stary cmentarz w Pruszczu i maj dochowanie po siedmiu latach, a co ich czeka w Gda駍ku. Wie, jaki sprz阾 musi zabra i w jakim stanie b阣zie cia硂. Zdarzaj si miejsca, kt髍e b硑skawicznie rozpuszczaj cz硂wieka i nie

Niedotykalscy. Gdy dotyk i przytulanie budz irytacj

przytulanie. To prawda - dowiedziono, 縠 kobiety cierpi眂e na nerwic i/lub depresj szybciej wracaj do zdrowia, kiedy maj mo縧iwo舵 doznawania ciep砮go cielesnego kontaktu. U m昕czyzn natomiast czu硑 dotyk zmniejsza ci秐ienie t阾nicze i redukuje poziom stresu - podaje Julianne Holt-Lunstad, profesor

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

erotyki jest w ma硑ch gestach, w tym jak jeden drugiemu k砤dzie g硂w na ramieniu, jak na niego patrzy. Ju jeden z pierwszych film體 nakr阠onych przez Edisona w 1896 roku pokazywa par ta馽z眂ych m昕czyzn, wiec czym tu si szokowa? M硂da Julie kusi opalonym pi阫nym cia砮m w sk眕ym kostiumie. Jest

Wszyscy co podsumowuj, wi阠 ja te: moje burzliwe 縴cie erotyczne

czasem w grzeszne dotykanie si i poznawanie swojego cia砤. I nie, nie mia砤m tr眃u, garba, ani nie wyros硑 mi w硂sy mi阣zy palcami d硂ni. Mimo jednak odwa縩ie jak na nieletnio舵 (i brak wiedzy z internetu - w體czas by硂 znacznie trudniej ni dzisiejszym szczeniakom...) odkrywanej cielesno禼i, moje

Amy Schumer: Najzabawniejsza dziewczyna Ameryki

p蟪 miliona widz體, nied硊go potem Comedy Central zaproponowa硂 Amy prowadzenie w砤snego programu. Z jej karier nie zawsze jest tak dobrze. Amy wspomina, 縠 wiele razy by砤 na castingach, na kt髍ych czu砤 si absolutnie nie na miejscu: - W takiej sytuacji wydaje ci si, 縠 wszyscy najpi阫niejsi

To 縜dne porno. Twoim zadaniem jest tylko ty

charakter? Jakie plany na przysz硂舵? Palisz? Jakie filmy lubisz ogl眃a? Co m骻砨ym zrobi, aby czu砤 si swobodniej? Ma硂 m體isz, ale ta nie秏ia硂舵 mnie rozczula. Nie lubi dostawa wszystkiego od razu. Tylko wyja秐ij mi: po co chcesz si przyzna przed lud糾i do naszego fetyszu? Nie m體 o nim nikomu

Dobry ojciec to taki, kt髍y jest obecny w 縴ciu c髍ki, ale nie 'przydusza' jej swoj obecno禼i

uczy, jak bezpiecznie by blisko m昕czyzny. To najcenniejsze, co c髍ka mo縠 od niego dosta. Co to znaczy blisko i bezpiecznie? Kiedy np. id razem na wycieczk - jest pi阫nie, on jej obja秐ia 秝iat, uczy wra縧iwo禼i, ona, b阣眂 blisko niego, mo縠 bezpiecznie sobie ten 秝iat poogl眃a. Jak on jest z

W Indiach nadal w najbardziej tradycyjnych regionach kraju od czasu do czasu p硂nie jaka wdowa

mu swoje cia砤 i zadba o dusze. Tu nie ma miejsca na bierno舵, apati, narzekanie. Ka縟y dzie w a秗amie wygl眃a podobnie. Wdowy wstaj o 4.30 i zaczynaj od medytacji. Potem jedz skromne 秐iadanie i id trzy kilometry do 秝i眛yni. Do 11.30 秔iewaj mantry. W po硊dnie wracaj na obiad i wypoczynek

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

jako doros砤 osoba, w li禼ie do mnie ujawni砤, 縠 po raz pierwszy straci砤 w砤dz w nogach zaraz po ujrzeniu swojej matki, alkoholiczki zreszt, w niedwuznacznej sytuacji z obcym m昕czyzn. Prze縴砤 taki wstrz眘, 縠 nast眕i砤 konwersja zjawisk psychicznych na fizyczne. Nie wierz. - Ha, to jest w砤秐ie

Jesieni rozbud zmys硑

sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca znajduj si w pobli縰 narz眃體 p砪iowych. U kobiet szczeg髄nie wra縧iwe s piersi, a zw砤szcza sutki, usta, szyja, p砤tki uszne a tak縠 wewn阾rzna strona ud. Zar體no m昕czy糿i jak i kobiety

