budowa zagęszczarki do gruntu

Zagęszczarka

Zagęszczarka (np. zagęszczarka wibracyjna, zagęszczarka płytowa, "skoczek") – to maszyna stosowana do zagęszczania podłoża (gruntu, nawierzchni) poprzez proces wibrowania. Elementem roboczym jest płyta metalowa wzbudzana przez układ wibracyjny napędzany silnikiem elektrycznym

Maszyny budowlane

Maszyny budowlane – grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych.Powszechnie przyjmuje się następujący podział tego typu urządzeń: maszyny do robót ziemnych koparki ładowarki łyżkowe maszyny do płaskiego odspajania gruntu spycharki zgarniarki równiarki zrywarki maszyny do zagęszczania

Maszyna do robót ziemnych

Maszyna do robót ziemnych – maszyna robocza, z reguły ciężka służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez: oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał załadunek urobku przesuwanie urobku zasypywanie urobkiem

Kanał Haweli

Kanał Haweli (niem. Havelkanal) – kanał wodny zaprojektowany w czasach NRD (nazywał się wtedy "Kanal des Friedens" ) jako obejściowa droga wodna, omijająca Berlin Zachodni w ramach większego projektu tworzenia obwodnicy transportowej wokół Berlina (Berliner Außenring). Budowa została

Ursynowski Fortepian

Sp. z o.o. podjęli decyzje o pobudowaniu domu handlowego. W 1999 roku rozpoczęły się prace budowlane, które miały trwać do końca roku 2000. Dokonano montażu stalowej konstrukcji, po czym budowa obiektu została wstrzymana ze względu na brak środków finansowych. W roku 2000 rozpoczął się również spór

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.