Pornografia jest sztuk, czyli Missy Jubilee i jej 250 stylowych film體 erotycznych

produkcji). Chc, by moja erotyka przemawia砤 zar體no do m昕czyzn jak i kobiet. Do ludzi z klas, inteligencj i smakiem. Do tych, kt髍zy na widok starego, dobrego porno robi si chorzy i maj ochot na danie przeznaczone dla bardziej wyrafinowanych i czu硑ch podniebie. Bo produkowanie pornografii

Poliamoria: Kilka srok za ogon

swobody seksualnej przez wieki, tylko 縠 robili to w ukryciu. Wielu do dzi tak robi. Je秎i zapyta si takiego m昕czyzn, to powie, 縠 kocha swoj 縪n, ale ma te jedn, dwie, trzy kobiety w innych miastach i ka縟 z nich kocha na sw骿 spos骲. Z ka縟 z nich robi co innego. One wcale si na taki uk砤d

Od Redakcji: Czy m昕czy糿i maj z kim szczerze rozmawia o swoich l阫ach?

Drugi m體i: "O dziecku my秎a砮m jak o paso縴cie, kt髍y wszed w moje ukochane cia硂 i je ssie, i b阣zie ssa przez najbli縮ze 20 lat". "Przysz硂舵? Na razie to g丑wnie strach. O to, 縠 dziecko b阣zie wymaga硂 ode mnie du縠j aktywno禼i, zaanga縪wania". Trzeci: "Mam do niej

Psycholo縦a Jacqui Marson: Bycie mi硑m to przekle駍two

Potrafi ich pani rozpozna w grupie ludzi? Na przyk砤d na przyj阠iu? Zawsze. Ci眊le si u秏iechaj. Ich mowa cia砤 wyra縜 uleg硂舵. Cz阺to te przytakuj. Lubi u縴wa takich s丑w, jak "wspaniale", "oczywi禼ie", "nie ma problemu!". Ludzie dotkni阠i "przekle駍twem

In vitro. Dawca - z dwoma fakultetami, empatyczny, wra縧iwy - sam ma dziecko, wie, jakie to szcz甓cie, wi阠 chce si nim podzieli z innymi

dwa lata, czu砤 si na si砤ch na drug ci笨. Dorota by砤 w rozpaczy. W maju, gdy podesz砤 do pierwszego in vitro, jej organizm nie wyprodukowa ani jednej kom髍ki jajowej. Pocz眛kowo zamierza砤 zrobi dwie pr骲y in vitro i dopiero je秎i si nie powiod, pomy秎e o adopcji kom髍ki. Ale do wej禼ia

Mobbing za in vitro: Anna Tymko jako pierwsza w Polsce pozywa swojego pracodawc

maszyna, nie spa砤 w nocy, siada砤 na 丑縦u i patrzy砤 w okno. Nie mog砤 je舵, czu砤 wstr阾 do swojego cia砤, chcia砤 je ukara za to, 縠 zawiod硂. Ale my秎 o depresji i oddziale by砤 jeszcze gorsza ni wspomnienia z pracy. Musi nad tym zapanowa, nie mo縠 podda si tak jak kiedy mama. Oddzia

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

zero, dlatego zawsze "co" zostawiam na dole. Co do m阺kich preferencji - znam m昕czyzn, kt髍zy lubi "na bobasa", i takich, kt髍zy lubi mnie - kwituje. Agata si goli, gdy ma du縪 w硂s體 na nogach i zawsze przed randk. Okolic intymnych nigdy "na 硑so" (zawsze zostawia

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

erotycznych do秝iadcze. Odkry砤m ogromn luk. W tak du縴m kraju nie by硂 miejsca, w kt髍ym o seksie mo縩a rozmawia w normalny, konkretny spos骲. Marzy砤m wi阠 o portalu, gdzie by硑by praktyczne, 縴ciowe porady, na przyk砤d, jak kobiety mog cieszy si radosnym, urozmaiconym seksem. Nie s眃zi砤m jednak, 縠

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

na randce, kt髍a jest niczym innym, jak wulkan przed erupcj? Chwy mnie za r阫, przeprowadz Ci przez kilka mo縧iwych scenariuszy. Nie, z pewno禼i nie przez wszystkie. Tu przed erupcj 1. Jeste na tak! On nawet na trzy razy tak. Zmieniacie miejsce, w kt髍ym jeszcze przed chwil gaworzyli禼ie

Randka z Polakiem najlepsza! Reporta w brytyjskiej Marie Claire

Londyn - tygiel kultur, miejsce, w kt髍ym spotka mo縩a m昕czyzn z ca砮go 秝iata. Brytyjka Felicity Beardshaw, 32-letnia atrakcyjna blondynka postanowi砤 sprawdzi, jak na randkach wypadaj przedstawiciele europejskich pa駍tw. W秗骴 nich znalaz si tak縠 Polak - Szymon, 31-letni dzia砤j眂y w

Jak nie przegapi raka

jest dla cz硂wieka bardzo charakterystyczne. Ale trzeba to przewalczy i uzmys硂wi sobie, 縠 mamy szans walczy z chorob, ale najpierw musimy poprosi kogo o pomoc. Najlepiej, 縠by to by specjalista, optymalnie - onkolog. Id na rentgen U m昕czyzn najcz阺tszy jest rak p硊ca. Nie daje 縜dnych

Ula Chincz: Zawsze b阣 c髍k mojego ojca, ale przede wszystkim jestem sob

specjalizacj, ale zrezygnowa砤 z ambicji zawodowych, bo nie mo縩a mie dw骳h "prezes體" pod jednym dachem. To by ich spos骲 na szcz甓liwy zwi眤ek? - Chyba tak, bo moja mama nie mia砤 poczucia, 縠 si po秝i阠a. Nie mia砤 natury lidera, dobrze si czu砤 w cieniu ojca. C罂, za ka縟ym wielkim m昕czyzn

Walé, czyli kobiety, kt髍e po urodzeniu dziecka musz znikn辨

odosobnienia. W czasie trwania rytua硊 walé nie zakrywa niczym piersi, nosi jedynie czerwon przepask na biodra. Tego ostatniego dnia powinna mie ozdobn szat, pi阫nie pomalowane cia硂, makija, a tak縠 pewne atrybuty nowoczesno禼i, np. zegarek. Niestety, zdarza si, 縠 m昕czyzna nie wraca wcale

Dlaczego nie pozwalacie m昕czy糿ie na l阫?

czu硂禼i rozprawiacie si z mitami macierzy駍twa, ma晨e駍twa i zwi眤ku partnerskiego, roli kobiety w pracy, domu i siebie samej przed lustrem. S硊sznie pi阾nujecie i obna縜cie r體nie te zakamuflowane formy dyskryminacji, na poziomie 縠駍kiej ko馽體ki, miejsc w sejmie i wysoko禼i wyp砤ty. Walczycie

Brzytwy i gor眂e r阠zniki - m阺kie rytua硑 u Nergala

, jasno powiedziane jest, dla kogo powsta硂 to miejsce: - To jest enklawa dla m昕czyzn, kt髍zy w tych przera縜j眂ych czasach, kiedy 秝iat p阣zi, kiedy dynamika zdarze i tempo wszystkiego nas zabijaj, mog tu przyj舵 i, m體i眂 j陑ykiem potocznym, wylogowa si z rzeczywisto禼i na moment. Zdekompresowa

Si砤 pi阫na, niezwyk砮 zdj阠ia kobiet walcz眂ych z chorob nowotworow

Katarzyna Szczerbowska, kobieta gazeta.pl: Jak si patrzy na 縴cie po wyj禼iu z choroby nowotworowej? Kasia Fortuna: Troch czasu zaj瓿o mi zaakceptowanie zmian w moim ciele, tego, 縠 przez leczenie nie mog mie dzieci, nie mog uprawia sportu, nie mog pracowa w pe硁 par. Przed

Czy s硂wo "powstanka" brzmi niepowa縩ie?

ch硂pcy, my秎a砤, 縠 wymy秎am sobie na temat powstania co, co nie mia硂 miejsca. Postanowi砤m przeczyta jej fragmenty wypowiedzi kobiet, z kt髍ymi ju rozmawia砤m. O tym, jak trudno im by硂 pogodzi kobieco舵 z 縪硁iersko禼i, jak czu硑 si ograniczane przez swoj p砮, jak wci笨 musia硑 o niej my秎e

Krystyna Kofta: Suk by

, kt髍y 秏ieszy m硂dzie. W wychowaniu seksualnym trzeba poruszy np. to, 縠 sceny z film體 porno nie nadaj si do wprowadzania w 縴cie, bo mo縩a kogo skrzywdzi. W czasach, kiedy dojrzewa砤m, wiedzia砤m mniej wi阠ej - raczej mniej ni wi阠ej - co m昕czyzna robi z kobiet. To si na mnie zem禼i硂

Wibrator dla ka縟ej kobiety!

fantastyczny spos骲 na r罂nego rodzaju stymulacje mo縠 reagowa nasze cia硂. Sprawd, jak reaguj na czu硑 dotyk lub na wibracje r罂ne miejsca na Twoim ciele. Spr骲uj masowa wej禼ie do pochwy, okolice 砮chtaczki, a kiedy poczujesz, 縠 jeste ju rozbudzona, wtedy masuj te sam 砮chtaczk. Poszukiwanie

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

wstrz眘, 縠 nast眕i砤 konwersja zjawisk psychicznych na fizyczne. Nie wierz. - Ha, to jest w砤秐ie problem. Pacjenci sami nie wierz, 縠 ich psychika ma tak olbrzymie oddzia硑wanie na cia硂. Wi阫szo舵 stawia pot昕ny op髍, kiedy po serii bada, kt髍e nic nie wnios硑 do diagnozy sprawy, pr骲uj im

Marina Achmedowa: "Widzia砤m w Doniecku wi阠ej trup體 ni podczas ca砮j wojny na Kaukazie"

czuli m昕czy糿i. Nast阷ne reporta縠 stara砤m si ju pisa tak, jakby mnie tam nie by硂. Chcia砤m zostawi wi阠ej miejsca dla czytelnik體. Dlaczego zdecydowa砤 si na wyjazd do Doniecka? Ten temat by mi bliski. Mieszkam na Ukrainie od ponad roku. Najpierw by砤m na Majdanie w Kijowie, potem przenios砤m

Dziecko Sary

umawiaj na randk. 痚 trzeba zadba o miejsce, w kt髍ym si spotykaj z ch硂pakiem. Nie powinno by schod體, 縠by m昕czyzna nie musia pomaga. 痚by nie wnosi w髗ka i nie my秎a, 縠 s ci昕arem. Niech poka勘, jakie s samodzielne. A je秎i nie s, mog by. Niech spojrz na Sar. Wyprowadzi砤 si z domu

Przytul mnie, prosz

traktowany jest priorytetowo. To od niego zaczynamy eksploracj 秝iata. Tymczasem dotyk to jeden z najbardziej zaniedbywanych dzi zmys丑w. Na jego "niedobory" wra縧iwe s szczeg髄nie ma砮 dzieci. Brak czu砮j troski ju w pierwszych miesi眂ach 縴cia mo縠 trwale zmieni spos骲, w kt髍y m髗g malucha

Samuel Theis: Jako dziecko wstydzi砮m si matki striptizerki

m昕czyzn nie ma 縜dnego kontaktu. Rozwiod砤 si po p蟪tora roku ma晨e駍twa. I osobowo舵 Michela nie ma nic wsp髄nego z osobowo禼i prawdziwego m昕a, kt髍y du縪 pi, by mroczny i mia trudny charakter. Stworzy砮m rol Michela, partnera bardzo czu砮go, wielkodusznego, pozbawionego cynizmu, wyrachowania

Co ci mo縠 zrobi jeden kleszcz?

na borelioz. Potem zacz瓿o si leczenie. Dlaczego trudno pozna borelioz Borelioza to najcz阺tsza choroba przenoszona przez kleszcze. Jest niezwykle trudna do zdiagnozowania, cho na pocz眛ku 砤twa do leczenia. Borelioz trudno wykry, bo nie zawsze dostrzegamy kleszcza na swoim ciele. Je秎i go

Carolee Schneemann: Sztuka kobiet jest warto禼iowa

, histeryczny. Na scenie ta馽zy, biega, przewraca si, turla, ob砤pia grupa m硂dych m昕czyzn i kobiet. Smaruj si farb, owijaj plastikiem, przyklejaj sobie do cia砤 kawa砶i papieru. Dotykaj si surowymi rybami, kie砨asami i kurczakami. "To ma by ekstaza - t硊maczy Carolee. - Upojenie z powodu

Matthew, mon amour - niech trwa McConaissance!

surfera? Fuj! A potem by pierwszy odcinek "Detektywa" i moje czu砮 serce z miejsca oszala硂. Wiedzia砤m ju, 縠 jeste aktorem, a nie tylko 砤dn bu糼 z blond loczkiem i perfekcyjnym kaloryferem na brzuchu z film體 o g硊pich b糳zi眊wach typu "Powiedz tak" , czy "Jak straci

Ksi笨 czy oszust? W Polsce ro秐ie liczba oszust體 matrymonialnych, a ich ofiarami s najcz甓ciej kobiety

odezwa si szybko. Na spotkaniu opowiada, 縠 szuka sekretarki. Praca od zaraz, dobrze p砤ci. Du縪 m體i o swojej samotno禼i. O 秏ierci ojca, kt髍y mia zawa, i matki, kt髍a na jego oczach przewr骳i砤 si na 秎iskiej pod硂dze i wskutek uszkodzenia czaszki umar砤 na miejscu, w jego ramionach. O bracie

"Fantazje w tr骿k眂ie" - prezentujemy fragment erotycznej ksi笨ki

, wszyscy faceci si na ciebie gapi. Jenna wzruszy砤 ramionami. Czu砤 na sobie spojrzenia wielu m昕czyzn, ale wprawia硂 j to jedy- nie w zak硂potanie. T pi阫n sukienk, kt髍 mia砤 na sobie, kupi砤 specjalnie dla ryana. To on mia j w niej podziwia, to jego zmys硑 mia砤 rozpala, i sprawi, by po

Joanna J阣rzejczyk: Lubi walczy z facetami, lubi dosta i lubi odda

. Uwielbiam j. Trenuj z pulsometrem i licz powt髍zenia danego 鎤iczenia. Cz阺to por體nuj je potem z kolegami i m體i jednemu czy drugiemu: "Ch硂pie, 鎤iczy砮 jak ma砤 dziewczynka! O po硂w wolniej ni ja!". Trenujesz g丑wnie z m昕czyznami? W Polsce nie ma kobiet na moim poziomie. Lubi walczy

Halal, czyli wypoczynek za zgod Allaha

prawa. W przypadku wakacji chodzi o miejsca, gdzie muzu砿anie, a szczeg髄nie muzu砿anki, czuj si swobodnie. Hotel bez obrazk體, samolot bez alkoholu Oferta, jak mo縩a znale兼 na Crescentrating i innych podobnych stronach, jest rzeczywi禼ie imponuj眂a - pla縠, baseny i spa, wszystko oddzielne dla

Je秎i cz硂wiek nie p骿dzie za swoim powo砤niem, wtedy wszystko si psuje

przede wszystkim przez lata widzia砤m w tym straszny wstyd. By砤m przekonana, 縠 to by砤 moja wina, bo - jak poucza mnie m骿 oprawca - to moje cia硂 zawsze znajdowa硂 si w nieodpowiednim czasie i miejscu. Prosi硂 si, 縠by go dotyka. Kim by pani oprawca? To by m骿 ojciec. Nikt o tym nie wiedzia

Upadek moralny to domena kobiet

by砤 w砤秐ie s硊勘ca. Powie舵 natychmiast zaniepokoi砤 stra縩ik體 miejsca kobiety w spo砮cze駍twie - s砤ba p砮 by砤 przecie zbyt egzaltowana i przez to nara縪na na zgubne skutki lektury. Nawet Goethe pisa do swej siostry, zachwyconej kolejn powie禼i Richardsona, 縠by "zostawi砤 te g硊poty

Rak piersi, prostaty, p硊ca, jelita, macicy. Wszystko, co powiniene wiedzie o leczeniu raka

skuteczno舵 podawania - w skojarzeniu z trastuzumabem i docetakselem (klasyczny chemioterapeutyk) pertuzumabu. Podobnie jak trastuzumab jest on zaliczany do przeciwcia monoklonalnych. Leki te blokuj dwa r罂ne miejsca na receptorze HER2, m.in. os砤biaj眂 w ten spos骲 zdolno舵 z硂秎iwych kom髍ek do namna縜nia

Zofia Na砶owska: Co za nonsens - takie 縴cie, takie zdychanie

;, kt髍a przytrafia si "w byle jakim miejscu 縴cia". Zbiera papiery i uk砤da w teczkach: r阫opisy, listy, artyku硑. Chce je przekaza Bibliotece Jagiello駍kiej - cieszy si, 縠 jest tam "schron odporny na wszystko". Poprawia dzienniki, przypomina o nich przyjacio硂m. Kiedy czuje si

Alma, ukochana wiede駍kich mistrz體

nie pragn背 ogl眃a. Wi骴 縴cie wed硊g 禼i秎e ustalonego rozk砤du dnia, pory wyj禼ia do pracy w operze, godziny przeznaczone na posi砶i, komponowanie i odpoczynek mia硑 w nim swe niezmienne miejsce. Osamotniona Alma czu砤 si ma硂 adorowana i z czasem zacz瓿a rozmy秎a o utracie swej atrakcyjno禼i

Dawno temu w internecie, czyli mi硂舵 w czasach interfejsu

m昕czyzny stoj眂ego przy grobie Bukowskiego w Kalifornii. Jedno klikni阠ie p蠹niej by砤 ju na blogu Nicka, pisarza z Hollywood, kt髍y po秝i阠i Bukowskiemu nostalgiczny pean. Przez par miesi阠y rozmawiali online. Wreszcie w 2012 roku Laura pojecha砤 odwiedzi Nicka w Kalifornii. "Ani przez chwil nie

Mistrzyni Diana Nyad

p硑tka, 縠by p硑n辨, stan瓿a na nogach, chwiej眂 si jak dziecko, obcis硑 czarno-niebieski kostium wpija jej si w cia硂, przez zaparowane gogle wypatrywa砤 Bonnie. Przyjaci蟪ka sz砤 dwa kroki przed ni i nie pozwala砤 jej si zatrzyma. - Jeszcze kilka metr體, jeszcze kilka metr體! - dopingowa砤. By 2

Mi硂舵, rozkosz, szczytowanie - bez nich kultury francuskiej zrozumie nie spos骲

jest tu wszechobecne. "Baudelaire nie m骻 pozosta nieczu硑m na niezdrowy urok wydzielaj眂y si z kart tej powie禼i", pisa jej polski t硊macz Boy-痚le駍ki. De Sade. Ch砮ptanie spermy ze spodeczka Choderlos de Laclos potraktowany zosta przez Marilyn Yalom z najwy縮z atencj - by mo縠

M昕czy糿i jak bogowie: Zeus, Apollo, Posejdon, Dionizos - kogo skrywa w sobie tw骿 partner?

dzieci駍twa Aresa. Je秎i m昕czyzna Ares bije kobiet i dzieci, to oznacza zazwyczaj, 縠 jako dziecko sam by bity i poni縜ny. Wiele lat temu st硊mi swoje uczucia przera縠nia i bezradno禼i, aby przetrwa. Teraz ju nie potrafi postawi si na miejscu ofiary. W ko馽u ma si酬 i w砤dz, aby odegra si za to, co

Swiet砤na Aleksijewicz: Zbieraj眂 wywiady czu砤m, 縠 jest w nich ocean nienawi禼i

pilotem wojskowym, a teraz siedzia w domu i m體i: "Nie b阣 gotowa i nia馽zy dzieci! Przecie to nie jest zaj阠ie dla m昕czyzny!". On by chcia dokonywa wielkich czyn體. Dlatego m昕czy糿i cz甓ciej czuli si oszukani, popadali w alkoholizm. A kobiety musia硑 sobie jako radzi - je糳zi硑 na

Kolumbijskie matki walcz o sprawiedliwo舵 dla morderc體 swoich dzieci

''rekruterzy'' wabili ofiary fikcyjnymi ofertami pracy, wywozili daleko od miejsca zamieszkania i dostarczali wojskowym. 痮硁ierze dokonywali egzekucji na odludziu, a nast阷nie przebierali ofiary w mundury partyzant體, wk砤dali im do r阫i bro i odstawiali cia砤 do kostnicy. W aktach zgonu wpisywano: ''Poleg硑

Piek硂 Egipcjanek: Kobieta zwodzi m昕czyzn tym, co ma pomi阣zy nogami. Dlatego nale縴 to wyci辨

wyst阷uje w dogmatyce islamskiej czy koptyjskiej, to popiera go zar體no wielu imam體, jak i ksi昕y. "Kobieta jest najwi阫szym zagro縠niem m昕czyzny, jego z硑m duchem prowadz眂ym na manowce. A zwodzi go zawsze tym, co ma pomi阣zy nogami. Dlatego nale縴 to wyci辨". To cytat z "m眃ro禼i"

Katerine Kielos. Ekonomia dla zwyk砮go 秏iertelnika

w硂sach na ciele - m體i Kielos, przekrawaj眂 bu砮czk z tak energi, jakby by to wydawca namawiaj眂y j na tekst o laserowej depilacji. - Oczywi禼ie, jest miejsce i na takie teksty, ale mnie interesuje ekonomia i globalna polityka. Tylko 縠 je秎i jeste kobiet i zajmujesz si takimi tematami, musisz

Albo penis, albo p阣zel

ich na 272 strony. Greig s硊cha, notowa i nagrywa, a wasz polski sprawozdawca jak pies w pysku przynosi wam teraz streszczenie z komentarzem. Op阾any. Seksem Przez ca砮 縴cie trzyma w r阫u jedn z dw骳h rzeczy, albo p阣zel, albo penis, przewa縩ie sw骿, ale afer z m昕czyznami te mia par. Libido

Rodzic, czyli matka? Patriarchat jest po to, by m昕czy糿i mogli si wymiga od ojcostwa

kontrolowania kobiet. St眃 kult dziewictwa i kamienowanie cudzo硂縩ic (wersja soft: pi阾nowanie puszczalskich i samotnych matek); st眃 zamykanie kobiet w domach i stroje przypominaj眂e namioty (wersja soft: dyskryminacja na rynku pracy - niech same poczuj, 縠 ich miejsce jest w kuchni). Wszystkie te szykany

Straszenie seksem po polsku

. Kiedy si阦amy po wibruj眂 zabawk (zreszt tak samo, jak wtedy, gdy si阦amy po niewibruj眂ego faceta), 縠by cieszy si seksualno禼i, powinny秏y my秎e o sobie dobrze, niecenzurowa swoich fantazji, odkrywa r罂ne czu砮 punkty na mapie naszego cia砤, w kt髍e wyposa縴砤 nas hojnie Matka Natura, nauczy

By kobiet w Polsce: Dwudziestolatki

zdecydowanym tonem o秝iadcza, 縠 jest feministk. Feminizm polega na 秝iadomo禼i siebie - 縠by si nie da nikomu skrzywdzi, ogranicza, 縠by zna swoj warto舵. To niby takie proste i banalne, ale kobiety cz阺to s wp阣zane w kompleksy i chc, 縠by kto, ktokolwiek - m昕czyzna, pracodawca - im powiedzia, 縠

Awantury o Miss: 砤manie obcas體, darcie stanik體 i koronacje owiec

Ludwik Sempoli駍ki. Na scenie wyst眕i砤 tak縠 m硂da aktorka z Krakowa Alicja Bobrowska, kt髍a rok wcze秐iej nie tylko wygra砤 konkurs w Polsce, ale te pojecha砤 do USA na konkurs Miss Universe i zaj瓿a tam czwarte miejsce. Dosta砤 te pierwsz nagrod w kategorii przem體ienie; prezentowa砤 w nim sw骿

Egzorcyzmy: Dlaczego szatan w Polsce szczeg髄nie upodoba sobie m硂de kobiety?

Ogl眃aj眂 pana film, mo縩a by pomy秎e, 縠 szatan w Polsce szczeg髄nie upodoba sobie m硂de kobiety. Wi阫szo舵 egzorcyzm體 czy modlitw o uwolnienie, w kt髍ych bra砮m udzia podczas pracy nad filmem, dotyczy砤 kobiet. M昕czyzn mog policzy na palcach. Najcz甓ciej by硑 to dziewczyny w wieku od

Koniec przemocy wobec kobiet!

zgadza si na dyskryminacj i coraz g硂秐iej wyra縜 swoje pogl眃y. Chcia砨ym, 縠by inicjatywa by砤 platform wymiany my秎i i wsp髄nych dzia砤. Bo dotychczas nie by硂 takiego miejsca. Zainteresowanie przeros硂 moje naj秏ielsze oczekiwania. To dowodzi, jak wielu ludzi jest gotowych wyj舵 poza szablonowe

W禼iek砤 Kathleen Hanna

zapowiedziana jako "Kathleen Hanna z zespo硊 Bikini Kill i Le Tigre!". Nie by砤 wtedy w stanie wykrztusi s硂wa. Nagle przesta砤 s硑sze na jedno ucho, czu砤, jak parali縰je jej po硂w cia砤, zacz瓿a si zatacza, jakby by砤 pijana. Odwieziono j natychmiast do szpitala. Lekarz nie by w stanie

To oni trenuj Polsk - 12 najbardziej gor眂ych trener體 i seksownych trenerek na walentynki

Polki! Drobna, idealnie zbudowana i umi甓niona wcale nie zach阠a swoich klientek do chudni阠ia i noszenia rozmiaru 0. "Chc, 縠by kobiety poczu硑 si zdrowe, wysportowane, seksowne i 縠by dobrze czu硑 si we w砤snym ciele" m體i Sylwia. Maj w tym pom骳 jej 鎤iczenia. Je秎i chcesz 鎤iczy z

Na ko馽u wibratora zawsze jest cz硂wiek, czyli my same [ROZMOWA]

wibruj眂 zabawk (zreszt tak samo, jak wtedy, gdy si阦amy po niewibruj眂ego faceta), 縠by cieszy si seksualno禼i, powinny秏y my秎e o sobie dobrze, niecenzurowa swoich fantazji, odkrywa r罂ne czu砮 punkty na mapie naszego cia砤, w kt髍e wyposa縴砤 nas hojnie Matka Natura, nauczy si celebrowa swoje

Tylko idiotka postanowi砤by zosta po硂縩

na mnie podejrzliwie twarz nieogolonego, gburowatego m昕czyzny. A potem nieznajomy zakl背 nieprzyzwoicie, splun背 na pod硂g u moich st髉 i ruszy balkonem w stron klatki schodowej. Podesz砤 do mnie dziewczyna. By砤 zgrzana i poczerwienia砤, dysza砤 lekko. - Krzy縴k na drog! - krzykn瓿a w d蟪

Oto Chu***a Pani Domu

! Wi阠ej luzu dziewczyny!" - napisa砤 jedna z komentuj眂ych. Przecie ka縟emu zabrak硂 kiedy w 砤zience papieru toaletowego. Komu nie zdarzy硂 si powiesi w jego miejsce chusteczek higienicznych? Komu nieposk砤dane pranie tak d硊go zalega硂 na krze秎e, a sterta stopnia砤 sama? Komu nie zdarzy硂 si

Jerzy Kisielewski: T阺kni za "Kisielem"

: "Stefan, daj spok骿 ". Ale "Kisiel" rzadko co zmienia na 縴czenie 縪ny. Jaki by stosunek "Kisiela" do kobiet? Kto kiedy mu powiedzia, 縠 w jego tw髍czo禼i istniej tylko dwa typy kobiet: s硂dka idiotka albo paj阠zyca, czyli kobieta fatalna potrafi眂a omota m昕czyzn

Zadie Smith: Rado舵 to trudna emocja

przyjemno禼i to dla mnie - szkoda, 縠 nie umiem lepiej tego nazwa - "twarze innych ludzi". Ruda dziewczyna, o cudownym du縴m nosie, kt髍ego prawdopodobnie nienawidzi, o zielonych oczach i cerze wra縧iwej na s硂馽e, z硂縪nej w wi阫szej cz甓ci z pieg體 ni ze sk髍y. Albo zwalisty m昕czyzna pal眂y

W 秝iecie skradzionych dzieci. Ksi笨ka o ludziach, kt髍zy z砤mali 縴cie tysi眂om Hiszpan體

pokazywano matkom wci笨 to samo cia硂 noworodka, trzymane w ch硂dni. Wykorzystywano to, 縠 na przyk砤d dziewczyna jest zrozpaczona, 縠 nie b阣zie na tyle przytomna, 縠by przygl眃a si noworodkowi. Do grob體 wk砤dano puste trumny mocno zabite gwo糳ziami. Do kogo trafia硑 noworodki? - Dzieci by硑 bardzo

S眃, kt髍ego nie by硂 - brytyjski dzia砤cz partyjny oskar縪ny o gwa硉

cytowanej przez Nicka Cohena w artykule pt. "Dlaczego lewicowi rewolucjoni禼i to nie najlepsi femini禼i" z "Guardiana", z dnia 3 lutego, jednej z dzia砤czek SWP Anne Chen: "poniewa rewolucja stoi na pierwszym miejscu, prawa cz硂wieka s jak jednorazowe". Zastanawiam si, na

Zapach wielkiego miasta

zrekonstruowa砤 zapach strachu. - To by硂 przed 11 wrze秐ia 2006 roku, za rz眃體 Busha. Ale ludzie jakby wyczuwali, co si wydarzy, ju wtedy 縴li w atmosferze paranoi i l阫u przed terroryzmem. Mia砤m do swojej dyspozycji 21 m昕czyzn, 砤pa砤m ich pot w momentach strachu i na jego podstawie opracowywa砤m ten

''Bardzo pani kocham, m骿 drogi Bobrze'' - powiedzia Sartre do Beauvoir na 硂縰 秏ierci

jej powolnej 秏ierci, nie mog砤 oderwa my秎i od jasnych, ale ponurych wn阾rz hospicjum. W kelnerkach z ulubionej restauracji widzia砤 piel阦niarki, kt髍e przynosz nasycone witaminami posi砶i, a w klientach - pacjent體, kt髍zy ukryli wenflony pod ubraniem. Chowaj眂 matk, czu砤 si jak na "

Co czuj nimfomanki?

temat seksu czy rozmowy o mocnym zabarwieniu erotycznym. - Chodzi o to, 縠by unika wyzwalaczy, czyli pokus, kt髍e mog spowodowa, 縠 seksoholik wpadnie w ci眊 - t硊maczy Machnik. - Za z砤manie kontraktu mo縩a straci miejsce na terapii, ale i tak niekt髍ym nie udaje si powstrzyma. Zdarzy硂 si, 縠

Inna definicja seksu

sztywny, te mo縩a si kocha, wszak s硊縴 nam do tego ca砮 cia硂! Owszem, my秎, 縠 ka縟a kobieta chce czasem poczu m昕czyzn w sobie, ale czasem nie oznacza zawsze. A erekcja naprawd nie jest warunkiem sine qua non, 縠by i舵 do 丑縦a. W ko馽u - od czego mamy wyobra糿i?Wi阠ej na temat seksu szukaj na

Fajterki, kobiety z zaci秐i阾ymi pi甓ciami: Wzmacniamy cia硂 i charakter

Gdy si zdenerwowa砤, nie tylko na partnera, czu砤, 縠 jest na skraju. Zdarza硂 jej si rzuca przedmiotami o pod硂g. Przestraszy砤 si, 縠 ma co takiego w sobie. Tak agresj i brak kontroli nad emocjami. 痚 wiele mo縠 przez to straci - mi硂舵, zaufanie, szacunek do samej siebie. Opowiedzia砤 o

Redakcja Focha dzi le縴 i pachnie - czego i Wam 縴czymy!

do g髍y brzuszkiem / fot. Agata Po砤jewska RedNacz Nie 縴j marzeniami, raczej staram si cieszy tym, co mi si przydarza. Ale gdybym mog砤 sobie zaprojektowa dzie, taki prezent dla samej siebie, to zawiera砨y on na pewno kilka kluczowych element體: - Miejsce: kt髍e z moich ulubionych miast. Mo縠